Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter SwedSecs Regler 2009-01-01. Allmänt Omformulerat syfte - inget nytt i sak. (1 kap. 1 §) Kunskapstest utbytt till Licensieringstest. (1 kap. 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter SwedSecs Regler 2009-01-01. Allmänt Omformulerat syfte - inget nytt i sak. (1 kap. 1 §) Kunskapstest utbytt till Licensieringstest. (1 kap. 2."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter SwedSecs Regler 2009-01-01

2 Allmänt Omformulerat syfte - inget nytt i sak. (1 kap. 1 §) Kunskapstest utbytt till Licensieringstest. (1 kap. 2 §) Förtydligat att försäkringsbolag och försäkringsförmedlarföretag kan ansluta sig. (2 kap. 1 §)

3 Nya krav på obl. Licens (2 kap. 2 §) VD i bank, vars verksamhet till 50 procent eller mer utgörs av värdepappersrörelse Ansvariga för väsentliga delar av ett värdepappersinstituts svenska värdepappersrörelse (tid. ansvarig för kund- och egenhandel, mm.)

4 Forts. Nya krav på obl. licens Ansvariga för väsentliga delar av ett fondbolags svenska fondförvaltning VD och dennes ställföreträdare hos försäkringsförmedlare Ansvariga personer för ett försäkrings- bolags svenska värdepappersrörelse

5 Forts. Nya krav på obl. licens Riskmanagers eller andra med väsentliga kontrollfunktioner som till 50 procent eller mer av sin arbetstid är verksamma inom den svenska värdepappersrörelsen.

6 Nya krav på obl. licens (2 kap. 3 §) Bestämmelsen har omformulerats för att öka läsbarheten. Beskrivningarna har anpassats till motsvarande investeringstjänster i 2. kap 1 § LVpM Analytiker som utarbetar rekommendationer

7 Årlig kunskapsuppdatering ÅKU Redovisning av genomförd ÅKU flyttas fram till senast utgången av november månad. (3 kap. 1 §) Möjlighet för SwedSec att efter dispensansökan förlänga tidsfristen för genomförd ÅKU. (6 kap. 8 §)

8 Ikraftträdande och övergångsbestämmelse Reglerna träder i kraft 1 januari 2009 För företag anslutna före den 1 januari 2009 börjar reglerna om de utökade kraven på obligatorisk licens tillämpas först den 1 januari 2010

9 Process vid regeländring (1 kap. 3 §) Förslag på regeländringar tas fram av SwedSecs regelgrupp Förslaget remitteras till de Anslutna Företagen för synpunkter Reglerna fastställs av styrelsen vid hel och halvårsskiften Reglerna publiceras på SwedSecs hemsida

10 Ledamöter i SwedSecs Regelgrupp Klas Danielsson, ordf. i SwedSecs styrelse Margareta Carlsten, VD Lars Bredin Johan Lycke Bernt Magnusson


Ladda ner ppt "Nyheter SwedSecs Regler 2009-01-01. Allmänt Omformulerat syfte - inget nytt i sak. (1 kap. 1 §) Kunskapstest utbytt till Licensieringstest. (1 kap. 2."

Liknande presentationer


Google-annonser