Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Validering En process för att kartlägga kompetens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Validering En process för att kartlägga kompetens."— Presentationens avskrift:

1 Validering En process för att kartlägga kompetens

2

3 Validering ”göra giltig”, ”bekräfta” Synliggöra kunskap och förståelse (teoretiska faktakunskaper) såväl som färdigheter och förmåga (praktiskt yrkeskunnande) som tillsammans utgör yrkeskompetensen Genomgå prövning (teoretiskt och/eller praktiskt) mot kunskapskrav i de olika kurserna Dokumentera resultatet Erbjuda kompletterande studier Spara tid och pengar

4 Definition enligt skollagen ”en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats” 20 kap 32§

5 Prövning Prövning på Komvux innebär att man läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet. Betygssättning efter en validering i kommunal vuxenutbildning sker genom prövning. 4 kap. 24 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

6 Kunskaper bedöms mot Vård och omsorgsprogrammet Nationellt gymnasieprogram (utan kärnämnen) 1500 gymnasiepoäng (ca 12 kurser) Krav för anställning i Malmö stad/Lunds kommun – vilka kurser som skall ingå i utbildningen har beslutats av bla representanter för kommunen och SUS

7 Arbetsgång Kartläggning – är det möjligt? Fördjupad kartläggning på skolan genom intervju, lämna betyg, kolla språkkunskaper Självskattning – vilka kurser har jag kunskaper/kompetens i? Bedömning – visa kunskaper/kompetens både teoretiskt och praktiskt Klarar minst 400p av utbildningens 1500p – går vidare till kompletterande studier

8 Processen Kompetenskartläggning Kompetensbedömning kompletteringkomplettering >400p

9 Teoretisk validering På skolan under andra veckan och en dag i veckan övriga veckor Kan vara muntlig eller skriftlig, enskild eller i grupp Betygsättande/bedömande lärare håller i respektive kurs Inte alltid en tydlig gräns mellan vad som är ett ”teoretiskt” och ett ”praktiskt” mål Validanden får inte veta resultatet förrän vid slutsamtalet. Vi gör en halvtidsbedömning, då de får då veta hur det går och kan eventuellt ta beslut om att avbryta

10 Praktisk validering 5 veckor (16-20 dagar eller 130-160 timmar) Ute på en arbetsplats, som väljs utifrån det område man har sin erfarenhet från Ej ”praktik” utan som som ”riktigt” arbete Medbedömare med utbildning Vissa teoretisk/praktiska uppgifter under tiden En dag i veckan på skolan för teoretisk validering (prövning)

11 Vad skall validanden göra? Följa medbedömarens schema – även kvällar/helg Visa kompetens mot praktiska kursmål – checklista Loggbok för reflektion Ta kontakt med skolan om något inte skulle fungera Komma överens med medbedömare och lärare om tider för besök av lärare på valideringsplatsen Kontakta skolan och valideringsplatsen vid sjukdom – missad tid är svår att ta igen!

12 Kompletterande utbildning Validandens resultat sammanställs under sista veckan. Då kan det finnas behov av kompletteringar Trepartssamtal – VLC, validand och lärare – genomförs i slutet av åttonde och sista veckan Om man klarat av att validera minst 400 gymnasiepoäng erbjuds kompletterande studier De kompletterande studierna startar direkt veckan efter Valideringsplan blir individuell studieplan Studerar tills att de är klara - 25p eller 35p/vecka. Båda studietakterna är heltidsstudier Inga uppehåll/lov/semester

13 Statistik 4 gruppstarter 2015 Kallade till start: 156 Startade: 101 Genomförde valideringen: 70 Kompletterande utbildning: 41

14 I arbete efter 1 år Av dem som validerade/kompletterade 2014 var 100% i arbete inom valideringsyrket efter 1 år 45% hade en tillsvidareanställning


Ladda ner ppt "Validering En process för att kartlägga kompetens."

Liknande presentationer


Google-annonser