Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Persondatorer Datorns internminne (Kapitel 6)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Persondatorer Datorns internminne (Kapitel 6)"— Presentationens avskrift:

1 Persondatorer Datorns internminne (Kapitel 6)
Haidar Al Attar (IT lärare) Jensen Education

2 Datorns internminne Datorns minne = RAM = Random Access Memory
RAM används för att lagra tillfälliga instruktioner och data som behövs för att kunna uträtta uppgifter Minne är termen för hur mycket RAM-minne som är installerat på datorn, medan lagring handlar om hur mycket av hårddisken som är tillgängligt En annan viktig skillnad mellan minne och lagring är att informationen som lagrats på hårddisken är orörd även när datorn är avstängd. Den information som ligger i minnet däremot rensas när datorn är avstängd

3 Datorns internminne Den stora skillnaden mellan RAM-minne och ett sekundärt minne är att RAM-minnet förlorar data när strömmen till datorn bryts. RAM-minnet är därför ett så kallat temporärt minne, vilket endast är tillgängligt när datorn är påslagen Den andra skillnaden är hastigheten, RAM-minnet är mycket snabbare än sekundärminnet

4 Datorns internminne Minnets accesstid anger hur snabbt ett minne är. Resultatet avser tiden från att processorn anger en adress i minnet, till minnet presenterar motsvarande data Accesstiden uttrycks i nanosekunder (En nanosekund är en miljarddels sekund 10-9)

5 minnestyper DRAM (Dynamic Random Access Memory)
DRAM är marknadens absolut vanligaste minneschip SIMM (Single In-line Memory Module) Ett typisk SIMM består av ett antal DRAM-chip på en liten Printed Circuit Board (PBC) som passar in i en SIMM-hållare på datorns moderkort Datorer har minne ordnat i vad som kallas minnesbanker. Varje minnesbank kan bestå av en, två eller fler SIMM-hållare Det finns både enkel och dubbelsidiga SIMM och skillnaden är den att en dubbelsidig SIMM har minnesmoduler på båda sidor

6 minnestyper DIMM (Dual In-line Memory Module)
DIMM är en annan typ av minnesmoduler med dubbelt så breda datakanaler jämfört med det vanliga SIMM-minnet En DIMM-modul motsvarar därför två parvis monterade SIMM-moduler och ger därmed plats för mer minne och bredare datakanaler DIMM används ofta för datakonfiguration som stödjer 64 bitar eller en större minnesbuss

7 Minneskontroll (ECC) ECC = Error Correction Code
Minneskontroll är en viktig del i alla datorer. Den kontrollerar data som flödar ut och in i minnet för att se om datan blivit skadad Om datorn har en avgörande betydelse, som t.ex. en server, är det lämpligt att välja en dator med ECC

8 cacheminne Då processorerna arbetar med allt högre och högre hastigheter kan det vanliga RAM-minnet inte leverera data i tillräckligt snabb takt Processorn är tvungen att vänta ett antal cykler varje gång den hämtar information från primärminnet Med dagens snabba processorer och minneskrävande program skulle det vara alltför dyrt att utrusta moderkortet med tillräckligt snabbt minne i tillräcklig mängd Detta har man löst genom att ha en begränsad mängd mycket snabbt minne mellan processorn och det långsammare RAM-minnet kallat cacheminne

9 cacheminne Cacheminnestekniken bygger på att man har ett litet, men mycket snabbt minne nära processorn och/eller inbyggt i processorn Data som ofta skrivs eller läses finns kvar i cacheminnet vilket snabbar upp datorn betydligt När processorn läser data från minnet avgör en cachekontroller om just den efterfrågade data finns i cachen eller om den måste hämtas från RAM-minnet. Finns den i cachen så kan processorn läsa direkt därifrån, en så kallad ”cache hit”. I annat fall tvingas processorn att vänta tills RAM-minnet levererar data

10 cacheminne Cachen uppdateras enligt ett LRU-schema ”Least Recently Used”. Detta innebär att den aktuella informationen skriver över den information som är minst använd. För att kunna avgöra detta innehåller cachen en lista med information om när cachens olika block (delar) användes senast


Ladda ner ppt "Persondatorer Datorns internminne (Kapitel 6)"

Liknande presentationer


Google-annonser