Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Resultat enkätundersökning - Användbarhet i KLARA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Resultat enkätundersökning - Användbarhet i KLARA."— Presentationens avskrift:

1 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Resultat enkätundersökning - Användbarhet i KLARA SVPL KLARA SVPL ersätts av webbaserade IT-tjänsten SAMSA. Ett projekt kommer under hösten 2016 att införa denna IT-tjänst för Samordnad vård och omsorgsplanering. Ett av projektets mål är att leverera ett system med förbättrad Användbarhet. Användbarhet definieras som ”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” (ISO- normen 9241-11)ISO God användbarhet innebär att tjänsten görs så enkel, effektiv och behaglig att använda som möjligt. För att projektet ska kunna veta om det lyckas förbättra användbarheten med den nya IT- tjänsten, så önskar vi först undersöka användarnas uppfattning om användbarheten i KLARA SVPL idag. Undersökningen kommer sedan att upprepas efter att den nya IT-tjänsten varit i bruk en tid. Undersökningen genomfördes 2016-04-029 - 2016-05-15

2 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Vilken roll har Du? NamnAntal% Läkare52,2 Sjuksköterska14061,7 Rehab3314,5 Biståndshandläggare177,5 Socialsekreterare104,4 Annan229,7 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

3 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen För vilken part arbetar Du i KLARA SVPL? (Du kan markera mer än en) NamnAntal% Primärvård3314,5 Kommun10646,7 Sjukhus8838,8 Annan20,9 Total229100,9 Svarsfrekvens 100% (227/227)

4 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Hur ofta använder Du KLARA SVPL? NamnAntal% Varje dag9843,2 Varje vecka8939,2 Varje månad2912,8 Mer sällan114,8 Aldrig (då tackar vi för Din medverkan, Du kan avsluta här) 00 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

5 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Vilken variant av KLARA SVPL använder Du? NamnAntal% KLARA SVPL windows-klient (grå bakgrund) 15772,7 KLARA SVPL webb (ljusblå bakgrund) 5324,5 Båda62,8 Total216100 Svarsfrekvens 95,2% (216/227)

6 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Stöder KLARA SVPL ditt arbete med Samordnad vård- och omsorgsplanering? NamnAntal% Väl10244,9 Otillräckligt (beskriv under pkt. 13 vad Du anser saknas) 6026,4 Vet ej6528,6 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

7 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Går det att hitta Kontaktinformation(till anhöriga/närstående och/eller deltagande personal) knuten till ärenden? NamnAntal% Ja, enkelt8135,7 Ja, men inte enkelt9441,4 Nej5222,9 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

8 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen När meddelanden skapas NamnAntal% Vet jag hur jag öppnar rätt meddelande och hur jag fyller i 11148,9 Vet jag hur jag öppnar rätt meddelande men har svårt att fylla i 2310,1 Har jag svårt att hitta/förstå vilket meddelande som ska skapas 5222,9 Jag använder inte denna funktion 4118,1 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

9 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen När meddelanden sparas eller skickas NamnAntal% Förstår jag skillanden på Utkast/Publicera/Avisera och använder detta 6428,2 Skickar jag genom att klicka på Avisera, inget problem 8537,4 Förstår jag inte skillnaden på knapparna, vet aldrig om jag gör rätt 4620,3 Jag använder inte denna funktion 3214,1 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

10 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Att vidaresända (förmedla meddelanden till andra enheter) meddelanden NamnAntal% Är enkelt4318,9 Inte så enkelt7934,8 Svårt219,3 Jag använder inte denna funktion 8437 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

11 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Inkorgen (Inkomna meddelanden) NamnAntal% Där finns allt jag behöver11048,5 Där finns för mycket information, jag kan inte ta till mig den 4720,7 Där saknas information (skriv vad Du saknar nedan) 219,3 Jag använder inte denna funktion 4921,6 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

12 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Grafiska översikten NamnAntal% Där finns allt jag behöver12052,9 Där finns för mycket information, jag kan inte ta till mig den 5524,2 Där saknas information (skriv vad Du saknar nedan) 104,4 Jag använder inte denna funktion 4218,5 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)

13 Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Att växla mellan Inkorg, Grafiska översikten och meddelanden NamnAntal% Är enkelt10847,6 Inte så enkelt6830 Svårt125,3 Jag använder inte dessa funktioner 3917,2 Total227100 Svarsfrekvens 100% (227/227)


Ladda ner ppt "Generell titel Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Resultat enkätundersökning - Användbarhet i KLARA."

Liknande presentationer


Google-annonser