Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CERTIFIED GUIDING LION- PROGRAMMET En kurs för framgång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CERTIFIED GUIDING LION- PROGRAMMET En kurs för framgång."— Presentationens avskrift:

1 CERTIFIED GUIDING LION- PROGRAMMET En kurs för framgång

2 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Certified Guiding Lion-programmets mål Hjälpa klubben att fastställa sin uppgift och sitt syfte Bli bättre på att behålla medlemmar Uppta nya klubbmedlemmar till Lions Förbättra relationen mellan fadderklubb och ny klubb Förlänga stödet över en längre period Öka Guiding Lions kunskaper

3 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Varför behövs träning? Bättre förstå din roll som Guiding Lion Utforma en utbildningsplan för klubbtjänstemän Skapa ett mentorteam för klubbtjänstemän Tillhandahålla verktyg för att hjälpa de nya klubbtjänstemännen att driva klubben Finna de resurser som finns för dig och den nya klubben

4 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Certified Guiding Lion kan vara den allra viktigaste faktorn för framgångar i en ny klubb. Men för att vara framgångsrik måste Guiding Lions avsätta tid till att genomföra träning, delta i möten och stödja utvecklingen bland både nuvarande och framtida klubbtjänstemän.

5 CERTIFIERINGSPROCESSEN Genomför kursen Sammanträffa med DG eller distriktets/ multipeldistriktets GLT- koordinator Skicka in ifylld program- utvärdering och test för Certified Guiding Lions till det internationella huvudkontoret LCI skickar certifikatet till dig

6 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Erhålla presidentens utmärkelse för Certified Guiding Lion

7 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Efter certifiering måste Certified Guiding Lion slutföra en framgångsrik ämbetsperiod på två år, vilken omfattar: Framgångsrikt delta i den reviderade kursen Sända in kvartalsrapporter Delta i den nya klubbens möten Inga ändringar av klubbtjänstemän utan giltigt skäl Den nya klubben har netto medlemstillväxt Den nya klubben genomför projekt och insamlingsaktiviteter Den nya klubben deltar i distriktets aktiviteter Den nya klubbens tjänstemän och medlemmar besöker andra klubbar Den nya klubbens tjänstemän bekräftar att Guiding Lion har hjälpt till med klubbens utveckling. Den nya klubben fullgör sina skyldigheter

8 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Certified Guiding Lion-programmet Avsnitt ett: Färdigheter hos en framgångsrik Guiding Lion Avsnitt två: Få en god start – Bli en informationsexpert Avsnitt tre: Skapa ett mentorteam för klubbtjänstemän Avsnitt fyra: Utforma klubbtjänstemannaträning Avsnitt fem: Resurser för Guiding Lions Avsnitt sex: Återuppbyggnad av klubb Kan genomföras som korrespondenskurs eller i grupp

9 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Kursens arbetsbok Du bör nu ha gått igenom arbetsboken för Certified Guiding Lion

10 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Hemuppgift: Som en del av hemuppgifterna bör du ha gått igenom: Ledarskapsresurscentret – Information för klubbtjänstemän Klubbresurscenter MyLCI Viktiga publikationer Stadgar och arbetsordning (LA-2) Handbok för klubbtjänstemän (LA-15) Informationshandbok (ME-13) Planeringsguide för charterfest (TK-26) Handbok för klubbens medlemsordförande (ME-12) Gör slag i saken, handbok för utveckling av klubbprojekt (TK-10) Bedömning av samhällsbehov (MK-9) Lokalt material

11 Avsnitt ett: Färdigheter hos en framgångsrik Guiding Lion

12 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion ÖVNING 1 Sidan 6 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Färdigheter hos en framgångsrik Guiding Lion Diskussion: Vilka färdigheter behövs för att vara en effektiv Guiding Lion? Vilka färdigheter har du? Vilka färdigheter bör du förbättra? Diskutera med andra deltagare och kom i gruppen fram till de fem viktigaste färdigheterna.

13 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Sex stycken kännetecken för en framgångsrik klubb 1.Klubbens medlemmar har genomfört serviceprojekt som är meningsfulla för dem. 2.Klubben har uppnått en nettoökning av antalet medlemmar och involverar nya medlemmar snabbt i meningsfulla aktiviteter. 3.Klubben kommunicerar effektivt med medlemmarna och med allmänheten. 4.Möten genomförs regelbundet, vilka är meningsfulla och positiva. 5.Klubbtjänstemännen deltar i zonen och distriktets ledarskapsträning. 6.Klubben har fullgjort sina skyldigheter och skickar in medlemsrapporter varje månad.

14 Finns det andra?

15 Men viktigast av allt att komma ihåg... Klubben tillhör medlemmarna och bör alltid fokusera på deras mål.

16 Hur når vi dit?

17 Avsnitt två: Få en god start Bli en informationsexpert

18 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Få en god start – Bli en informationsexpert! Avsnittet om ledarskapsutveckling i medlemscentret under rubriken Utbildningsmaterial Kursen Information för klubbtjänstemän på webbplatsen Kurs för klubbpresident Kurs för klubbsekreterare Kurs för klubbkassör

19 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Vilka viktiga koncept i tjänstemanna- träningen på webbplatsen bör de nya klubbtjänstemännen informeras om? Vad bör presidenten informeras om? Vad bör sekreteraren informeras om? Vad bör kassören informeras om? Finns det andra kurser på webbplatsen som kan vara till hjälp? ÖVNING 2 Sidan 8 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Viktiga punkter att ta med i träningen

20 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Klubbresurscenter på www.lionsclubs.org På denna sida finns länkar till följande: Klubbresurscentret för att kunna ladda hem formulär, publikationer och information. PR-verktyg för att informera om klubbens aktiviteter. Resurser som kan användas vid bildande av en leoklubb. Finansiell information som behövs för att driva klubben. Strategier som kan användas för att öka antal medlemmar. Ett e-klubbhus där klubben kan skapa en egen webbsida. Få en god start – Bli en informationsexpert!

21 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Vilket är det viktigaste materialet i klubb- resurscentret, vilket kan vara till hjälp för att driva klubben på ett framgångsrikt sätt? Vad bör presidenten informeras om? Vad bör sekreteraren informeras om? Vad bör kassören informeras om? Vilket annat material kan vara till hjälp? ÖVNING 3 Sidan 9 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Viktigt material i klubbresurscentret

22 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Webbsidan MyLCI MyLCI används av klubb- och distriktstjänstemän för att inrapportera medlemsändringar, mötestider med mera. Det finns ett flertal videor på MyLCI:s inloggningssida som kan vara till din hjälp. Inloggning och registrering Introduktion till MyLCI Navigera på MyLCI Få en god start – Bli en informationsexpert!

23 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Bekanta dig med webbsidan och rapporteringsprocessen innan träningen Se till att sekreterarnas mentor (omnämns senare i träningen) har kunskap om rapporteringsprocessen och den information som finns tillgänglig. ÖVNING 4 Sidan 9 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Material och funktioner på MyLCI

24 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Viktiga publikationer Stadgar och arbetsordning (LA-2) Handbok för klubbtjänstemän (LA-15) Informationshandbok (ME-13) Planeringsguide för charterfest (TK-26) Handbok för klubbens medlemsordförande (ME-12) Gör slag i saken, utveckling av klubbprojekt (TK-10) Bedömning av samhällsbehov (MK-9) Vägledning om medlemsrapporter Vi kommer att gå tillbaka till detta material när vi tittar närmare på träning för klubbtjänstemän. Få en god start – Bli en informationsexpert!

25 Avsnitt tre: Skapa ett mentorteam för klubbtjänstemän

26 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Skapa ett mentorteam för klubbtjänstemän Mentorteam för klubbtjänstemän Två Certified Guiding Lions Distriktsguvernörens team Zonordförande Mentorer för klubbtjänstemän

27 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Ta reda på vilka personer som innehar följande poster och diskutera deras ansvar gentemot den nya klubben: Distriktsguvernörens team: Distriktsguvernör Första vice distriktsguvernör Andra vice distriktsguvernör Zonordförande Regionordförande (om tillämligt) ÖVNING 5 Sidan 11 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Bilda ett mentorteam i klubben

28 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Skapa ett mentorteam för klubbtjänstemän Mentorer för klubbtjänstemän: Para ihop nya tjänstemän med goda förebilder! Checklista finns för att kunna genomföra träning Checklista för presidentens mentor Checklista för sekreterarens mentor Checklista för kassörens mentor Checklista för medlemsord- förandens mentor

29 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Ta reda på vilka personer som är kvalificerade till följande poster och diskutera deras ansvar gentemot den nya klubben: Mentorer för klubbtjänstemän: Klubbpresidentens mentor Klubbsekreterarens mentor Klubbkassörens mentor Medlemsordförandens mentor Klubbens mentorer bör för närvarande inneha motsvarande poster. ÖVNING 5 (fortsättning) Sidan 12 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Bilda ett mentorteam i klubben

30 Avsnitt fyra: Utforma klubbtjänstemannaträning

31 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Klubbtjänstemannaträning, översikt Uppdelad i fyra delar och fokuserar på viktiga avsnitt för klubbens framgångar: Del ett – Introduktion till Lions Clubs International, klubbens ansvar, charterfest, mentorteam för klubbtjänstemän. Del två – Klubbtjänstemännens ansvar, planera och genomföra meningsfulla projekt. Del tre – Betydelsen av rekrytering, behålla medlemmar och sammanställa en rekryteringsplan. Del fyra – Genomföra produktiva och meningsfulla möten. VARJE DEL BÖR TA CIRKA 60 MINUTER ATT GENOMFÖRA

32 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Träning, del ett Introduktion till Lions Clubs International (12 minuter) Klubbens ansvar (23 minuter) Charterfestligheter (15 minuter) Mentorteam för klubbtjänstemän (10 minuter)

33 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Introduktion till Lions Clubs International (12 minuter) Resurs: Informationshandbok Informationshandboken innehåller: Lions Club Internationals historia Struktur i klubben, zonen, regionen etc. Poster på zonnivå och distriktsnivå och hur de kan hjälpa klubben Stöd från det internationella huvudkontoret – Träning finns, e-klubbhuset och andra program kan vara till hjälp Internationella serviceprojekt Betona att varje klubb är självständig

34 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Förstå klubbtjänstemännens ansvar (23 minuter) Resurs: Stadgar och arbetsordning för lionklubb En del information finns i informationshandboken, men Stadgar och arbetsordning innehåller information om: Uppgift, motto etc. Kvalifikation till medlemskap och medlemstyper Översikt av ansvar för klubbtjänstemän och klubbstyrelse Inträdes- och medlemsavgifter Hantera klubbens medel Möten och beslutsmässighet Val och tillsättning av vakanser

35 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Genomföra charterfest (15 minuter) Resurs: Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest innehåller många värdefulla tips för att kunna genomföra charterfesten, till exempel: Checklista för charterfest Hur man tillsätter en effektiv kommitté Planering av lokal Exempel på brev och PR Exempel på tal Observera att fadderklubben och distriktet bör erbjuda hjälp med att planera och genomföra evenemanget.

36 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Mentorteam för klubbtjänstemän (10 minuter) Resurs: Checklista för tjänstemännens mentorer Introducera tjänstemännen för deras respektive mentor Varje tjänsteman bör tilldelas en mentor som som för närvarande innehar samma post Mentorn bör vara erfaren, tillgänglig och ha förmåga att träna/kommunicera med de nya tjänstemännen på ett effektivt sätt Dela ut checklistan till respektive mentor/tjänsteman Be dem att sammanträffa med mentorn för att gå igenom checklistan före nästa träningstillfälle

37 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion ÖVNING 6 Sidan 15 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Träning, del ett: Träningens första del avhandlar en översikt av LCI. Varför är det viktigt? Vad anser du vara de tre viktigaste målen med träningens första avsnitt?

38 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Klubbtjänstemännens ansvar (20 minuter) Planera och genomföra meningsfulla projekt (30 minuter) Följa upp mentorträningen (10 minuter) Träning, del två

39 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Klubbtjänstemännens ansvar (20 minuter) Resurs: Handbok för klubbtjänstemän och träning på webbplatsen Handbok för klubbtjänstemän hjälper de nya tjänste- männen att planera sin ämbetsperiod och ger allmän information om klubbens verksamhet, till exempel: Sätta mål Driva klubbens aktiviteter under året Protokoll och arkivering Övergång till nästa års tjänstemän Specifik information om respektive post finns i Ledarskapsresurs- centret under rubriken Utbildningsmaterial, Information för klubb- tjänstemän. Hänvisa dem till denna webbsida. Mentorn bör fort- löpande tillhandahålla information till sin respektive tjänsteman.

40 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Planera och genomföra meningsfulla projekt (30 minuter) Resurs: Gör slag i saken Meningsfulla projekt är nyckeln till framgång och uthållighet i nya klubbar. "Gör slag i saken" vägleder den nya klubbens medlemmar genom fyra viktiga steg: Identifiera möjliga projekt Tillsätta en arbetsgrupp och involvera intresserade medlemmar Undersöka och identifiera de medlemmar du behöver Fastställa handlingssteg som krävs för att genomföra planen

41 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Följa upp mentorträningen (10 minuter) Vid slutet av avsnittet kontrollerar du att varje tjänsteman har erhållit tillräckligt stöd och god träning från sin mentor. Fråga tjänstemännen om de står inför utmaningar eller om de har frågor. Om så krävs kan mentorn bytas ut.

42 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion ÖVNING 7 Sidan 17 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Referensmaterial: Gör slag i saken – Handledning för utveckling av klubbprojekt Träning, del två: Träningen i del två är mer fokuserad på klubbens roll och ansvar. Vad anser du vara de tre viktigaste målen med det andra avsnittet?

43 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Betydelsen av rekrytering och retention samt sammanställa en fortlöpande medlemsplan. (45 minuter) Följa upp mentorträningen (15 minuter) Träning, del tre

44 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Sammanställa en plan för medlemsrekrytering (45 minuter) Resurs: Handbok för klubbens medlemsordförande Handbok för klubbens medlemsordförande innehåller information som kan hjälpa den nya klubben att utforma en fortlöpande medlemsplan. Utformad att överlämnas direkt till medlemsordföranden Innehåller tidsplan och programidéer Anger den medlemsinformation som finns tillgänglig från LCI Utformad för att hjälpa klubben att utveckla planen Använd några minuter (eller mer om det behövs) för att diskutera och planera hur nya medlemmar kan rekryteras.

45 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion ÖVNING 8 Sidan 19 i arbetsboken för Certified Guiding Lion Referensmaterial: Handbok för klubbens medlemsordförande UTFORMA EN PLAN FÖR MEDLEMSREKRYTERING Beskriv framgångsrika idéer att rekrytera nya medlemmar, vilka du vill dela med dig av med klubbtjänstemännen.

46 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Följa upp mentorträningen (igen!) Vid slutet av avsnittet kontrollerar du att varje tjänsteman har erhållit tillräckligt stöd och god träning från sin mentor. Fråga tjänstemännen om de står inför utmaningar eller om de har frågor. Om så krävs kan mentorn bytas ut.

47 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Genomföra anpassade och meningsfulla möten (20 minuter, vid behov) Hur man ökar närvaron vid klubbens möten (20 minuter, vid behov) Fortsätt att följa upp mentorträningen Träning, del fyra

48 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion ”Er klubb, ert sätt" hjälper till att utforma ett mötesformat som passar den nya klubbens medlemmar. Klubbtjänstemännen kan även använda kursen "Mötesledning" i Ledarskapsresurscentret på LCI:s webbplats. Diskutera hur mötena kan vara positiva, effektiva och hur man ökar närvaron vid möten. Klubbtjänstemännen bör samman- ställa en plan. Vanligtvis är det presidenten som ansvarar för mötesverksamheten och medlemsordföranden ansvarar för att öka närvaron. Genomföra anpassade och meningsfulla möten Resurs: ”Er klubb, ert sätt" och ”Mötesledning"

49 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Om närvaron vid möten inte ökar bör klubben diskutera hur närvaron kan öka. Listan i arbetsboken förklarar. Se till att datum, tid och plats för klubbens möten passar både nuvarande och potentiella medlemmar. Skicka inbjudan till nuvarande och potentiella medlemmar och ange aktiviteter vid mötet. Ring även till nuvarande och potentiella medlemmar för att uppmuntra dem till att delta i klubbens möten. Berätta för dem att deras närvaro är viktigt både för klubben och samhället. Bjud in intressanta talare till varje medlemsmöte, för att därmed ge befintliga och potentiella medlemmar anledning att delta. Se till att varje medlem som deltar i mötet är involverad i projekt som är meningsfulla för dem. Öka mötesnärvaron

50 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion ÖVNING 9 Sidan 21 i arbetsboken för Certified Guiding Lion POSITIVA OCH PRODUKTIVA MÖTEN Vilka delar är viktiga för att kunna genomföra positiva och produktiva möten? Vad kan göras för att öka närvaron vid möten?

51 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Framtida vägledning och träning Som Guiding Lion bör du sammanträffa med tjänstemännen för att säkerställa att de strävar efter framgångar i klubben genom att fokusera på sex stycken kännetecken för en framgångsrik klubb. Ta itu med de områden där förbättringar kan ske genom att använda ovanstående material. Om du har frågor eller problem kan du kontakta det internationella huvudkontoret via telefon 630-468-6919 eller via e-post Eurafrican@lionsclubs.org för ytterligare vägledning och stöd.

52 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Sex stycken kännetecken för en framgångsrik klubb 1.Klubbens medlemmar har genomfört serviceprojekt som är meningsfulla för dem. 2.Klubben har uppnått en nettoökning av antalet medlemmar och involverar nya medlemmar snabbt i meningsfulla aktiviteter. 3.Klubben kommunicerar effektivt med medlemmarna och med allmänheten. 4.Möten genomförs regelbundet, vilka är meningsfulla och positiva. 5.Klubbtjänstemännen deltar i zonen och distriktets ledarskaps- träning. 6.Klubben har fullgjort sina skyldigheter och skickar medlems- rapporter varje månad.

53 Avsnitt fem: Resurser för Guiding Lions

54 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Rapport över klubbstatus – mäter klubbarnas framgångar avseende ökning/minskning av antal medlemmar, rapportering, inbetalningar och donationer till LCIF Kvartalsrapport – Rapporten fylls i av Guiding Lions och skickas till distriktets team och till LCI, för att rapportera de framgångar som har gjorts i klubben. Rapporter

55 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Checklista för klubbtjänstemannaträning – För att säkerställa att informationen har presenterats för klubbtjänstemännen på ett effektivt sätt. Övergång till oberoende – En checklista för att mäta klubbens framsteg under det att klubben blir mer oberoende. VERKTYG SOM HJÄLPER DEN NYA KLUBBEN TILL OBEROENDE

56 Sammanfattning

57 Avsnitt 6: Återuppbyggnad av klubb

58 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Hur kan CGL- strategin användas för att hjälpa existerande klubbar? Många av de tekniker och strategier som tas upp i denna kurs kan också användas för att återuppbygga en klubb. Utmaningen är att identifiera klubbens behov så att träningen och stödet kan skräddarsys. Hänvisa till bedömningsformuläret i denna del Återuppbyggnad av existerande klubbar

59 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Identifierar klubbverksamhet som behöver förbättras så att CGL kan skräddarsy stödet för att möta klubbens behov. Bedömningen granskar: Hur väl tjänstemän känner till klubbens ansvarsområden Hur väl tjänstemän känner till sina specifika ansvarsområden Passion för pågående serviceprojekt Internationell kommunikation och PR Mötesupplevelser Förmågan att rekrytera och behålla medlemmar Stöd från distriktet Behov av ledarutveckling Certified Guiding Lion återuppbyggnadsbedömning

60 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Den här delen gäller klubbtjänstemän som är nya i organisationen och kan förbises om tjänstemännen är erfarna medlemmar. Frågor: Finns det en allmän kunskap om LCI:s struktur, syften och historia? Känner tjänstemännen till klubbens allmänna ansvarsområden? Om tjänstemännen är nya inom Lions ska du gå igenom träningssession 1 på sidan 13 i arbetsboken för Certified Guiding Lion. Känna till klubbens ansvarsområden:

61 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Denna del bedömer tjänstemännens kunskaper om deras unika ansvarsområden. Rapporteringsaktiviteter, betalningar och tjänstemannahistorik finns på rapporten Bedömning av klubbstatus. Frågor: Känner klubbtjänstemän till sina ansvarsområden tillräckligt bra för att kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt? Skickas medlems- och aktivitetsrapporter in regelbundet? Är klubbens konton uppdaterade? Har klubben ett nytt ledarskap varje år eller använder man sig av samma ledare? Klubbledning

62 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Om det finns ett behov... Genomför träningen på sidan 16 i arbetsboken för Certified Guiding Lion. Tilldela en mentor för klubbtjänstemän vid behov. I de fall där tjänstemän blir omvalda år efter år ska du uppmuntra nya lionmedlemmar att anta en tjänstemanna position och försäkra dem om att det kommer att få det stöd de behöver för att lyckas. Klubbledning (forts.)

63 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Det viktigaste elementet för att lyckas! Frågor: Är klubben engagerad i betydelsefulla serviceaktiviteter? Är dessa aktiviteter synliga och relevanta för samhället? Finns det andra projekt som man hellre skulle vilja arbeta med? Serviceaktiviteter

64 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Om det finns ett behov... Följ stegen i "Gör slag i saken" på sidan 16 Överväg att genomföra kursen "Tillhandahålla samhällsservice“ som finns på Lions utbildningscenter. Serviceaktiviteter

65 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Effektiv kommunikation är viktigt när det gäller att uppmärksamma klubbens projekt och uppmuntra ortens invånare att delta. Frågor: Marknadsför klubben sina projekt på ett effektivt sätt? Kommuniceras möten, evenemang och projekt effektivt till klubbens medlemmar? Har klubben en webbplats? Kommunikation (Intern och extern!)

66 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Om det finns ett behov... Hänvisa till PR-guiden Introducera e-klubbhuset (en gratis webbplats för klubbar) Tillhandahåll träning för klubbsekreterare för att förbättra den interna kommunikationen Överväg PR-kursen på Lions utbildningscenter. Kommunikation (Intern och extern!)

67 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Dåliga möten kan förstöra en klubb! Arbetsboken för Guiding Lion anger medlemsrekrytering som nästa steg men vi rekommenderar att det här ämnet tas bort från denna sekvens och i stället tas upp före rekrytering och medlemstillväxt då existerande klubbar redan träffas. Det viktigt att klubben har en välkomnande atmosfär innan nya medlemmar rekryteras. Möten påverkar klubbens framgång enormt, men detta är något som enkelt kan rättas till! Möten

68 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Möten (forts.) Frågor: Är möten positiva, meningsfulla och produktiva? Hålls de regelbundet? Närvarar många? Uppmuntras mötesnärvaro? Inkluderar möten alla medlemmar? Vad kan förbättras?

69 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Möten (forts.) Om det finns ett behov... Gå igenom ”Er klubb, ert sätt” tillsammans med klubbmedlemmarna för att få idéer om hur man kan anpassa klubbens möten. Gå igenom de enkla sätten att öka mötesnärvaron och förbättra möten på sidan 20 i arbetsboken för CGL. Genomför kursen om att leda klubbmöten på Lions Utbildningscenter

70 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Med största sannolikhet den svåraste utmaningen och bör endast inledas efter att andra problem har åtgärdats. Du kanske upptäcker att rekrytering är enkelt när de andra problemen har tagits hand om! Frågor: Rekryterar klubben aktivt nya medlemmar? Är alla medlemmar, inklusive nya och befintliga medlemmar, engagerade i projekt som de anser är meningsfulla? Har klubben en medlemsplan? Varför lämnar medlemmar klubben och vad behöver justeras för att behålla medlemmar och öka tillväxten? Medlemstillväxt

71 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Om det finns ett behov... Läs betydelsen av att behålla och rekrytera medlemmar på sidan 18 i arbetsboken för CGL, detta kommer att hjälpa till att utveckla en medlemsplan. Utse en mentor för medlemsordförande på sidan 33. Kontakta din GMT- distriktskoordinator Besök Ledarskapsresurscentret för följande kurser: Värdera mångfald bland medlemmarna Medlemsmotivation Effektiva medlemskapsteam i klubbarna Medlemstillväxt (forts.)

72 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Syftet med distriktets ledarskap är att hjälpa klubbens status och utveckling. Men man måste vara noga med att klubben stöttar projekt och evenemang som är av intresse för klubbens medlemmar. Studier visar att välmående klubbar stöder distriktsprojekt som är betydelsefulla för medlemmarna, men de kan också stjäla energi som behövs för att återuppbygga en svag klubb. Stöd från distriktet

73 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Frågor: Anser medlemmarna att distriktets ledarskap är positivt och hjälpsamt? Tillhandahålls träningsmöjligheter som är till fördel för klubbtjänstemän och frivilligarbetare? Deltar tjänstemän i zonmöten? Kommuniceras distriktets möten och evenemang effektivt till klubbtjänstemännen? Hindrar distriktets evenemang/projekt klubbmedlemmarna från att stödja sina egna projekt? Vilket stöd kan distriktet ge? Stöd från distriktet (forts.)

74 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Om det finns ett behov... Berätta om problemen för distriktsguvernörens team för att bygga en positiv relation. Informera klubbtjänstemän om träningsmöjligheter. Uppmuntra tjänstemän att delta i zonmöten. Ta reda på vilket sätt distriktet kan hjälpa klubben, kanske skulle distriktets eller multipeldistriktets aktiviteter eller resurser vara av intresse för medlemmarna. Se till att klubben deltar i aktiviteter som är meningsfulla för klubben, sätt klubben först. Stöd från distriktet (forts.)

75 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion När en klubb misslyckas på grund av ledarskapsproblem har LCI ett brett utbud av gratis kurser och program inom ledarutveckling. Informera nya och befintliga medlemmar om de otaliga möjligheter som finns för personlig och professionell tillväxt genom att delta i de träningsprogram som Lions Clubs International tillhandahåller. Kontakta globala ledarskapsteamets (GLT) koordinator Besök Lions ledarskapsresurscenter för mer information. Ytterligare ledarskapsutveckling

76 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Uppdragsformulär 1. Klubben och distriktsguvernören måste komma överrens om uppdraget. 2. Skicka formuläret till District and Club Administration. 3. När en Guiding Lion har tilldelats uppdraget kommer denna att motta rapporten Bedömning av klubbstatus Uppdragsformulär finns tillgängliga hos District and Club Administration Division samt på LCI:s webbplats under avsnittet för Certified Guiding Lion. Tilldela en Guiding Lion till en existerande klubb

77 KOM IHÅG ATT: Gå igenom "Test för Certified Guiding Lions" på sidan 35-36, sammanträffa med distriktsguvernören eller distriktets/multipeldistriktets GLT-koordinator för att få hans/hennes namnteckning och skicka därefter det undertecknade Verifieringsformuläret till Lions Clubs International. LCI kommer att skicka ut certifikatet till dig.

78 LIONS CLUBS INTERNATIONALCertified Guiding Lion Slide Title CERTIFIED GUIDING LION- PROGRAMMET En kurs för framgång Tack!


Ladda ner ppt "CERTIFIED GUIDING LION- PROGRAMMET En kurs för framgång."

Liknande presentationer


Google-annonser