Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam syn och action- viktigt för framgångsrikt tillskottsvattenarbete VAS rådet 12 februari 2015 Kristina Svinhufvud, Käppalaförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam syn och action- viktigt för framgångsrikt tillskottsvattenarbete VAS rådet 12 februari 2015 Kristina Svinhufvud, Käppalaförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam syn och action- viktigt för framgångsrikt tillskottsvattenarbete VAS rådet 12 februari 2015 Kristina Svinhufvud, Käppalaförbundet

2 Toppflöden ovanliga men allvarliga

3 Tillskottsvattnets synliga effekter Översvämning

4 Tillskottsvatten- mindre synligt är: Försämring av reningsprocessen Jäsning i rötkammare

5 Ökad mängd näringstillförsl till recipienten Tillskottvattnet- mindre synligt: ökar mängden utsläpp av näringsämnen

6

7

8 Käppalaförbundet

9 2012 Utvecklingsmål: Att minska tillskottsvatten i spillvattensystemet som är anslutet till Käppalaverket.

10 Tillskottsvattenutredning Utredning: Helhetssyn tillskottsvatten

11 Tillskottsvattenutredning Dagvatten Snabb indirekt nederbördspåverkan Långsam indirekt nederbördspåverkan Grundvatten Spillvatten

12 Tillskottsvattenutredning Dagvatten Snabb indirekt nederbördspåverkan Långsam indirekt nederbördspåverkan Grundvatten Spillvatten

13 Mäta för att veta Fortsätta ta fram redovisade nyckeltal –Årliga beräkningar –Kvalitetssäkra flödesdata Nederbördsmätning – med gemensam skötsel och åtkomst –Montering av nederbördsmätare

14 Samverkan inom Käppalaförbundets anslutningsområde –Nyckeltalspresentation –Diskutera olika sätt att jobba med tillskottsvatten –Dela erfarenhet genom konkreta exempel

15 Förklaring av tillskottsvattnets flödeskomponenter Dagvatten Källa: felkopplade hårdgjorda ytor Varaktighet: under regnet + avrinningsområdets koncentrationstid Snabb indirekt nederbördspåverkan Källa: främst husdräneringar Varaktighet 10-20 timmar Långsam indirekt nederbördspåverkan Källa: husdräneringar samt grundvatten i övre marklager Varaktighet: upp till 20 dygn Grundvatten Källa: inläckage från grundvatten Varaktighet: upp till 60 dygn

16 Kapacitetskontroll på hela spillvattennätet

17 Tack!


Ladda ner ppt "Gemensam syn och action- viktigt för framgångsrikt tillskottsvattenarbete VAS rådet 12 februari 2015 Kristina Svinhufvud, Käppalaförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser