Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognitiva processer och representationer n Propositionella representationer lagrar information i LTM n Aktivationsspridning möjliggör åtkomst n Men sen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognitiva processer och representationer n Propositionella representationer lagrar information i LTM n Aktivationsspridning möjliggör åtkomst n Men sen."— Presentationens avskrift:

1 Kognitiva processer och representationer n Propositionella representationer lagrar information i LTM n Aktivationsspridning möjliggör åtkomst n Men sen då? Bedömning av relevans, sammansättning, slutsatser, beslut, lösningar… n Processer som behandlar aktiv information

2 Mål-orientering n Aktiv information u LTM u Sinnesintryck u Aktuella mål n Resonemang, planering, problemlösning u Indata: tillgänglig information u Utdata: slutsatser, beslut, handlingar n Dessa representationer måste kunna tas emot och skickas vidare av centrala processer n Mål-orientering framträdande drag u Även dessa propositionella representationer n Mål kan komma från flera håll u LTM u Resultat av kognitiva processer u Direkt från sinnesintryck

3 Flexibilitet n Flexibilitet u Kognitiva processer reagerar inte bara på sinnesintryck u Dessa kombineras med mål och minnen n Produktion av kedjor av delmål n Sekvensen av delmål och handlingar förändras beroende på u Resultat u Sinnesintryck u Scheman

4 Kognitiva processer n Vissa processer måste vara inbyggda i arkitekturen u LTM används ju aktivt som indata u Associationer och aktivationspridning räcker inte för mål- orientering n Mål-medelanalys u Aktiv struktur + aktuellt mål -> delmål n Interpretation av information i minnet u Möjliggör utökning u Data tolkas som instruktioner u Script + situation n Nya representationer måste kunna lagras i LTM u Ju längre de är aktiva, desto större chans att lagras n Konstruktion av scheman innebär abstraktion

5 Arbetsminne n Begränsningar u Aktivation avtar snabbt u En begränsad kapacitans delas upp u Ett begränsat antal sinnesintryck förmedlas n KTM u Innehållet bleknar snabbt u Måste ständigt ”frächas upp” u Omedelbar åtkomst u Mycket begränsad kapacitet u Fundamental inverkan på mänsklig kognition n Strategier u Omdefiniera uppgiften för att minska belastning u Externa lagringsmedier u Chunkning

6 Uppmärksamhet n Begränsad kapacitet + mål-orientering -> fokus n Ständigt flöde av aktiva representationer u Sinnen u LTM u Resultat av centrala kognitiva processer n Mål ”filtrerar” information n KTM ≈ medvetande u Introspektion u Flyktigt n Varför denna begränsning? u Optimalt tidigare under evolutionen? u Fortfarande optimalt? F Mindre irrelevanta fakta F Mindre ”overhead” för koordination u Träning och chunkning minskar begränsningarna

7 Automatiska och kontrollerade processer n Vissa processer överbelastar inte arbetsminnet n Uppgiften mindre viktig - erfarenhet viktigare! n Kontrollerade processer u Mål-orienterade u Flexibla u Använder både inbyggda processer och förmågan att interpretera representationer i LTM u Begränsade av KTM n Men också: automatiska processer

8 Automatiska processer n Inga (eller mycket små) krav på KTM n Interpreterar inte deklarativ information - kompilerade! n Kan utföras medan uppmärksamheten är riktad åt ett annat håll n ”Triggas” av kontext, signaler, mönster n Resurser frigörs n Svårt att kontrollera n Experiment: MFAST

9 Skicklighetsträning n Komplexa uppgifter kräver både kontrollerade och automatiska processer u Hög nivå: kontroll, mål, flexibilitet u Låg nivå: likformiga uppgifter utförs automatiskt n Ovana uppgifter kräver fler kontrollerade processer n Inlärning u Interpretation u Kompilering u Automatik

10 Interpretation n Upptäckt av relevana aspekter n Lagring av deklarativ kunskap som kan interpreteras av generella processer n Fel uppstår u Ofullständig deklarativ kunskap u Felaktig deklarativ kunskap u Överbelastning av arbetsminnets storlek u Överbelastning av arbetsminnets snabbhet

11 Kompilering n Delar chunkas tillsammans n En procedur som är specifik för uppgiften n Arbetsminnet belastas mindre u Mindre deklarativ kunskap behöver interpreteras u Svårare att verbalisera processerna

12 Automatisering n Skickligheten fortsätter att öka även då specifika procedurer bildats n Strengthening u Medvetet fokus på uppgiften förbättrar inte resultatet n Tuning u Optimal matchning av indata

13 Automatisering och den kognitiva arkitekturen n Skicklighet involverar lagring av procedurer n Hur representeras denna procedurella kunskap? u Skillnad mot deklarativ kunskap?


Ladda ner ppt "Kognitiva processer och representationer n Propositionella representationer lagrar information i LTM n Aktivationsspridning möjliggör åtkomst n Men sen."

Liknande presentationer


Google-annonser