Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att kunna lyckas i sina studier är det viktigt att kunna känna trygghet och att våga vara sig själv. Oavsett vem eleven är – kvinna eller man, ung.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att kunna lyckas i sina studier är det viktigt att kunna känna trygghet och att våga vara sig själv. Oavsett vem eleven är – kvinna eller man, ung."— Presentationens avskrift:

1 För att kunna lyckas i sina studier är det viktigt att kunna känna trygghet och att våga vara sig själv. Oavsett vem eleven är – kvinna eller man, ung eller gammal, invandrad eller infödd, troende eller icketroende och oavsett sexuell läggning – så skall man också känna att den egna identiteten respekteras och tolereras. Ingen skall utsättas för eller mötas av åsikter och handlingar som kränker och sårar – vare sig från andra elever, eller från personal.

2 En elev kan känna sig missgynnad eller kränkt av många olika skäl. För att det ska kallas diskriminering eller trakasserier måste det finnas ett samband med någon av de diskrimineringsgrunder som skyddas i lag. De diskrimineringsgrunder som skyddas i lag är:  Kön  Könsidentitet eller könsuttryck  Etnisk tillhörighet  Religion eller annan trosuppfattning  Funktionsnedsättning  Sexuell läggning  Ålder

3  Etnisk tillhörighet: Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung

4  Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell, heterosexuell läggning samt transpersoner

5  Funktionsnedsättning: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga

6  Trakasserier: Ett uppträdande som kränker en elev och som har samband med något av följande:  – etnisk tillhörighet  – religion eller annan trosuppfattning  – sexuell läggning  – funktionsnedsättning  – kön

7  Annan kränkande behandling: ett uppträdande som kränker en elev kränkningarna kan vara av fysiska (t.ex. knuffar och slag) verbala (t.ex. svordomar, könsord och hot), psykosociala (t.ex. utfrysning och ryktesspridning) bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms och mms)

8  Mobbning : En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under en längre tid, blir utsatt för kränkande behandling från en eller flera personer.

9  När känner man sig trygg?  Hur kan man få andra att känna sig trygga?  Vad gör man om man ser någon göra någon ledsen?  Vad är respekt? Hur visar man respekt?  Elev-elev  Elev-lärare  Lärare-elev  Vad är Likabehandlingsplanen?


Ladda ner ppt "För att kunna lyckas i sina studier är det viktigt att kunna känna trygghet och att våga vara sig själv. Oavsett vem eleven är – kvinna eller man, ung."

Liknande presentationer


Google-annonser