Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den sociala människan Social kategori Social grupp Folksamling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den sociala människan Social kategori Social grupp Folksamling"— Presentationens avskrift:

1 Den sociala människan Social kategori Social grupp Folksamling
Signal och symbol Social & kulturell konsensus

2 Med fötterna på jorden och huvudet bland änglarna
HANDLING BETEENDE Intentionellt Instinktivt Självreflekterande Oreflekterat ”Kultur” ”Person” ”Natur” ”Organism”

3 Aktörskap Handlande personer Handlande kollektiv
Strukturen som ”aktör”

4 Kapitalbegreppet Olika former av kapital går att växla mot var-andra
Socialt kapital Kulturellt kapital

5 ”Vi bör … hålla i minnet att långt ifrån allt handlande är resultatet av medvetna val. Mycket av det vi gör grundar sig i vanor och konventioner, och de flesta gånger faller det oss inte in att vi skulle kunnat handla annorlunda” Thomas Hylland Eriksen

6 ”All the world’s a stage…”
Ervin Goffman: Impression management Frontstage/backstage

7 Andra viktiga begrepp Statusposition (social position)
Socialt definierad roll Tillskriven eller förvärvad Social relation Relation mellan två statuspositioner Icke-individuella aspekter av en relation Social struktur Ett system av relationer mellan olika statuspositioner

8 Den sociala strukturens dynamiska aspekt, vad människor faktiskt gör
SOCIAL STRUKTUR SOCIAL ORGANISATION Etablerade mönster av regler, vanor, statuspositioner och sociala institutioner Den sociala strukturens dynamiska aspekt, vad människor faktiskt gör La langue (grammatik) La parole (talakt)

9 Sanktioner Positiva och negativa Formella och informella
Lagar och normer

10 Social differentiering
Vertikal (rankning av sociala kategorier) Horisontell (ingen rankning av sociala kategorier)

11 Två universella principer för social klassifikation: genus och ålder.

12 Genus Den kulturellt standardiserade tolkningen av den biologiska skillnaden mellan man och kvinna. Kön Genus Natur Kultur Materia Idévärld

13 ”Att kasta tjejkast” Kultur sitter inte (bara) bakom pannbenet.
Kultur förkroppsligas i våra rörelsemönster, sätter sig i våra smaklökar och vårt känsloliv.

14 Ortners tes Natur Kultur Kvinna Man Det domestika Det offentliga

15 Hetero & homo? Homosexualitet Homosexuellt beteende
Michel Foucault: Homosexualitet uppstod på 1870-talet

16 Genusbestämning Kärnkriterier Svärmkriterier Tillskriven och upplevd

17 ”Ladies behind bars” 65 % av fångarna är involverade i homosexuellt beteende. Nästan alla förnekar att de är homo-sexuella.

18 Ålder ”… en universell princip för social differentiering och klassificering.” (Hylland Eriksen) Åldersklassystem Även åldersklasser kan differentieras horisontellt – krigarsällskap, hemliga sällskap, osv.

19 Övergångsriter (rites de passage)
Stabilt tillstånd (t ex pojke) Liminalitet (varken-eller) (t ex man)


Ladda ner ppt "Den sociala människan Social kategori Social grupp Folksamling"

Liknande presentationer


Google-annonser