Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Persondatorer Installera och konfigurera maskinvara ”Vista” (Kapitel 10) Haidar Al Attar (IT lärare) Jensen Education.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Persondatorer Installera och konfigurera maskinvara ”Vista” (Kapitel 10) Haidar Al Attar (IT lärare) Jensen Education."— Presentationens avskrift:

1 Persondatorer Installera och konfigurera maskinvara ”Vista” (Kapitel 10) Haidar Al Attar (IT lärare) Jensen Education

2 drivrutiner All maskinvara som används i datorn och som ansluts externt till dator behöver ha Drivrutiner för att fungera tillsammans med operativsystemet Drivrutinerna är gjorda och anpassade individuellt för varje datorkomponent och maskinvara I Windows Vista medföljer ett mycket stort antal drivrutiner för olika typer av maskinvara, dock inte för allt Ofta medföljer drivrutiner på CD när maskinvara levereras. I annat fall kan man oftast hämta hem de drivrutiner som behövs från fabrikatens hemsida Fysiskt i datorn består drivrutinen för en viss maskinvara av en eller flera filer, ofta lagrade i mappen C:\Windows\system32

3 Plug-and-play Med funktionen Plug-and-Play kan maskinvaruenheter ge information till datorn om enhetstyp, modell och vilken drivrutin som behövs Denna information ges automatiskt när enheten ansluts Plug-and-Play introducerades i Windows 95 Med funktionen Plug-and-Play kan man ansluta externa maskinvaror (möss, tangentbord, USB-minne, digitalkameror och externa hårddiskar) när datorn är påslagen Operativsystemet identifierar maskinvaran och installerar rätt drivrutin automatiskt När det gäller intern hårdvara såsom hårddiskar, ljud- och grafikkort, minneskretsar m.m. så måste man givetvis stänga av datorn först

4 Lägg till ny maskinvara
Om Windows inte har drivrutiner för maskinvaran så kan man välja att låta Windows själv söka efter lämpliga drivrutiner genom att söka på Windows Update Om inga passande drivrutiner hittas på Windows Update uppmanas man att sätta in CD-skivan som medföljer maskinvaran Man kan också välja att använda drivrutiner som finns sparade i någon mapp i datorn. Detta används då drivrutiner hämtats från fabrikantens hemsida

5 datorhanteraren Datorhanteraren innehåller administrationsverktyg för ett flertal olika funktioner i datorn För att komma åt Datorhanteraren så kan man antingen högerklicka på Dator och välja Hantera eller så kan man söka på namnet på startmenyn

6 enhetshanteraren Enhetshanteraren är det centrala verktyget där man kan hantera all hårdvara i datorn, både intern och vissa externt anslutna enheter Man startar Enhetshanteraren genom Datorhanteraren eller separat genom Kontrollpanelen – System Om ingen drivrutin hittats till någon maskinvara eller om någon enhet slutat fungera så visas det genom varningssymbol för enheten

7 enhetshanteraren Varningssymbol

8 enhetshanteraren Om man högerklickar på symbolen för en maskinvara så visas en meny där kan man Uppdatera drivrutin, Inaktivera och Avinstallera maskinvaran Man kan även Söka efter maskinvaruförändringar. Då genomsöks datorn efter eventuell ny maskinvara som har installerats eller anslutits

9 enhetshanteraren

10 enhetshanteraren Om man väljer Egenskaper för någon maskinvara så visas ett nytt fönster Under fliken Allmänt visas namnet på enheten, Enhetstyp, Tillverkare, plats i datorn och Enhetsstatus Enhetsstatus visar om maskinvaran fungerar korrekt eller om det är något fel, t.ex. maskinvarukonflikt eller att drivrutin saknas eller felaktig Under fliken Drivrutin finns allmän information om drivrutinen, Leverantör, Datum, Version och vem den är Digitalt signerad av

11 enhetshanteraren

12 enhetshanteraren Uppdatera drivrutin Återställ tidigare drivrutin
Man kan uppdatera drivrutinerna för enheten genom att klicka på Uppdatera drivrutin Återställ tidigare drivrutin Om man uppdaterat till en ny drivrutin och efter detta fått problem med enheten så kan man gå tillbaka till den tidigare drivrutinen tack vare att tidigare drivrutinerna sparas automatiskt Inaktivera Att inaktivera en enhet innebär att dess funktion stängs av. Den är fortfarande installerad och kan åter Aktiveras igen Avinstallera Om man helt vill ta bort en enhet från systemet så klickar man på Avinstallera. Detta görs dock oftast automatiskt när man tar bort maskinvaran

13 Starta med senast fungerande konfiguration
Om datorn efter att en ny drivrutin har installerats eller ny maskinvara har lagts till hänger sig och inte vill starta normalt så kan man välja att starta i Avancerat startläge genom att trycka [F8] direkt när datorn startas om. Här väljer man då Starta med senast fungerande konfiguration. Då kommer datorn att starta upp med den konfiguration som den hade förra gången datorn startades om korrekt

14 Senast fungerande konfiguration

15 nätverksanslutningar
De flesta nätverksfunktionerna är sammanställda i Nätverks- och delningscenter som finns i Kontrollpanelen Nätverks- och delningscenter Man får en överskådlig sammanfattning över nätverksplatser och de nätverksanslutningar som är aktiverade Man kan se status för de olika anslutningar och signalstyrka för trådlösa nätverksanslutningar Man ser om man har åtkomst till ett lokalt nätverk och/eller internet

16 nätverksanslutningar

17 nätverksanslutningar
Anpassa nätverksplatser, genom att klicka på Anpassa intill en befintlig Nätverksplats så kan man göra ändringar för denna. Man kan ange ett Namn, välja Platstyp och välja en ikon

18 nätverksanslutningar
Publikt nätverk, i ett publikt nätverk kommer datorn att skyddas och inte synas eller vara tillgänglig för andra datorer på samma nätverk. Välj detta för offentliga platser och andra platser än ditt hem eller kontor Privat nätverk, i ett Företagsnätverk eller Privat nätverk så kommer datorn att synas för andra datorer på samma nätverk och man kan konfigurera datorn att dela mappar och filer med andra

19 nätverksanslutningar
Status och egenskaper för anslutna nätverk Om man i Nätverks- och delningscenter klickar på Status för ett nätverk som är anslutet så får man upp ett fönster med uppgifter om anslutningen Ett klick på Information visar information för anslutningen med bl.a. uppgifter om vilka IP-adresser som används

20 nätverksanslutningar

21 nätverksanslutningar
Funktioner i Nätverks- och delningscenter Visa datorer och enheter, visar andra datorer, skrivare och andra enheter på det nätverk som datorn är ansluten till Anslut till ett nätverk, skapar en ny nätverksanslutning. Här visas en lista över de nätverksanslutningar som är upplagda i datorn. Man kan välja att visa Alla, endast Trådlösa nätverk eller Modem och VPN anslutningar. Man kan markera önskat nätverk och Ansluta eller Koppla ifrån anslutningen Diagnostisera och reparera, om man får problem med en nätverksanslutning så är första steget ofta att försöka reparera denna. Genom den här aktiviteten så gör datorn ett försök att reparera anslutningen

22 Maskinvarufunktioner i kontrollpanelen
Energialternativ Många av datorns maskinvarukomponenter såsom bildskärm, hårddisk, processor, bussar m.m. har funktioner för att spara energi Energisparfunktioner är användbara för både bärbara och stationära datorer för att spara energi och förlänga livslängden för komponenterna i datorn

23 Maskinvarufunktioner i kontrollpanelen
Man kan ange hur lång tid som datorn skall vara inaktiv innan bildskärm skall stängas av och innan datorn skall försättas i viloläge. Man kan ange olika tider vid batteridrift och nätanslutning

24 Maskinvarufunktioner i kontrollpanelen
Man kan ange funktioner för datorns strömbrytare samt om lösenord skall anges när datorn vaknar upp efter Vila eller Viloläge

25 Maskinvarufunktioner i kontrollpanelen
Stäng av datorn stängs av helt Viloläge All öppen data och allt som är igång i datorn kommer att sparas ner i en temporär fil på hårddisken. Denna fil blir då lika stor som datorns internminne. Därefter bryts strömmen och datorn stängs av Skillnaden mot att stänga av på vanligt sätt är att när datorn sedan skall startas nästa gång så kommer innehållet i den temporära filen att läsas in och alla program och data kommer då att återställas Medför betydligt snabbare uppstart av datorn Vila Datorn går ner i energisparläge och kommer endast att dra lite ström Allt arbete och all öppen data kommer att finnas kvar i minnet När man startar datorn igen så går detta mycket fort

26 Maskinvarufunktioner i kontrollpanelen
Mus Under egenskaperna för Mus kan man bl.a. växla musknapparna vilket brukar föredras av vänsterhänta personer Man kan ange Hastighet för Dubbelklick och om man vill använda Klicklås Under fliken Pekare anger man utseende för muspekaren Under Hjul anger man inställningar för Mushjul

27 Maskinvarufunktioner i kontrollpanelen

28 Maskinvarufunktioner i kontrollpanelen

29 Maskinvarufunktioner i kontrollpanelen
Tangentbord Under tangentbord kan man ange önskad Fördröjning och Repetitionshastighet för Tangentrepetition Man kan även ange Blinkhastigheten för textmarkören


Ladda ner ppt "Persondatorer Installera och konfigurera maskinvara ”Vista” (Kapitel 10) Haidar Al Attar (IT lärare) Jensen Education."

Liknande presentationer


Google-annonser