Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Brukshundklubben 20160214 Peder Nimrodsson & Johan Lindahl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Brukshundklubben 20160214 Peder Nimrodsson & Johan Lindahl."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Brukshundklubben 20160214 Peder Nimrodsson & Johan Lindahl

2 Målstyrning Målet med genomgången är: Att ni efter genomgången ska förstå varför vi målstyr Att ni efter genomgången ska kunna påbörja arbetet hemmavid Syftet är: Att sprida information om målstyrning för att underlätta arbetet i distrikt och lokalklubb för ökad gemensam effekt!

3 Vägen fram Vision Mål Handlingsplan Uppföljning Analys Utvärdering Belöning

4 SMARTa MÅL Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidssatt

5 Målstyrning Kongress FS/Utskott Utskottsgrupp Distrikt/Rasklubb Lokalklubb

6 Exempel Utskottets mål #1: Att varumärket Svenska Brukshundklubben även ska förknippas med samhällsnytta. Utskottets mål är att få en ökad förståelse internt inom Brukshundklubben att vi faktiskt är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att utbilda hundar, ekipage och personal för samhällsnytta. 2016 Detta genom att …. Handlingsplan 2016 När, var, vem, (hur)

7 Exempel Utskottets mål #2: Utskottets mål är att hålla kurser och utbildningar där behovet finns, upprätta och bibehålla kompetenser bland funktionärerna 2016 (bl.a.) Genom att föra dialog med tjänstehundsansvarig i distrikten. Handlingsplan När, var, vem, (hur) SBK:s mål Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster Som frivillig försvarsorganisation informera, utbilda och rekrytera utifrån ställda uppdrag Matcha samarbetspartners behov av krav och kvalité Verka för att hitta nya aktörer där hunden kan komma till nytta och användning inom samhället

8 MÅL SBK MÅL Utskottet för samhällsnytta MÅL Försvarsmaktsgruppens MÅL Tjänstehund ÖND HUR (aktivitet) ANSVARIGTIDSASPEKTUPPFÖLJNING AV MÅLEN Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster Utskottets mål är att hålla kurser och utbildningar där behovet finns, upprätta och bibehålla kompetenser bland funktionärerna Försvarsmaktsgruppens mål är att leverera de beställningar och till den numerär som vår uppdragsgivare beställer via tilldelade uppdrag. Samt att aktivt öka kunskap och om vår verksamhet både inom och utom organisationen. Aktivt verka för att aktuell information finns tillgänglig Aktivt verka för att öka kompetens hos våra funktionärer, medlemmar och instruktörer 1)Länk på hemsidan ÖND finns med information om hur man beställer 2)kvartalsbrev publiceras på facebook och hemsida 3)Sektorn svarar aktivt på frågor i funktionsbrevlåda, på hemsida och facebooksida. 4)Vi fortsätter med att göra grundliga analyser om behovet och lämnar en treårsplan över behovet till tjh SBK 5)Vi verkar för att beställt antal, med rätt utbildning och kvalité produceras och levereras till bataljonerna. Såväl förare som hund. 6) en utbildningshelg för våra tjänstehundsinstruktörer 1)Peder 2)Carola 3)Carola 4)hela sektorn, sammanhållan de Björn 5)hela sektorn sammanhållan de Björn 6)Peder 1)när hemsidan byggs under Q1 -16 2)start Q1 -16 3)start omgående 4)september 5)november 6)mars 2016 1) 2)se aktivitet 3)löpande analys samt utvärdering vid ÖND konferens 2016 4)3-årsplan skickas in senast september 5)analys vid slutet av verksamhetsåret

9 MÅL SBK MÅL Utskottet för samhällsnytta MÅL Försvarsmaktsgruppens Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster Utskottets mål är att hålla kurser och utbildningar där behovet finns, upprätta och bibehålla kompetenser bland funktionärerna Försvarsmaktsgruppens mål är att leverera de beställningar och till den numerär som vår uppdragsgivare beställer via tilldelade uppdrag. Samt att aktivt öka kunskap och om vår verksamhet både inom och utom organisationen.

10 MÅL Tjänstehund ÖND HUR (aktivitet) ANSVARIGTIDSASPEKTUPPFÖLJNING AV MÅLEN Aktivt verka för att aktuell information finns tillgänglig Aktivt verka för att öka kompetens hos våra funktionärer, medlemmar och instruktörer 1)Länk på hemsidan ÖND finns med information om hur man beställer infomtrl 2)kvartalsbrev publiceras på facebook och hemsida 3)Sektorn svarar aktivt på frågor i funktionsbrevlåda, på hemsida och facebooksida. 4)Vi fortsätter med att göra grundliga analyser om behovet och lämnar en treårsplan över behovet till tjh SBK 5)Vi verkar för att beställt antal, med rätt utbildning och kvalité produceras och levereras till bataljonerna. Såväl förare som hund. 6) en utbildningshelg för våra tjänstehundsinstruktörer 1)Peder 2)Carola 3)Carola 4)hela sektorn, sammanhållan de Björn 5)hela sektorn sammanhållan de Björn 6)Peder 1)när hemsidan byggs under Q1 -16 2) start Q1 -16 3) start omgående 4) September 5) November 6) Mars 2016 1) 2) se aktivitet 3) löpande analys samt utvärdering vid ÖND konferens 2016 4) 3-årsplan skickas in senast september 5) analys vid slutet av verksamhetsåret

11 PLANERING FÖR AKTIVITETER UTIFRÅN MÅL Utbildning av personer på lokalklubbarna Hur: Inventering av vilka som är aktuella görs inför och under konferensen Hemsidan Vilka rubriker ska vi lägga in, vi har max 4 st Kvartalsbrev Ansvarig: Tjänstehundsektorn ÖND. Vi varierar i sektorn vem som skriver Sändlista Styrelsen ÖND, styrelsen övriga distrikt, SBK tjänstehund och samhällsnytta, lokalklubbarna, hemsida ÖND, facebookgruppen, utbildningsgrupper inom I19, I19 och F21. Innehåll Verksamhet på lokalklubbarna med länka till genomförda aktiviteter som blivit reportage. Information från verksamhet som pågår på utbildningsgrupperna. Uppdrag från centrala, resultatet av pågående kurser, försöksuppdrag som pågår på andra distrikt.

12 PLANERING FÖR AKTIVITETER UTIFRÅN MÅL Produktionsuppdrag  Skellefteå/Piteå/Boden kurs Aktivitetsnummer? Certprov V543 - Boden. Provledare Carin Josefsson. Carola kollar med Pernilla B om hon kan. Kontrollanter Björn J och Staffan N Antal deltagare9 (11 vid start) 4 nya hundförare, Sara och Kalle (VB), Kristin och Niklas (NB). 5 remontering av hund.  Luleåkurs Aktivitetsnummer8543241502 CertprovV624 Information18 augusti, Luleå Brukshundklubb Kursstart22 augusti i Luleå-Boden Instruktörer Katarina och Victoria L.

13 NYTT ÅR 123456789101112 Utbildningskonferens Vinterutbildning Anmälan Hundtjänstskolan Utbildningshelg instruktörer DM Distriktsårsmöte Kurschefsmöte Leverera prod.uppgifter och önskemål till FM gruppen Konferens ÖND Hundtjänstskolan

14 Stöd i vägen framåt (Distriktsstyrelserna) Föreningscoacherna i varje distrikt peder.nimrodsson@live.se johan.lindahl@brukshundklubben.se


Ladda ner ppt "Svenska Brukshundklubben 20160214 Peder Nimrodsson & Johan Lindahl."

Liknande presentationer


Google-annonser