Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Uppdrag från Landstingsstyrelsen Slutrapport e-hälsa projektet Grönbok om innovations- och utvecklingsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Uppdrag från Landstingsstyrelsen Slutrapport e-hälsa projektet Grönbok om innovations- och utvecklingsarbete."— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Uppdrag från Landstingsstyrelsen Slutrapport e-hälsa projektet Grönbok om innovations- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården

2 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Offentligt samråd med grönböcker och vitböcker Grönbok En rad idéer förs fram till offentlig diskussion –Stimulera diskussion i en särskild fråga –Redovisar bakgrunder, andras erfarenheter, tänkbara lösningar –Process för att låta berörda (organisationer och enskilda) delta i samrådet Dialogmöten seminarier Lämna synpunkter muntligt, skriftligt, via webb Metod för att belysa frågor och stimulera diskussion mellan alla berörda

3 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Vitbok Diskussionen konkretiseras –Redovisar resultatet av grönboksprocessen –(Oftast) flera konkreta förslag till lösningar Efter processen Beslut på relevant nivå i organisationen –Handlingsprogram inom det berörda området –Förslag till förändringar av styrdokument

4 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Grönbok ”Vård av idéer” om Innovationer och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården Diskussionsmaterial om Hälso- och sjukvårdens utmaningar –Möjligheter och fördelar Innovation som tillväxtfaktor Innovationsprocesser och verksamhetsutveckling Exempelsamling Diskussionsfrågor Öppet samråd, riktat till Politiker och tjänstemän i landstinget och i kommunerna Offentliga myndigheter Luleå tekniska universitet och Umeå universitet Näringslivet Intresseorganisationer Vårdpersonal

5 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Tidplan JANFEBMARAPRJUNJULAUGSEPOKTNOVDECJAN Grönbok presenteras Vitbok presenteras Stopp för grönboks- processen Stopp för vitboks- processen Dialogseminarier m fl informationsaktiviteter Resultat av grönboksprocessen sammanställs Beslut på relevant nivå

6 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Innovation En innovation är resultatet av en innovationsprocess, och kan vara nya framgångsrika produkter (varor eller tjänster) eller processer (organisatoriska eller teknologiska). En innovation är något som människor använder (något som har tagits i bruk), medan en uppfinning bara behöver vara en teoretisk tanke som har dokumenterats för att existera. (VINNOVA)

7 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Grönbokens frågeområden Samverkan Omvärldsbevakning Organisationskultur Innovationer Innovationsprocessen

8 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Exempel i grönboken DS Innovation Region Skåne Projekt –VIVAN (Värmländska Innovationer Vård Affärer Näringsliv) –Pimm (Produktförnyelse inom vård och omsorg) –Innovationer i Norr

9 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Innovationssluss Övre Norrland Almi, Innovationsbron, näringsliv, organisationer m.fl. IDÉ Definiera affärsidén Etablera affärs- projekt Utveckla affärsidé Utveckla entre- prenör Utveck- lings- projekt Entre- prenörs- utveckling Licens- ierings- modell Kommersi- alisering Interna- tionali- sering Produkt- /tjänste- utveckling Test- plattform Validering Pilot Grönboksprocessen


Ladda ner ppt "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Uppdrag från Landstingsstyrelsen Slutrapport e-hälsa projektet Grönbok om innovations- och utvecklingsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser