Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målstyrning Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målstyrning Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation."— Presentationens avskrift:

1 Målstyrning Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation

2 Vad är målstyrning? Du använder det nästan varje dag fast du inte tänker på det som just målstyrning. ________________________________  När du tränar hund  När du ska köpa bil  När du ska bygga/renovera  När du ska spara pengar till något  När du ska på semester/resa  När du planerar kurs, tävling, möte m.m.

3 Svenska Brukshund- klubbens uppgift Enligt de nya stadgarna  Vi ska sprida kunskap om hund  Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar  Vi ska ha hundar i människans tjänst  Vi ska öka vår kunskap om hund  Vi ska vara en aktiv organisation. MÅLSTYRNING!

4 Vad är målstyrning? Målstyrning är engagerande - alla styr mot samma mål! Alla i arbetsgruppen är delaktiga i att SÄTTA målen, VET vilka målen är, ACCEPTERAR målen och STRÄVAR efter att nå dem. ALLA BLIR MER MOTIVERADE!

5 Vad är skillnaden? REGELSTYRNING  Passivt förhållningssätt med regler att arbeta efter. MÅLSTYRNING  Aktivt förhållningssätt med gemensamma mål att arbeta mot.

6 Mål 2010 och framåt De fyra verksamhetsmålen som fastställdes av Kongressen 2009.  Utveckla ledarskapet  Aktiva hundar  Funktionsdugliga hundar  Samhällsnyttiga hundar.

7 Målstyrning i Bruks- hundklubben Brukshundklubbens mål är att målstyrning som styrmedel ska:  2012 – vara infört i 75 % av styrelserna för distrikt och rasklubbar.  2014 – vara infört i alla organisationens styrelser.

8 Förbunds- styrelse Utskottet för hundägar- utbildning Utskottet för prov och tävling Utskottet för samhälls- nytta avel och hälsa Utskottet för avel och hälsa organisation Utskottet för organisation Verkställandeutskott Kansli Avelsansvar Brukshund- klubbens raser, friska och funktionsdugliga hundar Allmänlydnads- och tävlingsutbildning Prov- och tävlings- verksamhet Samhällsnyttiga hundarFöreningsfrågor/ föreningsstöd Maritha Östlund-Holmsten Barbro Olsson Nina ChristofferssonKatinka Ryttse Anders Ekholm Annika SällvikRagnar Bergståhl o Avelsfrågor o Friskvård o Exteriör o Utställningar o Hundars mentalitet o Provregler inom eget område o Funktionärsutbildning inom eget område o Intern/extern kommunikation o Hundägarutbildning ”A-Ö” (exkl Samhällsnytta) •Allmänlydnad •Bruks •IPO •Lydnad •Agility •Rally •Drag o Funktionärsutbildning inom eget område (S) o Intern/extern kommunikation o Prov- o tävlingsverk- samhet (exkl Samhälls- nytta) •Bruks •IPO/BHP •Lydnad •Agility •Rally •Drag o Prov- och tävlingsregler inom eget område (S) o Funktionärsutbildning inom eget område o Intern/extern kommunikation o FM-hundar o Räddningshundar o Övr samh nyttiga hundar o Myndighetskontakter inom området o Prov- o tävlings- verksamhet inom eget område o Prov- och tävlings- regler inom eget område o Funktionärsutbildning inom eget område o Intern/extern kommunikation o Stadgar o Etik o Föreningssupport distrikt, ras- o lokal- klubbar o Förtroendemanna- utbildning o Ledarutveckling o Intern/extern kommunikation (S) Förbundsstyrelsens organisation 2011 Att gälla fr.o.m2011-08-19

9 SIMON  Organisationens förnyelse  Det processverktyg som förbundsstyrelsen använder.

10 SIMON - processen SYFTE: Bestämma rätt verksamhet utifrån behov INRIKTNING: Verksamhets- och känneteckensmål MEDEL: Alla aktiviteter och insatser för att nå målen ORGANISATION: Mänskliga resurser som behövs NYTTA: Motorn eller hjärtat i processen.

11 smart-modellen.se Konsten att sätta smarta mål  Specifika - så att alla fattar var de ska och varför  Mätbara - så att det finns något att mäta målen mot  Accepterat - så att alla är motiverade att jobba mot målet  Realistiskt - så att det blir lätt att se möjligheten att nå fram  Tidsbundet - så att det finns en tydlig start- och slutpunkt.

12 Hur ska vi kunna jobba målstyrt hos oss? - Vi har ju redan en verksamhetsplan!!  Använd VB:n och förtydliga den med måltermer  Utgå från vad ni redan gör idag  Vad vill ni göra framöver?  Vilka resurser behöver vi för att klara målet? –Tid –Personer –Pengar –mm.  Vad ska mätas? (Antal, procent, nöjda deltagare mm. mm.?)  När ska det vara klart?

13 Exempel Klubbens mål för aktiva hundar och fler medlemmar Klubben orkar idag med 100 kursplatser/år men skulle kunna få ut 50 extra kursplatser genom att motivera sina mindre aktiva instruktörer till att ta fler kurser.  Mål Alla som vill gå kur ska få gå kurs hos oss!  Delmål Erbjuda 150 kursplatser under innevarande år Erbjuda 200 kursplatser/år inom 2 år Utbilda minst 1 instruktör/år under de närmsta 5 åren Instruktörer ska erbjudas minst en möjlighet till vidareutveckling/år Instruktörer ska erbjudas reseersättning vid kurstillfällen.

14 Att sätta smarta mål -handlar om att målet ska vara 1.Nedskrivet 2.Utmanande 3.Trovärdigt 4.Specifikt 5.Mätbart 6.Ha en deadline. Testa på exemplet i föregående bild!

15 smart-modellen.se Var kan jag hitta verktyget?  Hemsida: Gå in på www.smart-modellen.sewww.smart-modellen.se  Boktips: Konsten att sätta smarta mål.

16 Har du frågor? Kontakta gärna någon av följande personer: ragnar.bergstahl@brukshundklubben.se jonas.ringdahl@brukshundklubben.se inger.lavenius@brukshundklubben.se


Ladda ner ppt "Målstyrning Svenska Brukshundklubben - en målstyrd organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser