Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Powered by Aktuarieföreningens medlemsundersökning Juni 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Powered by Aktuarieföreningens medlemsundersökning Juni 2014."— Presentationens avskrift:

1 Powered by Aktuarieföreningens medlemsundersökning Juni 2014

2 Q1: Hur gammal är du?

3 Q2: Hur länge har du varit medlem i Aktuarieföreningen?

4 Q3: Vad är din nuvarande huvudsakliga yrkesstatus?

5 Q4: Vilket område arbetar du främst med i nuläget som aktuarie?

6 Q5: Vilken typ av befattning har du nu?

7 Q6: Vilken typ av medlemskap har du i Aktuarieföreningen?

8 Q7: Vem betalar din medlemsavgift?

9 Q8: Vad tycker du om nivån på föreningens medlemsavgifter?

10 Q9: Mitt intryck av Svenska Aktuarieföreningen är positivt.

11 Q10: Jag uppmuntrar gärna andra aktuarier att bli medlem i föreningen.

12 Q11: Jag tycker att informationen om krav på olika medlemskategorier inom föreningen är tydlig och tillräcklig.

13 Q12: Vad tycker du om föreningens medlemskategorier?

14 Q13: Jag är bekant med Finansinspektionen förslag på nya regler för att få verka som ansvarig aktuarie i Sverige.

15 Q14: Nuvarande krav för att få verka som ansvarig aktuarie i Sverige är för strikta, och föreningen bör verka för att minska kraven.

16 Q15: Föreningens medlemsmöten är intressanta.

17 Q16: Jag deltar gärna i de middagar som anordnas efter medlemsmötena.

18 Q17: Vad tycker du om antalet medlemsmöten per år?

19 Q18: Vad är din åsikt om föredragen under våra medlemsmöten?

20 Q19: Föreningen anordnar i tillräcklig utsträckning seminarieserier och dylikt.

21 Q20: Det är viktigt att föreningen anordnar seminarieserier och dylikt, för att sprida kunskap och erfarenheter (ge gärna förslag på ämnen i kommentarsfältet).

22 Q21: Jag besöker regelbundet föreningens hemsida.

23 Q22: Föreningens hemsida hålls uppdaterad.

24 Q23: Mitt samlade intryck av föreningens hemsida är positivt.

25 Q24: Det vore en bra idé att ha platsannonser på föreningens hemsida.

26 Q25: Det är bra att föreningen hjälper till att förmedla platsannonser, exempelvis genom direkta utskick till medlemmar.

27 Q26: Föreningen har på prov skickat ut platsannonser till medlemmarna via e-post (inklusive till eventuell registrerad e-post-adress på arbetet). Jag tycker att det är en bra idé.

28 Q27: Jag förstår vad föreningen gör och hur den är organiserad.

29 Q28: Föreningen anordnar numera regelbundna ”after work” och dylikt via Utskottet för Nätverkande. Jag uppskattar sådana sammankomster.

30 Q29: Jag är bekant med föreningens olika utskott och arbetet som sker inom dem.

31 Q30: Jag skulle vilja engagera mig mer i föreningens arbete, exempelvis genom att sitta med i något av föreningens utskott (ange i så fall gärna vilket).

32 Q31: Jag skulle vilja engagera mig mer i föreningens arbete i internationella aktuariella organisationer och arbetsgrupper.

33 Q32: Det är viktigt att föreningen är aktiv inom internationella aktuariella organisationer.

34 Q33: Det är viktigt att föreningen sprider information från internationella aktuariella organisationer, exempelvis vad gäller riktlinjer för hur man bör verka som aktuarie (”actuarial standards”).

35 Q34: Det är viktigt att föreningen författar remissvar kring regelverksförändringar och dylikt.

36 Q35: De remissvar som föreningen författar bör beröra försäkring i allmänhet och inte enbart aktuariella frågor.

37 Q36: Det är viktigt att föreningen fungerar som ett forum för att utbyta erfarenheter.

38 Q37: Det är viktigt att föreningen författar skrifter kring hur man bör agera som aktuarie.


Ladda ner ppt "Powered by Aktuarieföreningens medlemsundersökning Juni 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser