Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-07 00:45 Roslagsvatten Information om VA-installation och VA-avgift för attefallshus 2014-09-19 Mikael Algvere, Affärsområdeschef VA Tid Kostnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-07 00:45 Roslagsvatten Information om VA-installation och VA-avgift för attefallshus 2014-09-19 Mikael Algvere, Affärsområdeschef VA Tid Kostnad."— Presentationens avskrift:

1 :45 Roslagsvatten Information om VA-installation och VA-avgift för attefallshus Mikael Algvere, Affärsområdeschef VA Tid Kostnad Vem gör vad

2 Kort historik 1989 Österåker k:n bildar Roslagsvatten AB
1994 Vaxholmsvatten AB 2001 VA-kundtjänst åt Täby 2002 VA-kundtjänst åt Danderyd 2003 Knivstavatten AB 2004 Vallentunavatten AB 2008 VA-kundtjänst åt Upplands Väsby 2010 Avfall Österåker 2011 Avfall Vaxholm 2014 Ekerö

3 Sju kloka kommuner VA-huvudman Uppdrag Knivsta Vallentuna Österåker
Täby Vaxholm Danderyd Ekerö

4 Om attefallshus Fastiget med en- eller tvåbostadshus kan få uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter på fastighet. Anmälan till byggnadsnämnden för startbesked.

5 VA-avgift för attefallshuset
Anläggningsavgift för attefallshuset samma rutin som för övriga komplementbyggnader. ”5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift för varje tillkommande lägenhet.” Avgifterna skiljer sig mellan kommunerna och beror av vilka vattentjänster man har tillgång till.

6 Vatten ska mätas Det vatten du använder ska mätas. Det finns två sätt att mäta ditt vatten beroende på hur du drar dina ledningar. Du rekommenderas att dra vattenledningen till ditt attefallshus genom din huvudbyggnad och mäta vattnet i din nuvarande mätare enligt alternativ 1 i figur 1. Undantagsvis kan du koppla vattnet till ditt attefallshus på vattenledningen innan din ordinarie vattenmätare, men då behöver du en extra vattenmätare enligt alternativ 2 i figur 1. För den extra vattenmätaren tas en årlig avgift ut enligt tabell 2.

7 Extra mätare Koppling med extra mätare kan undantagsvis användas.

8 Brukningsavgift Attefallshus Ekerö
På Ekerö tas en årlig brukningsavgift ut för Attefallshuset om 565 kr för vatten och spillvatten 807 kr för vatten, spillvatten och dagvatten

9 Anslutning spillvatten och dagvatten
Spillvattnet på fastighetens huvudstam. Dagvattnet ska avledas till dagvattennätet eller till en stenkista. Dagvattnet får inte ledas tillsammans med de övriga avloppsvattnet till spillvattennätet. Efter slutbesked från byggnadsnämnden inspekterar Roslagsvatten installationen. Kontroll efter installation

10 2017-04-07 00:45 Mikael Algvere, Affärsområdeschef VA


Ladda ner ppt "2017-04-07 00:45 Roslagsvatten Information om VA-installation och VA-avgift för attefallshus 2014-09-19 Mikael Algvere, Affärsområdeschef VA Tid Kostnad."

Liknande presentationer


Google-annonser