Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på Fastighetsägarfrukost 08:00- 09:30: ”Lägre enerikostnader- tips och råd” Moderator: Per-Erik Stålhandske, Affärsområdeschef Energi och miljö,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på Fastighetsägarfrukost 08:00- 09:30: ”Lägre enerikostnader- tips och råd” Moderator: Per-Erik Stålhandske, Affärsområdeschef Energi och miljö,"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på Fastighetsägarfrukost 08:00- 09:30: ”Lägre enerikostnader- tips och råd” Moderator: Per-Erik Stålhandske, Affärsområdeschef Energi och miljö, Fastighetsägarna Stockholm

2 Välkomna Frukostmöte Energi 9 november 1.Hur man sänker sina värmekostnader 2. Presentation KTC 3.Presentation ERAB Tid för frågor/diskussion

3 Energibalanser

4 Solinstrålning Personvärme El Fjärrvärme Ventilations- förluster Transmissions- förluster Avloppsförluster Tillförd energi Bortförd energi Radiator- system Tappvarmvatten- beredning ”Gratis” Luftläckageförluster Ventilationsförluster Luftflöde och drifttider Luftläckage Innetemperatur Utetemperatur Transmissionsförluster Byggnadens värmeisolerings- status och omslutande area Innetemperatur Utetemperatur Avloppsförluster Förbrukad vattenvolym Avloppsvattentemp. Kallvattentemp. Energibalans för ett typiskt flerbostadshus

5 3 stora faktorer som påverkar TEKNIK DRIFT VANOR

6 Energiprestanda % När %

7 Prisutveckling fjärrvärme www.nilsholgersson.nu

8 Fjärrvärmepriset Stockholm

9 Energisignatur En modell att ge grafisk representation av systemens prestanda

10 Effektstatistik Tänk på Fjärrvärmetaxans uppbyggnad.

11 Checklista Sänk värmekostnaderna steg för steg 1.Kontrollera fastighetens energiprestanda. kWh/m2,år.. 2.Kontroll av fastighetens energiförbrukning i jämförelse med liknande fastigheter 3.Sänk värmen i trapphus och källare 4.Kontrollera reglerkurvan i fjärrvärmecentralen. 5.Justera successivt värmeregleringskurvan i fjärrvärmecentralen ( 0.5 grader/månad) 6.Åtgärda byggfel som dålig isolering och bristfällig tätning samt radiatorsystemfel 7.Godkänd OVK, åtgärda eventuella fel och brister 8.Kontrollera entredörrarna, att de stänger ordentligt och är täta. 9.Sänk tappvarmvattentemperaturen men tänk på legionellarisken 10.Mät mängden varmvattenförbrukning, installera separat mätare i fjärrvärmecentralen. 11.Kontinuerlig uppföljning av energiförbrukningen. 12.Identifiera övriga besparingsmöjligheter 1.a lägenheter

12 I värmecentralen Temperaturreglering av värmesystem ● Regulator håller framledningen vid inställt värde (börvärde) ● Börvärdet är beroende av utomhustemperaturen enligt kurva ● Kurvan kan ändras och förskjutas –Gör det! ● Överväg att installera modern reglerutrustning

13 Genomför åtgärder på kort respektive lång sikt ●Kontroll av värmeanläggningens kondition. ●Injustering av värmsystem ●Modernisering…….. Ny fjärrvärmecentral. ●Webbaserad driftövervakning larm/effektbegränsning ●Snålspolande vattenkranar ●Ny tvättstuga

14 Webbaserad fastighetsövervakning Larmövervakning Optimering av förbrukning Energieffektivisering Statistik och Uppföljning Fastighetsskötare/drifttekniker Driftingenjör Kl 7-17

15 Vill du prata med någon från Fastighetsägarna Stockholm? Representanter från oss finns på plats utanför Hörsalen efter avslutad föreläsning!

16 Missa inte höstens Fastighetsägarfrukostar: 17 november: Matavfallskvarnar- en fram- gångshistoria 19 november: Snö och is på tak. SMHI om deras nya tjänst 30 november: SEB om synen på konjunkturen och räntorna 7 december: Hissar- Kone och Inspecta informerar

17 Dagens presentationer finns tillgängliga på vår webbplats: www.fastighetsagarna.se/stockholm


Ladda ner ppt "Välkommen på Fastighetsägarfrukost 08:00- 09:30: ”Lägre enerikostnader- tips och råd” Moderator: Per-Erik Stålhandske, Affärsområdeschef Energi och miljö,"

Liknande presentationer


Google-annonser