Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den sociala människan Social kategori Social kategori Social grupp Social grupp Folksamling Folksamling Signal och symbol Signal och symbol Social & kulturell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den sociala människan Social kategori Social kategori Social grupp Social grupp Folksamling Folksamling Signal och symbol Signal och symbol Social & kulturell."— Presentationens avskrift:

1 Den sociala människan Social kategori Social kategori Social grupp Social grupp Folksamling Folksamling Signal och symbol Signal och symbol Social & kulturell konsensus Social & kulturell konsensus

2 Med fötterna på jorden och huvudet bland änglarna HANDLINGBETEENDE IntentionelltInstinktivt SjälvreflekterandeOreflekterat ”Kultur””Person””Natur””Organism”

3 Aktörskap Handlande personer Handlande personer Handlande kollektiv Handlande kollektiv Strukturen som ”aktör” Strukturen som ”aktör”

4 Kapitalbegreppet Olika former av kapital går att växla mot var- andra Socialt kapital Socialt kapital Kulturellt kapital Kulturellt kapital

5 ”Vi bör … hålla i minnet att långt ifrån allt handlande är resultatet av medvetna val. Mycket av det vi gör grundar sig i vanor och konventioner, och de flesta gånger faller det oss inte in att vi skulle kunnat handla annorlunda” Thomas Hylland Eriksen

6 ”All the world’s a stage…” Ervin Goffman: Impression management Impression management Frontstage/ backstage Frontstage/ backstage

7 Andra viktiga begrepp Statusposition (social position) Statusposition (social position) Socialt definierad roll Tillskriven eller förvärvad Social relation Social relation Relation mellan två statuspositioner Icke-individuella aspekter av en relation Social struktur Social struktur Ett system av relationer mellan olika statuspositioner

8 SOCIAL STRUKTUR SOCIAL ORGANISATION Etablerade mönster av regler, vanor, statuspositioner och sociala institutioner Etablerade mönster av regler, vanor, statuspositioner och sociala institutioner Den sociala strukturens dynamiska aspekt, vad människor faktiskt gör La langue (grammatik) La langue (grammatik) La parole (talakt)

9 Sanktioner Positiva och negativa Positiva och negativa Formella och informella Formella och informella Lagar och normer Lagar och normer

10 Social differentiering Vertikal (rankning av sociala kategorier) Vertikal (rankning av sociala kategorier) Horisontell (ingen rankning av sociala kategorier) Horisontell (ingen rankning av sociala kategorier)

11 Två universella principer för social klassifikation: genus och ålder. Två universella principer för social klassifikation: genus och ålder.

12 Genus Den kulturellt standardiserade tolkningen av den biologiska skillnaden mellan man och kvinna. Den kulturellt standardiserade tolkningen av den biologiska skillnaden mellan man och kvinna. KönGenus NaturKultur MateriaIdévärld

13 ”Att kasta tjejkast” Kultur sitter inte (bara) bakom pannbenet. Kultur sitter inte (bara) bakom pannbenet. Kultur förkroppsligas i våra rörelsemönster, sätter sig i våra smaklökar och vårt känsloliv. Kultur förkroppsligas i våra rörelsemönster, sätter sig i våra smaklökar och vårt känsloliv.

14 Ortners tes NaturKultur KvinnaMan Det domestika Det offentliga

15 Hetero & homo? Homosexualitet Homosexualitet Homosexuellt beteende Homosexuellt beteende Michel Foucault: Homosexualitet uppstod på 1870-talet Michel Foucault: Homosexualitet uppstod på 1870-talet

16 Genusbestämning Kärnkriterier Kärnkriterier Svärmkriterier Svärmkriterier Tillskriven och upplevd Tillskriven och upplevd

17 ”Ladies behind bars” 65 % av fångarna är involverade i homosexuellt beteende. 65 % av fångarna är involverade i homosexuellt beteende. Nästan alla förnekar att de är homo- sexuella. Nästan alla förnekar att de är homo- sexuella.

18 Ålder ”… en universell princip för social differentiering och klassificering.” (Hylland Eriksen) ”… en universell princip för social differentiering och klassificering.” (Hylland Eriksen) Åldersklassystem Åldersklassystem Även åldersklasser kan differentieras horisontellt – krigarsällskap, hemliga sällskap, osv.

19 Övergångsriter (rites de passage) Stabilt tillstånd (t ex pojke) Liminalitet(varken-eller) Stabilt tillstånd (t ex man)


Ladda ner ppt "Den sociala människan Social kategori Social kategori Social grupp Social grupp Folksamling Folksamling Signal och symbol Signal och symbol Social & kulturell."

Liknande presentationer


Google-annonser