Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Nationell järnvägsdatabas- NJDB 2016-01-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Nationell järnvägsdatabas- NJDB 2016-01-25."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Nationell järnvägsdatabas- NJDB 2016-01-25

2 2 Nationell järnvägsdatabas - NJDB NJDB är ett samarbetsprojekt mellan Transportstyrelsen och Trafikverket med medverkan från andra myndigheter och näringslivet.

3 3 Varför en nationell järnvägsdatabas? Syftet med den nationella järnvägsdatabasen (NJDB) är att: –förse samhället med grundläggande data om det samlade svenska järnvägsnätet inklusive tunnelbana och spårväg –uppfylla de krav som ställs på Trafikverket gällande information och tillhandahållande om det svenska järnvägsnätet –förenkla för användare och infrastrukturförvaltare

4 4 Om NJDB - järnvägsdatabasen 350 infrastrukturförvaltare –Data från Trafikverket, kommuner, Inlandsbanan, Arlandabanan, Öresundsbrokonsortiet, hamnar, industrier och andra privata aktörer –Museijärnvägar Totalt finns cirka15 800 km järnväg i NJDB –Trafikverket ansvarar för cirka 14 800 km järnväg i NJDB Totalt cirka 11 400 plankorsningar i NJDB –Trafikverket ansvarar för cirka 10 600 plankorsningar i NJDB

5 5 Vad innehåller NJDB? Infrastrukturförvaltare Infrastrukturägare Spårbeteckning Spårvidd Elektrifiering Trafikstyrningssystem Lastprofil Spårets hastighet, STH Spårväxlar Tunnlar Kilometertavla Plankorsningar STAX STVM Plattformar Transportslag (person/gods) Huvud- och sidospår Spårstatus Broar Status på trafikplats

6 6 Nyttor med NJDB Gemensamma termer för nationella järnvägsdata En sammanhållen bild över hela det svenska järnvägsnätet Underlättar planering och genomförande av intermodala transporter från dörr till dörr Tydliggör angränsande infrastrukturförvaltare Förenklar planering, uppföljning och analyser

7 7 Nyttor med NJDB Järnvägsföretagen får bättre överblick och uppgifter om järnvägsanläggningar i Sverige Underlättar för framförallt mindre infrastrukturägare som enkelt når geografiskt och schematiskt nät Underlättar för beredskap och hantering av olyckor. Ger statistik och geografisk analys av olycksfall samt visualisering av olycksstatistik. Ger möjlighet till minskat uppgiftslämnande på sikt

8 8 Att använda data ur NJDB Data ur NJDB är fritt att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på, även i kommersiella sammanhang så länge som uppgifter om källa och upphovsman anges.

9 9 Hur får jag tag på data i NJDB? GeodataportalenGeodataportalen LastkajenLastkajen

10 10 Exempel antal spåranläggningar innan och efter NJDB

11 11 Styrande direktiv Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation 7 §: För väg-, järnvägs-, luft- och sjötransportnät med tillhörande infrastruktur samt länkar mellan de olika näten ska informationsansvar fullgöras av […] Trafikverket i fråga om järnvägsnät, järnvägsstationer, bangårdar, vägnät, färjeöverfarter och vägserviceanläggningar Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, 2 § punkt 2: Trafikverket ska inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet. Directive 2008/57/EC, Register of infrastructure (RINF): Transportstyrelsen har ansvaret för ett infrastrukturregister för hela Sveriges infrastruktur: Infrastrukturregistret ska användas i planerings- syfte vid framtagande av nya tågsamman- sättningar och rutter inom gemenskapen Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen, 5 § punkt 1: Transportstyrelsen ska svara för register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon.


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Nationell järnvägsdatabas- NJDB 2016-01-25."

Liknande presentationer


Google-annonser