Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995) Självkänsla = Bedömningen av din självbild (Norton & Morgan, 1995) Tillägg: Eftersom du vet så.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995) Självkänsla = Bedömningen av din självbild (Norton & Morgan, 1995) Tillägg: Eftersom du vet så."— Presentationens avskrift:

1 Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995) Självkänsla = Bedömningen av din självbild (Norton & Morgan, 1995) Tillägg: Eftersom du vet så enormt mycket om dig själv så är det omöjligt att bedöma allt, därför väljer vi ut delar ur självbilden som vi tycker är viktiga och det valet sker oftast omedvetet men påverkas av människor runt omkring och samhället personen lever i (Fox, 2000)

2 ”När jag känner mig attraktiv – då känner jag mig nöjd med mig själv” ”Jag känner mig nöjd när jag presterar bättre än andra på en uppgift” ”När jag följer mina moraliska principer får min känsla av självvärde en ’boost’” ”Min syn på mig själv är knuten till hur bra det går i skolan” ”När jag inte känner mig älskad av mina familjemedlemmar, så går min självkänsla ner” ”Min självkänsla är beroende av hur andra ser på mig” ”’Guds kärlek’ är viktig för min självkänsla” Fritt översatt från The Contingencies of Self-Worth Scale (Crocker, Luthanen, Cooper & Bouvrette, 2003)

3 Villkorad eller ”’true’ self-esteem” (Deci & Ryan, 1995) Stabil eller instabil (Kernis, 1993) De specifika områden som människor baserar sin självkänsla på (contingencies of selfworth [CSWs]; Crocker & Wolfe, 2001) Inre eller yttre (Johnson, 2002)

4 Inre självkänslaYttre självkänsla Baseras på faktorer som bara personen själv kan påverka, inkluderar en acceptans för den man är och kan liknas vid en inre trygghet (Johnson, 2003). Baseras på yttre faktorer som ex. utseende, ägodelar, prestation (Johnson, 2003).

5

6

7

8 Tillägg: Eftersom du vet så enormt mycket om dig själv så är det omöjligt att bedöma allt, därför väljer vi ut delar ur självbilden som vi tycker är viktiga och det valet sker oftast omedvetet men påverkas av människor runt omkring och samhället personen lever i (Fox, 2000) Självkänsla = Bedömningen av din självbild (Norton & Morgan, 1995) = vad man får bekräftelse för

9 Hög självkänsla - positiv och tydlig bild av sig själva. Låg självkänsla - mer neutral inställning till sig själva, men framför allt kännetecknas de av att ha en otydlig, osäker, instabil och inkonsekvent bild av sig själv (Campbell & Lavallee, 1993).

10 Personlig utveckling genom ökad självkänsla

11 ÖnskelägeUtvecklingsprocessenNulägesanalys

12 Carl Rogers (1902-1987) menade att de som utvecklar sina själv till själv som är deras egna, unika kan kallas fullt fungerande människor, och det handlar då om en strävan att försöka nå det sanna jaget (Rogers, 1959).

13

14 Tänk på ett tillfälle då du mådde riktigt bra. Beskriv dig själv då! Tänk på ett tillfälle då du ”var i ditt esse” typ känslan ”detta är verkligen jag!”. Beskriv dig själv då. Tänk på ett tillfälle du var nyförälskad – beskriv dig själv då! Om du skulle använda ögonen hos den du var nyförälskad i – hur skulle han/hon beskriva dig? Tänk på personer du beundrar. Vad beundrar du hos dem? Önskeläget Om en god vän skulle beskriva dig, vad skulle han eller hon kunna säga?

15 Hur skulle jag vilja vara som människa? Exempel på hur det skulle kunna se ut: -Pålitlig -God lyssnare -Engagerad -Rak och ärlig på ett bra sätt -Spontan -Nöjd med att vara den jag är -Bjuder på mig själv Önskeläget

16 ÖnskelägeUtvecklingsprocessenNulägesanalys

17 Det inre samtalet HändelseInre samtalRespons Utvecklings- processen Ursprung: The Cognitive Model (Beck, 1995)

18 Händelse Utvecklings- processen

19 Händelse Utvecklings- processen

20 Din självbild Andras beteende mot dig Ditt beteende Andras bild av dig Utvecklings- processen

21 = veta vad man vill välja istället Händelse Utvecklings- processen

22 Händelse Utvecklings- processen

23 ÖnskelägeUtvecklingsprocessenNulägesanalys

24 Utvecklings- processen

25 Personlig utveckling genom ökad självkänsla Öka sin självkännedom Bli mer den man vill vara Bli bättre på att hantera situationer i vardagen Öka och stabilisera sin självkänsla

26

27 När känner du dig kompetent? Dvs. hur definierar du framgång?

28 UtvecklingsinriktadResultatinriktad Framgång ses som att…prestera bra i jämförelse med tidigare prestationer prestera bra i jämförelse med andra Värde sätts på…ansträngning, utveckling, lärande att vara bättre än andra Utveckling/lärande…är måletär ett medel för att nå målet Målinriktning När känner du dig kompetent? Dvs. hur definierar du framgång? Genom att fråga detta till mängder av personer har forskare tagit fram två kategorier av svar och utifrån detta gjort följande uppdelning:

29 Hur påverkas en persons typ av målinriktning? Ledare Gruppen som man är en del av Föräldrar Vänner Samhället Media “Motivations- klimat”

30 Gruppens påverkan Att vara accepterad och känna anknytning till andra i den sociala miljön som man befinner sig i är ett grundläggande mänskligt behov, som bör vara tillfredställt för att en person ska känna välbefinnande.

31 Motivationsklimat - föräldrar Föräldrars syn på framgång och kompetens påverkar barnens syn på vad som är framgångsrikt och kompetent – alltså barnets målinriktning

32 Motivationsklimat - ledaren Har väldigt stor betydelse för motivationsklimatet i gruppen – hur kan påverka, ska vi prata om strax.

33 Målinriktning påverkas av motivationsklimatet… … med en utvecklingsinriktad målinriktning (som ofta skapas genom ett utvecklingsfokuserat motivationsklimat) kan personen själv genom ansträngning känna sig ”lyckad” och ”framgångsrik”. Personen själv har möjlighet att nå den här känslan genom att göra saker som han/hon kan påverka. Detta är väldigt fördelaktigt för självkänslan!

34 Några tips för att försöka få personer att sätta krav som är bra för deras självkänsla gällande prestationsgrejer Försök hitta uppgifter som är lagom utmanande för personen. Ge beröm i självjämförande perspektiv. Uppmuntra personen att ”tävla mot sig själv”. Se ”misstag” som lärdomar som gör att man kan klara saker bättre nästa gång. Låt personerna ni jobba med sätta mål utifrån saker de kan påverka själva. Fokusera på processen mot något de vill nå. Uppmuntra ansträngning.

35 Jag har min kompetens som är begränsad. Men trots detta – utifrån det som vi har pratat om idag – vad tror du att du kan ta med dig till din (/framtida) arbetssituation? Vad tror ni att ni ska titta lite närmare på för att kunna ta med er?

36 Tid för frågor och funderingar!


Ladda ner ppt "Självbilden = Allt du vet om dig själv (Baumeister, 1995) Självkänsla = Bedömningen av din självbild (Norton & Morgan, 1995) Tillägg: Eftersom du vet så."

Liknande presentationer


Google-annonser