Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zonordförandens roll Lions Clubs International Utbildning för zonordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zonordförandens roll Lions Clubs International Utbildning för zonordförande."— Presentationens avskrift:

1 Zonordförandens roll Lions Clubs International Utbildning för zonordförande

2 Fotspår… visar var vi varit visar riktning ger bevis på effekt

3 "En resa på tusen mil börjar med ett enda steg." - Lao Tzu, kinesisk Tao-filosof

4

5 Sessionens syften Efter denna session kommer deltagarna att: Känna till en zonordförandes ansvarsområden i enlighet med Normalstadgar och arbetsordning för distrikt Kunna använda Handboken för zonordförande som en resurs under sin ämbetsperiod

6 Ansvarsområden Främja organisationens syften Tjäna som ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté i zonen, kalla till regelbundna möten Inbjuda GMT-/GLT-koordinatorer i distriktet och distriktsguvernörens team för att diskutera medlems-/ledarutveckling och samarbetsinsatser på ett möte med distriktsguvernörens rådgivande kommitté

7 Förvara rapporten från distriktsguvernörens rådgivande kommitté och skicka den till lämpliga distriktstjänstemän Främja CEP bland klubbarna och samarbeta med distriktets GMT-/GLT- och distriktsguvernörens team för att implementera programmet Tillsammans med GMT-distriktskoordinator, hjälpa till att starta nya klubbar och hålla sig informerad om klubbarnas aktiviteter och verksamhet Ansvarsområden

8 Tillsammans med GLT-distriktskoordinator, stödja ledarskapsinitiativ genom att informera medlemmarna om ledarutvecklingsmöjligheter Representera alla klubbar som har problem med distriktet, guvernörsrådsordföranden eller LCI Övervaka framstegen i zonens projekt Sträva efter att se till att alla klubbar följer Stadgar och arbetsordning för lionklubb Ansvarsområden

9 Främja deltagande i internationella kongressser och distriktsmöten Besöka varje klubb vid ett klubbmöte minst en gång under ämbetsperioden, och rapportera resultat till lämpliga distriktstjänstemän Utföra andra uppgifter och vidta åtgärder på uppdrag av den internationella styrelsen Ansvarsområden

10 GMT ansvarsområden Främja medlemskapsresurser Främja CEP och finna klubbar som kan dra nytta av kursen Säkerställ att medlemsordföranden förstår sin roll Identifiera extensionsmöjligheter Betona betydelsen av medlemmarnas engagemang i klubbens serviceaktiviteter Uppmuntra klubbarna att sammanställa en plan för medlemstillväxt Kommunicera behov/strategier till de övriga medlemmarna i GMT

11 GLT ansvarsområden Finna potentiella klubbledare Främja deltagande i distriktets ledarutvecklingsprogram Engagera nya ledare i sina ledareroller Samarbeta med GLT för att säkerställa att utbildning av klubbtjänstemän genomförs på ett effektivt sätt Kommunicera utbildningsbehov till övriga medlemmar i GLT

12 Sessionens syften Efter denna session kommer deltagarna att: Känna till en zonordförandes ansvarsområden i enlighet med Normalstadgar och arbetsordning för distrikt Kunna använda Handboken för zonordförande som en resurs under sin ämbetsperiod

13 “Vänta inte tills allt är perfekt. Det kommer aldrig att vara perfekt. Det kommer alltid att finnas utmaningar, hinder och mindre bra förutsättningar. Men vad gör det? Börja redan i dag. För varje steg du tar blir du starkare och starkare, får fler färdigheter, bättre självförtroende och lyckas bättre.” - Mark Victor Hansen, amerikansk författare


Ladda ner ppt "Zonordförandens roll Lions Clubs International Utbildning för zonordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser