Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnadsfri rådgivning Verksamheten i 200 kommuner 2011: 20 300 personer 9 800 startade företag NyföretagarCentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnadsfri rådgivning Verksamheten i 200 kommuner 2011: 20 300 personer 9 800 startade företag NyföretagarCentrum."— Presentationens avskrift:

1 Kostnadsfri rådgivning Verksamheten i 200 kommuner 2011: 20 300 personer 9 800 startade företag NyföretagarCentrum

2 2 575 företag, organisationer, myndigheter/kommuner finansierar NyföretagarCentrum 5 475 personer i NyföretagarCentrums kompetensnätverk 55 000 timmars ideellt arbete

3 Kvinnor54% Födda utomlands 19% Ålder -30 28% 31-4027% 41-5026% 51-19% Nyföretagarna

4 Kerstin 81, nyföretagare Kicki Theander- Middagsfrid Anna-Maria Berégi Amnéus Innovatörer/Nyföretagare

5 Fråga: Vad har hänt med det företag du har startat? (företag tre år/2009-2011) Hög överlevnad Motsvarande nationell siffra på ”överlevnad”: 68%. (”Uppföljning av 2005 års nystartade företag – tre år efter start”, Tillväxtanalys 2010) Mentor Eget Företag Rådgivning Juli 2012

6

7 Start av företag kvinnor 2010 Tillväxtverket, Tillväxtanalys 32%!

8  6%

9 ”Sverige behöver innovationer, entreprenörer och växande företag. Det går inte att ordna med enstaka insatser i några utvalda sektorer. ” ”Det finns idag ca 50 aktörer (alltifrån Vinnova, ALMI, Industrifonden och AP-fonderna till rader av regionala fonder) som tillsammans fördelar 10-tals miljarder till nya och onoterade bolag. Men hur dessa samverkar konkurrerar och överlappar – liksom vilka totalteffekter deras verksamheter har- vet vi knappast något om” Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund, Magnus Henrekson augusti 2012

10 ”Ett bättre innovationsklimat börjar i bättre villkor och rätt drivkrafter för entreprenörskap och företagande. Nya satsningar på statligt riskkapital är en återvändsgränd. Mer offentliga pengar till forskning ger inte per automatik mer innovation och utveckling. Avgörande är hur pengarna används.” Urban Bäckström / Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv 2012-08-28, DN Debatt

11 Tillväxtverkets Årsredovisning 2011

12 Prop. 2009/10, NU25 Affärsidéer och innovationer med långsiktig kommersiell bärkraft ska ha goda möjligheter att utvecklas. Resurseffektiviteten i främjandesystemet ska öka, och statens prioriteringar i ett nationellt och regionalt perspektiv bör göras tydligare, samtidigt som möjligheterna till bl.a. organisatoriskt samarbete stärks. Statens roll ska vara tydlig och väl motiverad, och de statliga insatser som genomförs ska vara marknadskompletterande. Riskens för snedvridning av konkurrensförhållanden och för undanträngningseffekter ska minimeras. Alternativa utförare ska övervägas i de delas staten visserligen har intressen men inte nödvändigtvis behöver vara utförare inom. Statliga insatser ska i största mån bedrivas med medverkan av privata aktörer.

13 Staten bör garantera ett likformigt, kvalitetssäkrat basutbud av tillgänglighet till grundläggande företagsrådgivning för företagandets tidigare faser, i alla delar av landet” FBA-rapport, Stockholm 2009

14


Ladda ner ppt "Kostnadsfri rådgivning Verksamheten i 200 kommuner 2011: 20 300 personer 9 800 startade företag NyföretagarCentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser