Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Vardagslivet i en hållbar framtid innebär minskad energiförbrukning om 60% per person bla som konsekvens av att vi är fler invånare på jorden. 45% teknik-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Vardagslivet i en hållbar framtid innebär minskad energiförbrukning om 60% per person bla som konsekvens av att vi är fler invånare på jorden. 45% teknik-"— Presentationens avskrift:

1

2  Vardagslivet i en hållbar framtid innebär minskad energiförbrukning om 60% per person bla som konsekvens av att vi är fler invånare på jorden. 45% teknik- och bostadsutveckling 15% beteendeförändring  Idag konsumerar vi ca 30 kWh  2053 bör vi konsumera 14 kWh per person & år  Innebär drastiska förändringar. Energi- effektivisering av bostäder central  www.life2053.se LIFE 2053 – studie från KTH

3 Sveriges miljömål 2020 – reducering av klimatutsläppen med 40 % 2050 – nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll 2050 – 50 % reducering av energianvändning i byggnader Västra Götalandsregionen miljömål 2030 – ska regionen vara oberoende av fossil energi och 2020 i VGR:s egna verksamheter 2020 – 50 % reducering av energi i regionens egna byggnader

4 Lindås, Göteborg – första passivhusen, välmående sedan 2001 PASSIVHUS LINDÅS, 2001

5  Lägre driftskostnader år 0-70 år  Merinvestering: Isolering, passivhusfönster, ngt större stomme Ökad noggrannhet för köldbryggor & lufttäthet Ev ventilation men FTX vanligt ändå  Reducerad investering: Värmeanläggning Vinklar, burspråk Reklamation ECOEKONOMI I PASSIVHUSET

6 Sex ljus är tillräckligt för att värma ett vardagsrum i ett passivhus om vintern (20 m 2, - 20 o C ute, varje ljus 35 W)

7 Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) LCA är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden

8 Bright Living – Brf Kristallen

9

10

11 År 2050 finns minst 80 % av dagens fastigheter kvar


Ladda ner ppt " Vardagslivet i en hållbar framtid innebär minskad energiförbrukning om 60% per person bla som konsekvens av att vi är fler invånare på jorden. 45% teknik-"

Liknande presentationer


Google-annonser