Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kroppsideal & idrott Idrott, träning och kroppsuppfattning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kroppsideal & idrott Idrott, träning och kroppsuppfattning"— Presentationens avskrift:

1 Kroppsideal & idrott Idrott, träning och kroppsuppfattning
Källa: Elittränarutbildning Föreläsare Magnus Kilger.

2 Till vad fostrar idrotten?
Diskutera i små grupper Vilka drivkrafter/anledningar finns till att idrotta och vara fysiskt aktiv idag? Hur påverkas din kroppsuppfattning av träning? Vilka kroppsideal formas och förstärks av idrotten?

3 Olika typer av motivation:
Inre motivation; en person deltar för att utveckla sina egna kunskaper och färdigheter, lära sig mer. Uppgiften i sig ger glädje. (Ex: Jag spelar fotboll för att det är roligt) Yttre motivation; deltar för att få yttre belöningar eller fördelar såsom beröm, kamratskap, status m.m. (Ex: Jag spelar fotboll för att mina kompisar gör det, för att jag ska bli proffs, för att jag tycker om att få beröm av pappa när jag spelat bra osv.) Amotivation; avsaknad av motivation (Ex: Jag vill inte spela fotboll, fotboll är tråkigt.) Diskutera: Vad motiverar dig till att hålla på med idrott?

4 Drivkrafter för idrottande:
De flesta studier visar på några centrala drivkrafter Det är roligt Jag mår bra av att träna Det är en härlig gemenskap Jag vill utvecklas och bli bättre Jag vill må bättre, få bättre fysik

5 2. Hur påverkas kroppsuppfattningen av träning?
Diskutera vilka kroppsideal som finns i samhället idag. Finns det särskilda, unika ideal inom; Idrotten Volleybollen Hockeyn Skidåkningen Modeindustrin

6 3. Idrott och personlighet
”- Jag är en vinnarskalle” ”- Jag ser mig själv som en idrottsmänniska” ”- Jag måste hela tiden utmana mig själv och se vad jag klarar av” ”- Jag måste träna, jag är en träningsnarkoman”

7 Idrott och personlighet
Idrotten ses ofta som en del av personligheten och blir då mer än bara fysisk aktivitet. Idrottande kopplas samman med de ideal man har. Hur eller som vem man vill vara. Bestäms också i förhållande till de ideal man inte anser vara önskvärda (ex. lat, inaktiv, i dålig form, manlig, kvinnlig) och som kopplas samman med fysisk inaktivitet. Ex: Jag vill inte spela hockey/gå på gym för det är bara stora, vältränade killar som gör sånt…. Gympa är ju bara för tanter…

8 Drivkrafter för träning ur Kilger, Magnus
Fina drivkrafter Fula drivkrafter Lustprincipen Ex: att hålla på för att något är roligt. Utmaning Ex: Jag idrottar/tävlar för att jag vill se vad jag klarar av, hur långt jag kan nå. Estetik Ex: Jag tränar för att se bra ut, få snygg kropp. Tävling som hierarkisering Ex: Det känns bra att jag är bättre än och får mer speltid än Sara/Albin.

9 Träning och olika syn på den egna kroppen
Idrotten framhålls inte som viktig för den egna kroppsuppfattningen. Den påverkar inte alls eller i mycket marginell omfattning. Dock framhålls att många andra kan påverkas, men att det inte gäller mig som har distans och insikt. Ex: Jag bryr mig inte om hur jag ser ut. Det är hur jag spelar/hur fort jag springer som spelar roll. (Vilka träningskläder jag har och liknande spelar ingen roll) Mer träning ger inte ökad nöjdhet. Med förbättrad fysisk status, förflyttas också idealen. Nöjdheten ökar alltså inte (utan tenderar snarare att minska). Ex: Ju mer jag tränar desto mer upptäcker jag saker med mig själv och min kropp jag inte är nöjd med och vill förändra. Jag är för kort, för tjocka lår, osv) I många miljöer blir den hälsosamma livsstilen norm – jag vill se hälsosam ut. Beskrivs i termer av fräsch, pigg, framåt, social etc.

10 Några källor L-M Engström Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och som social markör & Idrott som social markör. Fundberg, J Kom igen gubbar. Om pojkfotboll och maskuliniteter. Kilger, M Vinnarskallar och träningsnarkomaner. Kroppsideal, drivkrafter för träning och social positionering bland högaktiva idrottare. Jenkins, R Social Identity.

11 Hemuppgift: Till vad fostrar idrotten?
Skriv ner på max en A4 sida dina egna tankar runt dessa frågor: Vilka drivkrafter/anledningar finns till att idrotta och vara fysiskt aktiv idag? Hur påverkas din kroppsuppfattning av träning? Vilka kroppsideal formas och förstärks av idrotten?


Ladda ner ppt "Kroppsideal & idrott Idrott, träning och kroppsuppfattning"

Liknande presentationer


Google-annonser