Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturantropologi A1 Föreläsning 5 Etnicitets-begreppet och Etnisk identitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturantropologi A1 Föreläsning 5 Etnicitets-begreppet och Etnisk identitet."— Presentationens avskrift:

1 Kulturantropologi A1 Föreläsning 5 Etnicitets-begreppet och Etnisk identitet

2 Hittills på kursen Antropologins idéhistoria Kulturbegreppet Antropologins arbetsmetoder Antropologiska förhållningssätt Kulturrelativism Etnocentrism Emic och etic/ Emisk och etisk Individ och samhälle Struktur och aktörskap Sociala statuspositioner Sociala roller Socialisering Genus och ålder Ni har läst en monografi om ett jägar- och samlarfolk (NISA)

3 Idag: ETNICITET och IDENTITET, STEREOTYPER (Etniska identitetsprocesser) Etnicitet som identitet, etikett och social konstruktion. Att klassificera ”andra” – att klassificera ”oss själva”.

4 Fascinationen för det Annorlunda… Att kategorisera Att etikettera Vi och Dem

5 Stereotyper - Resultat av vårt behov att kategorisera - Förenklade och överdrivna uppfattningar om Andra och om Oss själva - Eriksen: ”Legitimerar etniska gränser ideologiskt (…) och stärker gruppgemenskaper

6 Fundera på: Varför använder vi stereotyper? Ge exempel på hur de kan vara negativa och positiva När tycker ni att vi ska vara försiktiga med att använda stereotypa bilder? När är det ok?

7 Var observant på ordval! Ord kan reproducera negativa, etnocentriska föreställningar. Exempelvis: primitiv, naturfolk, stenåldersfolk, etc.

8 Vi tänker ofta på varandra i termer av etnisk tillhörighet. Men vad är egentligen etnicitet?

9 Etnicitet är ett relativt nytt begrepp (1950-talet) Har att göra med klassificering av människor och grupprelationer Grupper vars medlemmar upplever sig och anses av andra vara kulturellt särpräglade Skapas i relation till andra Föreställningar om (kulturella) olikheter

10 Etnicitet skapas i relation till andra: Liknelse: ljudet från en ensam hand som applåderar = en omöjlighet!

11 Hur definieras etniska grupper? Av vad består etniska grupper? Fredrik Barth (född 1928): -Fokusera inte på ”the cultural stuff” -Fokusera på gränserna

12 Etnisk revitalisering och Etnisk mobilisering Detta har många antropologer intresserat sig för (bl a jag!). -Vilka mekanismer? -Vilka villkor? -Under vilka omständigheter? -Vilka konsekvenser? urfolk och minoritetsgrupper postkolonialism dekolonisering

13 Viktigt i en etnisk mobilisering: Att befästa ett gemensamt ursprung Att markera och befästa gränser Vi Dem The Politics of Difference

14 Etnicitet ”aktiveras” I möten När den upplevs som hotad – Reella hot – Snabba samhällsförändringar – Migration – Ekonomiska förändringar Viktigt att komma ihåg att etnicitet kan handla om liv och död!

15 (Etnisk) identitet kan beskrivas som situationell… Jämför med Eidheims diskussion om dikotomisering och komplementarisering (i Eriksen 2000:289).

16 …och som segmentell Under det ena lagret döljer sig ett annat

17 Fundera på… Hur skulle du beskriva dina situationella och segmentella identiteter? Vilken är din etnicitet? På vilket sätt spelar din etnicitet någon roll för dig? När blir din etnicitet viktig för dig?

18 Antropologernas (och andras) roll i att skapa den verklighet vi studerar.

19 Viktigt att inte glömma vårt ”baggage” Anders Retzius (1796-1860)Gustaf Retzius (1842-1919)

20 Herman Lundborg (1868-1943) Rasbiologiska institutet

21 I det samiska samhället ännu del av det kollektiva medvetandet… Katarina Pirak Sikku (Från en fotoutställning hon gjorde i Umeå för några år Sedan.)

22 Hur kategoriserar vi människor idag? Vad har förändrats? Vad har inte förändrats? Hur och var (varför) tar det sig uttryck?

23 Essentialism vs Konstruktivism Inom antropologin idag: konstruktivistiska perspektiv dominerar helt. Vi studerar hur (etnisk) identitet skapas i och av sammanhanget, i relation till andra och vad ”det etniska” betyder i lokala och globala verkligheter. Essentialisterna ser kultur och etnicitet som någonting fixerat, statistiskt och oföränderlig som man föds in i och som man aldrig kan komma ifrån. Konstruktivisterna ser kultur som en process. Etniska identiteter konstrueras i komplexa process och i mötet med andra. Etnisk tillhörighet inte nödvändigtvis medfödd och kan förändras över tid.

24 Fundera på… Skillnaden mellan ett essentialistiskt perspektiv och ett konstruktivistiskt perspektiv i relation till etnisk identitet Gör en ”samhällsanalys” gällande din omgivning och/eller samhället i stort. Var och när tycker du dig se essentialistiska och konstruktivistiska tendenser i hur människor relaterar till etnisk identitet? Var går gränserna för en konstruktivistisk syn på etnisk identitet?

25 Relevanta artiklar inför seminariet! http://www.dn.se/val/nyval-2015/den- leende-nationalismen/ http://www.dn.se/val/nyval-2015/den- leende-nationalismen/ http://www.svt.se/opinion/sverigedemokrater na-misstolkar-begreppet-kultur http://www.svt.se/opinion/sverigedemokrater na-misstolkar-begreppet-kultur http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/absur d-forvirring-kring-sds-ideologi_4206167.svd http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/absur d-forvirring-kring-sds-ideologi_4206167.svd http://www.svt.se/nyheter/sverige/mattias- ahren-samer-ar-inte-svenskar http://www.svt.se/nyheter/sverige/mattias- ahren-samer-ar-inte-svenskar

26 Sammanfattning av idag: Vi har diskuterat begreppen etnicitet, stereotyper och identitet Identitet är både situationell och segmentell Vi har konstaterat att vi i vår det av världen har haft en förkärlek att kategorisera människor (och vi har bitvis ett tungt baggage) Kulturantropologer (liksom de flesta andra idag) utgår från ett konstruktivistiskt förhållningssätt till (etnisk) identitet

27 I morgon: NATIONALISM - Den föreställda gemenskapen Dessutom: Möten mellan kunskapssystem (”kulturmöten”) och antropologins ”avkolonisering” (?).


Ladda ner ppt "Kulturantropologi A1 Föreläsning 5 Etnicitets-begreppet och Etnisk identitet."

Liknande presentationer


Google-annonser