Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har barn och ungdomar för behov förutom att äta och sova? Bli sedda/vara delaktiga Att få vara aktiv och i rörelse Få utmaningar Lära sig saker Få.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har barn och ungdomar för behov förutom att äta och sova? Bli sedda/vara delaktiga Att få vara aktiv och i rörelse Få utmaningar Lära sig saker Få."— Presentationens avskrift:

1 Vad har barn och ungdomar för behov förutom att äta och sova? Bli sedda/vara delaktiga Att få vara aktiv och i rörelse Få utmaningar Lära sig saker Få kärlek/omtanke Att få lyckas Prova nya saker Tävla Känna meningsfullhet Känna glädje Ha kul

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Hur får vi våra spelare att utvecklas och prestera resultat? Må bra! Människoperspektivet. Kroppen ditt viktigaste redskap. Tränings och spelidé ” Se stegen” Helheter ”Triaden” Te/Ta – Fysiken - Mentala Sociala ”Prestationstriangeln Träning – Kost - Vila Filosofi. ”Ett tänk” Tanke – Känsla - Handling Kombinationen ”Må bra och samtidigt prestera, utvecklas visa resultat” KASAM = meningsfullt, hanterbart och begripligt

12 VÄXTHUSET mental / fysisk / taktisk / teknisk träning kommunikation familj / skola / förening motivationsklimat / miljö inlärningsmiljö föreningens / idrottens kultur socialt stöd / trygghet (Fallby, 2006) mental / fysisk / taktisk / teknisk träning kommunikation familj / skola / förening motivationsklimat / miljö inlärningsmiljö föreningens / idrottens kultur socialt stöd / trygghet Förening Optimal utveckling Utvecklingspyramiden

13 Nyckelord för spelidén i ”Lägerstegen” INITIATIV – våga, individ/lag, RÖRELSE – alla riktningar, timing/balans KREATIVITET – påhittig, våga GLÄDJE – motivation. GUL – glädje, utvecklande och lärande TEMPOVÄXLINGAR – ”kvicket” tanke – känsla - handling STOR INDIVIDUELL TEKNIK – ”brett register” – Spelaren måste ha verktygen för att kunna utföra rätt spelhandling

14 Idrottsrörelsens uppdrag Behovet av en utvecklingsmodell för idrottsutövare märks på alla nivåer inom vår idrott. Det gäller att inte bara utveckla duktiga handbollsspelare, utan framförallt utveckla och utbilda idrottare genom en allsidig och individualiserad träning. På lång sikt handlar det om att skapa samhällsmedborgare med en hälsosam livsstil och ett livslång intresse för idrott. Detta är det absolut viktigaste uppdraget för idrottsrörelsen

15 SPELFÖRSTÅELSE SPELINTELLIGENSSPELUPPFATTNING PERCEPTUELL FÖRMÅGAINTELLEKTUELL FÖRMÅGASOCIAL SPELFÖRSTÅELSEFYSISKA KVALITÉER Roll Relation Spelförtroende Position Uppgift Ansvar Trivsel Empati Emotioner Känslor Trygghet Kompetens Självtillit Lirare Sociala roller Hierarki Kommunikation FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE Kognition Tankeprocesser Kreativitet Konsekvenser Självklarheter Minnes processer Inlärning Igenkänning Mönster- igenkänningsteknik Associera Fantisera Drömma Problemlösnings förmåga Dra slutsater Resonera Analysera Reflektera Split vision Kognitiv och Perceptuell psykologi Scanning Focusering Mottag av stimuli Hämt av stimuli Upfattnings förmåga Sinnen -syn -hörsel -lukt -smak -känsel 1. ARV TRÄNING/RETNING -mängd -kvalité -typ av träning Motorisk skicklighet Styrka Spänst Snabbhet Uthållighet Rörlighet Kroppsdim Arv Utv.Principer -cephalo kaudala -proximodestala Oberoende av boll - teknik Oberoende av kropp -kraft -kropp -tid -rum Automatisering Generalisering Koordinativa kval -proprioception -anpassning -kombinations -öga-hand -öga-fot öga-kropp -reaktion -balans

16

17 Idrotten Vill Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

18 En ny utvecklingsmodell för unga idrottare ”LTAD” Begreppet Long Term Athlete Development (LTAD) syftar till behovet av att skapa tydliga vägar för unga människor att utvecklas inom den valda idrotten, i vårt fall: handboll

19 Utvecklingsmodell LTAD är ingeting nytt eller en ”patentlösning” … men det är: byggt på konsensus av vetenskaplig forskning reflekterade & tillämpade kunskaper samt erfarenheter av coacher från hela världen komplexa faser i människans utveckling paketerat till en enkel och flexibel modell

20 Utvecklingsmodell Ett antal idrottsforskare har påvisat att det finns kritiska perioder under en ung persons uppväxt i vilken effekterna av träning kan maximeras. Detta har lett till att unga människor bör utsättas för vissa typer av träning under perioder av snabb tillväxt och att en annan typ av träning bör tillämpas under normal tillväxt period. Detta faktum har använts av Dr. Istvan Balyi till att forma LTAD utifrån följande sju steg:

21 Utvecklingsmodell Ett antal idrottsforskare har påvisat att det finns kritiska perioder under en ung persons uppväxt i vilken effekterna av träning kan maximeras. Detta har lett till att unga människor bör utsättas för vissa typer av träning under perioder av snabb tillväxt och att en annan typ av träning bör tillämpas under normal tillväxt period. Detta faktum har använts av Dr. Istvan Balyi till att forma LTAD utifrån följande sju steg:

22 Begreppet Long Term Athlete Development (LTAD) syftar till behovet av att skapa tydliga vägar för unga människor att utvecklas inom den valda idrotten, i vårt fall: handboll LTAD är ingeting nytt eller en ”patentlösning” … men det är: byggt på konsensus av vetenskaplig forskning reflekterade & tillämpade kunskaper samt erfarenheter av coacher från hela världen komplexa faser i människans utveckling paketerat till en enkel och flexibel modell Ett antal idrottsforskare har påvisat att det finns kritiska perioder under en ung persons uppväxt i vilken effekterna av träning kan maximeras. Detta har lett till att unga människor bör utsättas för vissa typer av träning under perioder av snabb tillväxt och att en annan typ av träning bör tillämpas under normal tillväxt period. Detta faktum har använts av Dr. Istvan Balyi till att forma LTAD utifrån följande sju steg:

23 LTAD – modellens sju steg 1.Active Start (0-6 år) – Aktiv Start 2.FUNdamentals (6-9 år) – Rörelseglädje 3.Learning to Train (9-12 år) – Lära för att träna 4.Training to Train (12-16 år) – Träna för att träna 5.Training to Compete (16-23 år) – Träna för att tävla 6.Training to Win (19+ år) – Träna för att vinna 7.Active for Life (alla åldrar) – Aktiv hela livet

24

25

26

27 MänniskanAtleten Handbolls- spelaren Må Bra

28 Utvecklingsmodell /LTAD

29 Svenska Handbollsförbundet Vad har barn/ungdomar för behov förutom att äta & sova Att få vara aktiv och i rörelse Känna trygghetBli sedda/delaktiga Få kärlek Få utmaningarKänna glädje Ha roligt Känna meningsfullhet LyckasProva nya saker, tävla

30 Progressionen - teknikmoment 1.Känna till – ex. skottfint 2.Förstå - ex. skottfint 3.Kan – ex. skottfint 4.Gör – ex. skottfint 5.Gör i fullfart – ex. skottfint 6.Använder i match – ex-skottfint

31 TEKNISK/TAKTISK PROGRESSIONSMODELL: MÖNSTER (totalt samarbete av hela laget, men med stor individuell frihet) GRUNDER ANFALL - FÖRSVAR (samarbete 2 och 2 eller flera, utveckling av individuell teknik vid samarbete) INDIVIDUELL TEKNIK ANFALL - FÖRSVAR (individens handbollsspecifika teknik) GRUNDTEKNIK (individens handbollsspecifika grundteknik) KOORDINATIVA EGENSKAPER (individens generella teknik)

32

33 SHF - POLICY BARNHANDBOLL BARNENS VILLKOR INTE SMÅ VUXNA LEK, BOLLEK KOORDINATIONS- /REDSKAPSBANOR B-OLLKONTAKTSGRAD R-OLIGHETSGRAD A-KTIVITETSGRAD OFFENSIVT FÖRSVAR UNGDOMSHANDBOLL B-R-A ATTITYDSGRAD INDIVIDUELLA UTVECKLINGSMÅL ELITVERKSAMHET (bli så bra som möjligt) BREDDVERKSAMHET INDIVIDUELL TEKNIK GRUNDER – MÖNSTER OFFENSIVT FÖRSVAR Svenska Handbollsförbundet

34 Policy ”Lägerstegen” Barnhandboll/Ledord Barnens villkor Optimal utvecklingsålder Lekens betydelse Lärande/Lära rätt från början /VAK Koordinationsbanor Oberoende av kropp Oberoendeav boll Offensivt försvar BRA (bollkontaktsgrad,rolighetsgrad, aktivitetsgrad ALM (ansträngning, lärande, misstag) Barnhandboll/Ledord GUL (glädje, utmaning, lärande) KOL – Ledare(konsekvent, orubblig, lugn) M.M.M mål, metod, medel KASAM( meniningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet FFU (förbättra, förändra utveckla)

35 Policy ”Lägerstegen” Ungdomshandboll Optimal utvecklingsålder Ungdomars villkor Tekniktränig (Handbollens ABC) Individuella mål Mål att bli så bra som möjligt Ungdomshandboll

36 Varifrån kommer energin/kraften ifrån? Energin och glädjen kommer urmöjligheten att tillsammans forma förbundets verksamhet. Energin och glädjen kommer också ur tävlingens nerv och tillfredställelsen att nå uppsatta mål. Den energi och glädje finns hos alla som spelar handboll. Alla vill utvecklas. Alla vill lyckas

37 Utvecklingsmodell Finns det en modell som gör det möjligt för alla att utvecklas och lyckas?

38 ( mål / attityd taktik teknik fysiologi kost psykologi Helhet Lägerstegen KASAM

39 Träningstriaden Fysiken Tekniken/ Taktiken Mentala/ Sociala KASAM = känsla av sammanhang Meningsfullt Hanterbart Begripligt

40 Prestationstriangeln KASAM

41 Prestationsutveckling Resultatutveckling

42 En medveten modell Kunskap kräver: Information + bearbetning Förståelse kräver: Information + bearbetning + sammanhang Färdighet kräver: Information + praktisk övning Förändring kräver: Mål + metoder + resurser

43 Nyckelorden Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet På och utanför planen

44 Vår filosofi/vision i ”Lägerstegen” Spelaren skall äga sin träning Spelaren skall äga sitt spel Spelarna skall äga sitt liv = KASAM MÅ BRA

45 LTAD LTAD beskriver en långsiktig modell för idrottsutövande/handbollsspelare, med träning, tävling och återhämtning, baserat på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder snarare än kronologisk ålder. Idrottsutövare som går igenom modellen upplever träning och tävling som tar hänsyntill deras individuella utveckling

46 Nivå 1 JAG – min kropp ”Kroppskontroll”

47 Nivå 2 JAG – bollen ”Handbollsteknik”

48 Nivå 3 Vi och bollen ”Spelförståelse” + ” synkroniserad teknik”

49 Nivå 3 Vi och bollen ”Spelförståelse” + ” synkroniserad teknik”

50 Nivå 4 Vi dom och bollen ”Spelförståelse + synkroniserad teknik”

51 Spelförståelse Kroppskontroll Handbollsteknik Spelförståelse

52 Progressionen i Lägerstegen

53 Lägerstegen 1.Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. (Se Fysisk/Kognitiv/Emotionell utveckling 2.Den ska säkerhetsställa utveckling av allsidiga motoriska färdigheter hos barn och ungdomar. En allsidig motorisk färdighet ligger alltid som grund för att uppnå maximal prestationsförmåga. Se progressionsmodellen 3.Det ska alltid finnas planering och program för träning, tävling och återhämtning 4.Det ska finnas en integrering mellan barn, ungdom, bred, elit och motion 5.Kompassen bygger på Svensk idrotts riktlinjer och värderingar 6.Den förordar en hälsosam livsstil och ett livslångt idrottande och en känsla av sammanhang ”KASAM”

54 Människan Atleten Spelaren Spel- system Spel- system Spetskompetens

55

56 MänniskanAtleten Handbolls- spelaren

57

58

59

60

61 Rörelseglädje 0 – 6år All träning bygger på att man ska ha kul Grundläggande motoriska färdigheter Kognitiv och emotionell utveckling Allsidig styrketräning Introducera handbollens enklaste spelregler Ingen periodisering,men strukturerade och välplanerade program Daglig fysisk aktivitet(60 min/dag)

62 Rörelseglädje 6 – 9 år Huvudmoment Människan Atleten/Idrottaren Spelaren Övrigt/Tillägg/Pusselbitar

63 Rörelseglädje 6 – 9 år Huvudmoment Människan ”BRA ” Bollaktivitetsgrad, Rolighetsgrad, Aktivitetsgrad = Glädje Självkänsla/Självförtroende Positiv coaching (jobba med frågecoaching” Positiv feedback Värdegrund (våra normer och värdringar i laget

64 Rörelseglädje 6 – 9 år Huvudmoment Atleten Motoriken/Koordinationen ”Rörelsebanken” ”Oberoendet av kroppen” Snabbheten Rörligheten

65 Rörelseglädje 6 – 9 år Huvudmoment Handbollsspelaren Bollbehandlingen ”känslan/rytmen” Oberoendet av bollen Teknik ”specifik koordination” passning, dribbling, skott och finter Offensivt försvar Spelförståelsen (vi jobbar med förutsättningar för spelförståelsen) ”Oberoendet av bollen” Alla prövar att stå i mål

66 Rörelseglädje 6 – 9 år Pusselbitar Människan Vi jobbar med ALM (ansträngning, lärande, misstag ) stor tolerans för misstag KASAM – Känsla Av Sammanhang ”Meningsfullt, Hanterbarhet och Begriplighet” Frågecoaching ” Sex trogna tjänare – uppmuntra alltid frågor Hur behandlar man sina lagkamrater? Språkets betydelse, speciellt kroppsspråket Lagom med aktiviteter ” Föräldraansvar” Se glädjen – Skapa glädjen ”GUL” Att vi är lika innebär att vi är olika Att duga, vara bra = Att göra sitt bästa = Att lyckas

67 Lära sig träna 9 – 12år Utveckla generella idrottsfärdigheter Grundläggande atletiska färdigheter ”Idrottens ABC Grundläggande tekniska färdigheter Mentalträning Kognitiv och emotionell utveckling Allsidig styrketräning Utöva och prova på många idrotter Enkel periodisering Daglig fysisk aktivitet

68 Lära sig träna 9 – 12 år Huvudmoment Människan Motivationen inre/yttre. ”Glädje” ”KASAM” Självkänsla/självförtroende Positiv feedack ” Beröm, Beröm, Beröm” Press och stress. Hur hanterar jag dessa situationer? Vem är jag? Hur kommenterar jag andra? Kommunikation. Språket verbalt/kroppslig. Uppmuntra barnen att ställa frågor

69 Träna för att träna 12 – 16 år Utveckla handbollsspecifika färdigheter Optimalutveckling av styrka och aeroba kvalitéer med hänsyn till tillväxtkurvan Introducera systematisk styrketräningsteknik Utveckla mental förberedelse Kognitiv och emotionell utveckling Enkel periodisering Handbollsspelaren

70 Lära sig träna 9 – 12 år Huvudmoment Atleten Konditionsträningen. ”Hög aktivitet på träningen” Motorik och koordination ”Guldåldern” och ”Rörelsebanken” Snabbheten Styrketräning Kroppens ABC Det gäller att ”Må bra” och undvika skador”

71 Lära sig träna 9 – 12 år Huvudmoment Handbollsspelaren Teknikträning ”Lära rätt från början” Kampmoment och hela tiden jobba med offensivt försvar Målvakter.Det är den viktigaste positionen! Låt många pröva den. Handbollsspelaren

72 Lära sig träna 9 – 12 år Pusselbitar Människan Spelförståelse på och utanför planen. Hur beter man sig i ett lag? Hur ser jag på andra? Uppmuntrar jag mina lagkamrater? Vilken är min plats i laget? På planen och utanför Vad måste jag göra för att lyckas? Må bra och vara nöjd med mig själv Må bra är en förutsättning för att prestera! KASAM Vi ska skapa människor med god självkänsla och bra självförtroende

73 Lära sig träna 9 – 12 år Pusselbitar Människan Hur visar jag vilja, attityd och inställning? Vad innebär det att visa tålamod? Lära sig jobba med uppmärksamhet och koncentration Positiv feedback både från ledare och kompisar. Lära sig se andras goda prestationer och uttrycka detta Hur hanterar jag medgång och motgång? Lära sig hantera press. Lära sig att hantera känslor på ett bra sätt. Motståndare, medspelare och domare

74 Träna för att tävla 16 - 21 Bygga handbollsspelaren Optimera handbollsspecifik fysisk prestationsförmåga Optimera tekniska taktiska färdigheter Kognitiv och emotionell utveckling Avancerad mental förberedels

75 Träna för att vinna Bibehålla och förbättra fysisk kapacitet Vidarutveckla tekniska och taktiska färdigheter Modellera träning och prestation Maximeraprestationsförmågan mentalt/fysiskt

76 Bredd och motionsidrott alla åldrar 60 min moderat eller 30 min intensiv träning varje dag för vuxna 60 min medel eller intensiv träning varje dag Varierat idrottsutövande Gå från tävlingsidrottande till hälsofrämjande aktiviteter Övergå till funktionär eller ledaruppdrag Det finns bättre förutsättningar att hålla på med motionsidrott och livslångt idrottande om den fysiska grunden skapas före Träna för att träna nivån

77

78 Idrottsrörelsens uppdrag Behovet av en utvecklingsmodell för idrottsutövare märks på alla nivåer inom vår idrott. Det gäller att inte bara utveckla duktiga handbollsspelare, utan framförallt utveckla och utbilda idrottare genom en allsidig och individualiserad träning. På lång sikt handlar det om att skapa samhällsmedborgare med en hälsosam livsstil och ett livslång intresse för idrott. Detta är det absolut viktigaste uppdraget för idrottsrörelsen

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101


Ladda ner ppt "Vad har barn och ungdomar för behov förutom att äta och sova? Bli sedda/vara delaktiga Att få vara aktiv och i rörelse Få utmaningar Lära sig saker Få."

Liknande presentationer


Google-annonser