Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsprocess för centrala myndigheter Träff 2 – 30 sep-1 okt 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsprocess för centrala myndigheter Träff 2 – 30 sep-1 okt 2015."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsprocess för centrala myndigheter www.msb.se/ledning Träff 2 – 30 sep-1 okt 2015

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Övergripande syfte Att implementera ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” samt utveckla aktörsgemensam samordning och inriktning med fokus på att åstadkomma effekter. Processen ger en arena för fördjupning och dialog, möjlighet till konkretisering av förhållningssätt och arbetssätt samt nätverksbyggande.

3 Effektmål (Övergripande mål) Delmål Output 1Output 2Output 3 AktivitetResurser Krav (externa förväntningar) Samhället samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt vid samhällsstörningar. Deltagande aktörer tar sitt ansvar när det gäller helheten. MSB kan utöva sin stödjande, samordnande och inriktande roll. Kunskapsmål: t.ex. regelverk, ansvar, roller Färdighetsmål: t.ex. tillämpa analys- metod, prioritera Attitydmål: t.ex. helhetssyn Output 4 Överenskomna format och processer Genomföra central utvecklings- process med grunder för samverkan och ledning som utgångspunkt. Anslag 2:4 Krisberedskap MSB:s stöd Deltagarnas engagemang Förordning om krisberedskap och höjd beredskap Regeringens proposition 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, proposition 2007/08:92 Stärkt beredskap för säkerhets skull samt Europaparlamentets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen. Det som uppnås ska förankras i respektive myndighet!

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Återblick ”Min syn på samverkan” Utifrån samverkan Gemensamt förhållningssätt och helhetssyn Pecha Kucha

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mål med träff 2 Deltagarna ges möjlighet att presentera och diskutera sin handlingsplan för implementering tillsammans med övriga aktörer samt få ta del av framgångsfaktorer för implementeringsarbete. De ska också få tillfälle att beskriva hur man har informerat/ kommunicerat utifrån träff 1 i egen verksamhet. Deltagarna ska kunna förklara viktiga centrala termer i ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”. Deltagarna ges möjlighet att ta del av verktyg för att kunna prata om beslutsfattande i aktörgemensamma former. Deltagarna ges möjlighet att utifrån ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” diskutera arbetssätt Deltagaren ges möjlighet att bygga nätverk.

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hemuppgift inför träff 2 Du ska tillsammans med dina kolleger ta fram ett förslag på en handlingsplan som innehåller vad och hur ni ska implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i er organisation. Du ska informera och kommunicera innehållet från träff 1 till olika målgrupper i egen organisation. Du ska i boken Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällstörningar ha läst kring termerna inriktning, samordning, samverkan och ledning samt kring beslutsfattande och reflekterat utifrån detta. Du kommer också att få ta del av en ny artikel som särskilt belyser utmaningar kring beslutsfattande i samband med skogsbranden i Västmanland. Kapitel 4 – ”Vad är problemet”

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Program Onsdag 30 sep Ankomstfika 0930 Välkomna – Inledning Implementeringsarbete Mårten Åhström, SLL Diskussion hemuppgifter 1130 Lunch 1230 Implementeringsarbete Mårten Åhström, SLL Gemensamma grunder Fördjupning, Christian Uhr 1900 Middag Torsdag 1 okt 0800 Återblick MSB – vardagsrytm, Maria Pålsson MSB 0845 Beslutsfattande i aktörsgemensamma former, Christian Uhr MSB 1130 Lunch 1230 MSB – Arbetssätt i aktörsgemensamma former Maria Pålsson, MSB Summering – hemuppgift träff 3 1530 Buss till Stockholm

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diskussion kring ISF och ISF stöd 1. Utifrån det vi har diskuterat (ISF m.m.): Vad har ni för förväntningar på MSB som ansvarig för ISF på nationell nivå? 2. För att det ska kunna åstadkommas: Vad ser ni att det ställs för krav på er som en del av ISF och/eller ISF-stöd? 3. Utifrån de krav ni ser ställs på er: Vad behöver ni ta med er hem till er organisation för att få avdömt alternativt implementera. (Varje myndighet för sig)

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hemuppgift träff 3 Du ska informera och kommunicera innehållet från träff 2 till olika målgrupper i egen organisation. Du ska ha tagit del av MSB:s lägesbilder via WIS, t.ex. MSB:s dagliga lägesbild (omvärldsbevakning) och egen/annan aktörs lägesbild i samband med en samhällstörning. Du ska ha deltagit i en samverkanskonferens, antingen den nationella regelbundna samverkanskonferensen på onsdagar kl 1400 som leds av MSB och/eller i samband med en samhällstörning. Du ska i boken Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällstörningar ha läst kring Lägesbild och informationsdelning s 99-145 och svarat på några frågor hur ni arbetar med detta.

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Olika former av stöd Aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap Temadagar Dec 2015 & jan 2016 Funktioner/roller Metod- och processtöd Målgruppsanpassat på aktörsnivå Informations- och utbildningsmaterial Alla Målgrupp ”Implementeringsledare” på lokal, regional och nationell nivå (beredskapshandläggare, utvecklings- och utbildningsansvarig inom krisberedskap) 2 dagar, internat Mer info på webben Mer info Utvecklingsprocesser på nationell och regional nivå Regionala behovsanalyser Metodstöd och workshopupplägg, inkl. material Kunskapshöjande aktiviteter i varje län (inkl. workshopledare) Lokal utvecklingsprocess (kommande) Finns på www.msb.se/samverkanledningwww.msb.se/samverkanledning Presentationsmaterial Webbinarier Filmer Goda exempel (kommande) Interaktiva utbildningar (kommande) Målgrupp

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avsiktsförklaring Mall för avsiktsförklaring kring implementering av gemensamma grunder En avsiktsförklaring per organisation, med möjlighet att ange egna mål och kontaktpersoner Återkoppling på förslaget: – Utv.process centrala myndigheter 30/9-1/10 – Centralt räddningstjänstforum 13/10


Ladda ner ppt "Utvecklingsprocess för centrala myndigheter Träff 2 – 30 sep-1 okt 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser