Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det här är Jusek AKADEMIKER- FÖRBUNDET FÖR JURISTER, EKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE, KOMMUNIKATÖRER OCH SAMHÄLLS- VETARE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det här är Jusek AKADEMIKER- FÖRBUNDET FÖR JURISTER, EKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE, KOMMUNIKATÖRER OCH SAMHÄLLS- VETARE."— Presentationens avskrift:

1 Det här är Jusek AKADEMIKER- FÖRBUNDET FÖR JURISTER, EKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE, KOMMUNIKATÖRER OCH SAMHÄLLS- VETARE

2 Vision Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. KÄRNVÄRDEN Professionella Individorienterade Nytänkande Jusek JUSEK ÄR MEDLEM I SACO OCH PARTI- POLITISKT OBUNDET

3 Juseks medlemsgrupper

4 Här finns Juseks medlemmar

5 Juseks organisation Fullmäktigemöte 100 ledamöter som utses av sektionerna. Möte vart tredje år. Fullmäktigemöte 100 ledamöter som utses av sektionerna. Möte vart tredje år. Ordförandekonferens Förbundsstyrelse 13 ledamöter Förbundsstyrelse 13 ledamöter Sektioner Advokat, Allmän statsförvaltning, Bank & försäkringsbolag, Domstol, Exekution, Handel- och tjänste, Högskolor, Industri, Intresseorganisationer, IT, Kommunala, Länsstyrelse, Notarie, Polis, Riksdag & regering, Skatt, Socialförsäkring, Studerande, Åklagare Sektioner Advokat, Allmän statsförvaltning, Bank & försäkringsbolag, Domstol, Exekution, Handel- och tjänste, Högskolor, Industri, Intresseorganisationer, IT, Kommunala, Länsstyrelse, Notarie, Polis, Riksdag & regering, Skatt, Socialförsäkring, Studerande, Åklagare Lokal organisation Jusekföreningar, Sacoföreningar, Akademikerföreningar, lokal- eller regionombud Lokal organisation Jusekföreningar, Sacoföreningar, Akademikerföreningar, lokal- eller regionombud Kansli

6 Förbundets lokala organisation utgörs av Lokalombud och lokalföreningar Företräder och informerar medlemmar. Värvar nya medlemmar. Utgör länken mellan den lokala föreningsstyrelsen och kansliet. Den lokala organisationen

7 Medlemmarnas inflytande stärks Stärker lokalombudets roll Mer stabilitet i det fackliga arbetet Kan förhandla Mer inflytande lokalt Stärker samhörigheten Fördelar med lokala föreningar

8 Alla medlemmar tillhör en av Juseks 20 sektioner. Sektionerna är indelade efter bransch-, sektor- eller yrkestillhörighet. Ansvarar för att medlemmarnas intressen tas tillvara. Sektioner

9 Juseks kansli Vd Kommunikations- avdelningen Tidningen Karriär Samhällspolitiska avdelningen Marknad och karriär Privata förhandlingsavd Offentliga förhandlingsavd Administrativa avdelningen Personal- funktion Assistent

10 Består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande (presidium) och tio ledamöter. Leder förbundet i enlighet med styrelsens beslut. Upprättar årlig verksamhetsplan och budget för förbundets hela verksamhet utifrån fullmäktiges tagna mål och riktlinjer. Förbundsstyrelsen

11 Sektionerna och förbundets ordförande Vägleder förbundsstyrelsen inför viktiga beslut Förrättar fyllnadsval till förbundsstyrelsen Ordförande- konferens

12 Förbundets högsta beslutande organ Samlas var tredje år 100 ledamöter baserat på sektionens storlek Väljer förbundsstyrelse och tar mål och riktlinjer Fullmäktige

13 Professionella innebär att vårt arbete präglas av sakkunskap, effektivitet och ett etiskt förhållningsätt. Individorienterade innebär att vi stöder och stärker den enskilde medlemmens karriär med utgångspunkt från att denne har en unik kompetens med ansvar för den egna situationen. Nytänkande innebär att vi ständigt anstränger oss för att hitta nya lösningar, att vi agerar som medpart snarare än motpart och att vi utvecklar medlemsnyttan så att medlemmarna känner stolthet över att tillhöra Jusek. Juseks kärnvärden


Ladda ner ppt "Det här är Jusek AKADEMIKER- FÖRBUNDET FÖR JURISTER, EKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE, KOMMUNIKATÖRER OCH SAMHÄLLS- VETARE."

Liknande presentationer


Google-annonser