Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Användbarhetstester- en användbar metod för bibliotek? Mötesplats inför framtiden 12-13 okt 2005 Anne Katrine Bretan Göteborgs universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Användbarhetstester- en användbar metod för bibliotek? Mötesplats inför framtiden 12-13 okt 2005 Anne Katrine Bretan Göteborgs universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 1 Användbarhetstester- en användbar metod för bibliotek? Mötesplats inför framtiden 12-13 okt 2005 Anne Katrine Bretan Göteborgs universitetsbibliotek

2 2 Användbarhetstester vid Göteborgs universitetsbibliotek  Ny webbplats 2003-2004  Användarna i centrum Användarundersökningar

3 3 Bakgrund till användbarhetsstudier  HCI- Human Computer Interaction / MDI- Människa Dator Interaktion 1970-talet  Usability engineering  Jakob Nielsen /Webbdesign 1990-talet Usefulness- Utility/Usabilty Nytta/användbarhet

4 4 Användbarhet  ISO 9241-11 ”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att nå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt”  Ändamålsenlighet – nytta  Effektivitet - tiden  Tillfredsställelse - upplevelse

5 5 Användbarhetsprinciper  Enkelt och naturligt språk  Igenkänning  Konsekvens  Feedback  Utgångar  Genvägar  Tydliga felmeddelanden  Förebygga fel  Hjälp och dokumentation

6 6 Användbarhetstester vid Göteborgs UB  Tre omgångar  Totalt 15 personer/nybörjarstudenter  9-15 frågor -Information om UB och UB:s tjänster -Hitta böcker -Använda elektroniska resurser  Självinstruerande?

7 Testomgång 1

8 Digitala biblioteket

9 Testomgång 2

10 Testomgång 3

11 Och hur blev det? Fortsättning följer…

12 12 Metoden  Val av försökspersoner-kategori/antal  Testförfarandet  Testfrågorna  Tolka, mäta, analysera

13 13 Så är det en användbar metod?  Medvetandegör – pekar på problem T ex: ”Yrkesblindhet” Rubriker, terminologi Hur läser man på webben? Och hur skriver man för att det skall bli läst? Hur lätt kan det bli? Krävs det en förförståelse för att kunna använda vissa funktioner på en bibliotekswebbplats? Och, om så är fallet, hur skall våra användare få denna?


Ladda ner ppt "1 Användbarhetstester- en användbar metod för bibliotek? Mötesplats inför framtiden 12-13 okt 2005 Anne Katrine Bretan Göteborgs universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser