Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- En filosofi, vår filosofi.. FILOSOFI -. ett sätt att tänka att tänka Inte bara ännu en plan att sätta i hyllan. Ett verktyg för förändring inom vår.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- En filosofi, vår filosofi.. FILOSOFI -. ett sätt att tänka att tänka Inte bara ännu en plan att sätta i hyllan. Ett verktyg för förändring inom vår."— Presentationens avskrift:

1 - En filosofi, vår filosofi.

2 FILOSOFI -. ett sätt att tänka att tänka Inte bara ännu en plan att sätta i hyllan. Ett verktyg för förändring inom vår idrott. Utgår från utövaren i centrum. En filosofi- Ett sätt att tänka.

3 vi ska göra. Skapa ett livslångt intresse för idrott & innebandy. Ger alla som vill möjlighet till att delta. Anpassar verksamheten till barnets utveckling på alla plan. Tar stor hänsyn till ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt & socialt. Uppmuntrar till allsidigt idrottande samt samarbetar med andra idrotter. Innebandyn vill- vad vi ska göra.

4  Behovet av en röd tråd inom svensk innebandy.  För dålig/ lite allsidig träning – skadedrabbade.  Kortsiktigt tänk- för resultatbaserat.  Selekteringsproblematik.  Dropout.  Behovet av rätt kompetens på rätt nivå. Bakgrund

5

6 SYFTE - Att bedriva en verksamhet som möter individen på dennes nivå. Syfte

7 Svenssonmodellen

8 1 Är baserad på fysisk, emotionell & kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. 2 Säkerställer utvecklandet av motoriska & idrottsspecifika färdigheter hos barn och ungdomar. 3 Säkerställer att program för träning, tävling & återhämtning tillgodoses under hela idrottsutövarens karriär. 4 Integrerar elit-, bredd-, barn- & motionsidrott. 5 Bygger på svensk idrotts riktlinjer och värderingar. 6 Förespråkar en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande. Spelarutvecklingsmodellen

9 Spelarutvecklingsmodellen

10 1 2 2 3 4 5 10- års regeln Fysisk grund Utvecklingsålder Träningsbarhet Fysisk, kognitiv & emotionell utveckling 6 7 8 9 10 Periodisering Tävlingsplanering Medveten utveckling Kontinuerlig utveckling Integrering av modellerna 1 6 Nyckelfaktorer – hur ska vi göra det.

11 Organiserad idrott Spontanidrott eller lek Skolidrott eller liknande 1-2 h2-3 h 7-10 h6-9 h5-7 h 1-4 h 4-8 h 6-10 h 1 Viktigt med allsidighet framför ensidighet. 1 10- års regeln

12 2 Fysisk grund Dåligt utvecklade motoriska färdigheter begränsar idrottarens val av fysisk aktivitet senare i livet. (Damsgaard et al. 2005)

13 3333 Utvecklingsålder Bland utövare i samma ålder mellan 10 och 16 år kan det skilja 4 till 5 år utvecklingsmässigt. Utvecklingsålder refererar till graden av fysisk, kognitiv och emotionell mognad.

14 4343 Träningsbarhet (omarbetad från Canadian Sport Centres 2010) Det finns individuella skillnader hur unga idrottare svarar på olika typer av träning, beroende på skillnad i tillväxt och mognad. Det finns sensitiva utvecklingsperioder som refererar till när träning av en specifik kvalité har en optimal effekt. Viktigt att komma ihåg att de olika fysiska kapaciteterna alltid är träningsbara!

15 5353 Fysisk, kognitiv & emotionell utveckling RörelseglädjeLära sig träna Träna för att träna Träna för att tävla Träna för att vinna Sen barndom Sen pubertet Tidig pubertetMogen ålder Träna för att må bra En schematisk bild över mognaden hos individer i de olika nivåerna i spelarutvecklingsmodellen. Det gäller att ha kunskapen att se hela människan. Den kognitiva och emotionella utvecklingen måste gå hand i hand med den fysiska.

16 Periodisering För att en idrottare skall utvecklas måste den planera sin träning på ett vetenskapligt sätt, vilket görs med hjälp av periodisering. Med periodisering som grund sätter du utvecklings- och träningsprocessen i ett logiskt och vetenskapligt schema i syfte att maximera prestationsutvecklingen. Det finns väldigt lite information om periodisering för barn och ungdomar. 6363

17 7373 Rekommenderat förhållande mellan träning och tävling på de olika nivåerna i spelarutvecklingsmodellen. Tävlingsplanering På de tre grundläggande nivåerna i spelar- utvecklingsmodellen skall utvecklingen av de individuella fysiska, sociala och mentala kapaciteterna komma före de lagrelaterade taktiska färdigheterna.

18 8383 Medveten utveckling Schematisk bild över de olika inlärningsfaserna hos idrottarna i de olika nivåerna i spelarutvecklingsmodellen. Tidig specialisering, med ensidig och resultatfokuserad träning reducerar den inre motivationen, vilket i sin tur kan leda till att fler barn och ungdomar slutar med idrott.

19 Medveten utveckling (Soberlak & Côté 2003) 8383

20 9393 Integrering av Svenssonmodellen Träna och utveckla rätt kunskaper och färdigheter på rätt nivå!

21 9 10 Kontinuerlig utveckling Modellen ska svara och reagera på nya vetenskapliga och idrottsspecifika innovationer och observationer. Vi måste dela med oss av praktiska exempel inom vår idrott och även vara öppen för influenser från andra idrotter. Genomföra mätningar på hur de framtagna strategierna slår igenom i vår idrott. Modellen är en levande och växande process, som utan konstant utveckling blir ännu ett dokument i bokhyllan.

22 Obligatorisk utbildning, gäller alla! Människan Atleten Innebandyspelaren Människan Atleten Innebandyspelaren 1 Innebandyspelaren 2 Människan 1 Människan 2 Atleten 1 Atleten 2 Innebandyspelaren 1 Innebandyspelaren 2 Spelsystemet Målvakten


Ladda ner ppt "- En filosofi, vår filosofi.. FILOSOFI -. ett sätt att tänka att tänka Inte bara ännu en plan att sätta i hyllan. Ett verktyg för förändring inom vår."

Liknande presentationer


Google-annonser