Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Avsnitt 3: Leoklubbens administration. 2 Leoklubbens organisationsavgift Leoklubbens årsavgift Leoklubbens medlemsavgift Leoklubbprogrammets avgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Avsnitt 3: Leoklubbens administration. 2 Leoklubbens organisationsavgift Leoklubbens årsavgift Leoklubbens medlemsavgift Leoklubbprogrammets avgifter."— Presentationens avskrift:

1 1 Avsnitt 3: Leoklubbens administration

2 2 Leoklubbens organisationsavgift Leoklubbens årsavgift Leoklubbens medlemsavgift Leoklubbprogrammets avgifter Klubbadministration

3 3 En engångsavgift på USD 100 som täcker följande: Kostnader för att hantera leoklubbens organisationsrapport (LEO-51) Ett organisationscertifikat (charterbrev) Ett paket för leoklubbens tjänstemän Ett paket för leoklubbens fadder Rockslagsnålar till alla chartermedlemmar Leoklubbens organisationsavgift Klubbadministration

4 4 Denna årliga avgift på USD 100 (eller motsvarande belopp) faktureras automatiskt i juli de lionklubbar som är fadder för en aktiv leoklubb. Leoklubbens årsavgift Klubbadministration

5 5 Leoklubbar kan debitera medlemsavgifter för att betala administrativa kostnader Medlemsavgifter och liknande avgifter bör vara blygsamma vars enda syfte är att täcka administrativa kostnader Medel till serviceaktiviteter bör inte samlas in i form av medlemsavgift Leomedlem som inte har betalat sin medlems- avgift resulterar i att han/hon inte får rösta och en leomedlem anses inte ha fullgjort sina skyldigheter till dess att medlemsavgift har betalats Leoklubbens medlemsavgifter Klubbadministration

6 6 Administrativt konto respektive aktivitetskonto Administrativa kontot Inträdesavgift och årlig medlemsavgift från klubbmedlemmar Används till administrativa kostnader och verksamhetskostnader Aktivitetskontot Insamlade medel vid insamlingsaktiviteter Måste användas till hjälpinsatser Leoklubbens bankkonton Klubbadministration

7 7 Användande av medel Klubbadministration Hur medel samlas in Använda till projekt? (Aktivitetskontot) Använda till administrativa kostnader? (Administrativa kontot) Administrativa – medlemsavgift och inträdesavgift Ja Aktivitet – alla insamlingsevenemang öppna för allmänheten, bidrag och gåvor JaNej RäntaJaNej Om leoklubbens medel inte har inkommit i form av årsavgift eller inträdesavgift anses de vara insamlade medel.

8 8 Leoklubben faller under samma organisationsnummer och skattebefrielse som den lionklubb som är fadderklubb. Leoklubbar ska inte ansöka om eget organisations- nummer. Leoklubbens organisationsnummer och befrielse från skatt Klubbadministration

9 9 Valprocess Nominering av kandidater bör göras skriftligen eller från golvet Val genom sluten omröstning Valda kandidater måste erhålla majoritetsröst av närvarande medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter Val av leoklubbens tjänstemän Klubbadministration Val ska genomföras under det fjärde kvartalet varje verksamhetsår och de som väljs intar sina poster den 1 juli.

10 10 Inrapportera leoklubbens tjänstemän: MyLCI Klubbadministration

11 11 Inrapportera leoklubbens tjänstemän: Formulär LEO-72 Klubbadministration

12 12 Regelbundna möten gör det möjligt för medlemmarna att samlas och diskutera viktiga frågor Mötena leds av leoklubbens president Mötesprotokoll och deltagarlista förs av leoklubbens sekreterare Leoklubbens kassör bör avge rapport om klubbens ekonomi Leoklubbens möten Klubbadministration

13 13 Roll: Följa upp leoklubbens verksamhet och ekonomi Skapa policy för den nya klubben Följa upp kommittéer och tjänstemän Sätta ut kursen för leoklubben Består av: Alla leoklubbens tjänstemän och tre medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter och är valda till styrelseledamöter Leoklubbens styrelse Klubbadministration

14 14 Möten bör genomföras minst en gång per månad Extra möten kan genomföras när som helst Presidenten eller vice presidenten och tre andra styrelsemedlemmar måste närvara vid mötet Leoklubbmedlemmar kan också delta i styrelsens möten Leoklubbens styrelsemöten Klubbadministration

15 15 Allmän ansvarsförsäkring Alla lionklubbar, leoklubbar och distrikt är försäkrade i Lions Clubs Internationals allmänna ansvarsförsäkring. Högsta ansvarsbelopp är USD 2 000 000. Ett försäkringsbrev kan beställas på LCI:s webbplats. Ytterligare ansvarsförsäkring kan tecknas. Kontakta den juridiska avdelningen via e-post legal@lionsclubs.org för mer information. legal@lionsclubs.org Ansvarsförsäkring Klubbadministration

16 16 Lions Club Internationals registrerade varumärken Kan laddas hem från LCI:s webbplats Leoklubbprogrammets logotyper kan användas av leoklubben på kontors- material, hemsidor och annat tryckt material Emblemen får inte användas på någon artikel som säljs till medlemmar eller till allmänheten i insamlingssyfte Leo och Lions emblem Klubbadministration

17 17 Ingen ändring av färg eller utseende får göras på leologotypen Använda leoemblemet Klubbadministration

18 18 Beställa rekvisita till leoklubben Klubbadministration

19 19 Leodistrikt: Om det finns sex eller fler officiellt certifierade leo- klubbar i ett liondistrikt kan distriktsguvernören godkänna att ett leodistrikt bildas. Leomultipeldistrikt: Om det finns tio eller fler officiellt certifierade leoklubbar i ett lionmultipeldistrikt kan guvernörsrådet godkänna att ett leomultipeldistrikt bildas. Antalet leomedlemmar i multipeldistriktet måste överstiga 100. Leodistrikt och multipeldistrikt Klubbadministration

20 20 Leder leoklubbprogrammet i sitt respektive område Uppmuntrar klubbarna att dela med sig av idéer Stärker hjälpinsatserna Marknadsför leoklubbprogrammet Fokuserar på medlemstillväxt och expansion Erbjuder möjligheter till ledar- utveckling Leodistriktets och leomultipeldistriktets tjänstemän Klubbadministration

21 21 Viktiga evenemang och datum Klubbadministration Oktober – Leomedlemmarnas månad för medlemstillväxt 5 december – Internationella leodagen April – Leoklubbarnas informationsmånad Juni/juli – Lions internationella kongress

22 22 Gå igenom evenemangskalendern evenemangskalendern på Lions Clubs International webbplats, för att få information om viktiga administrativa datum. Administrativa datum Klubbadministration

23 23 Leoklubbens administration: Diskussion i små grupper Klubbadministration Vilka utmaningar upplever du just nu som leoklubbrådgivare? Inom vilka områden skulle du vilja förbättra administrationen av din leoklubb? Om du inte har varit leoklubbrådgivare, vilka ämnen om leoklubbens administration är de viktigaste för dig? Vilka råd skulle du vilja ge till kommande leoklubbrådgivare?


Ladda ner ppt "1 Avsnitt 3: Leoklubbens administration. 2 Leoklubbens organisationsavgift Leoklubbens årsavgift Leoklubbens medlemsavgift Leoklubbprogrammets avgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser