Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sara Nyberg, ECE/Lärande Dan Borglund, ECE/Lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sara Nyberg, ECE/Lärande Dan Borglund, ECE/Lärande"— Presentationens avskrift:

1 Sara Nyberg, ECE/Lärande Dan Borglund, ECE/Lärande
Naturvetenskap och teknik i samhället - Ett projekt för kompetensutveckling inom akademin Informationsträff om Mentorskap inom Samverkan . Sara Nyberg, ECE/Lärande Dan Borglund, ECE/Lärande

2 NOTIS utvecklar ett mentorprogram
Ett av delmålen för NOTIS är att du som högskolelärare ska få fler och nya kontakter utanför akademin och samtidigt få bättre kunskaper om vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Ett förslag som NOTIS just nu utvecklar i syfte att nå detta delmål är ett koncept för ett mentorprogram för lärare. Individuell matchning Målgruppen för den första gruppen är högskolelärare på KTH där varje mentor kommer att tas fram individuellt tillsammans med respektive lärare. Det är mycket viktigt att läraren känner inspiration och nyfikenhet för mentorns arbetsområde och bransch. Naturlig ingång till arbetslivet Ett mentorprogram i den här formen ger dig som lärare en naturlig ingång till arbetslivet utanför akademin, bl.a. för att kunna planera och genomföra moment med arbetslivsanknytning i dina kurser. Både Stockholms universitet och KTH har lång erfarenhet av mentorprogram som visar på mycket bra resultat för både mentorer och adepter.

3

4 KTH:s Utvecklingsplan
Övergripande mål • KTH:s position som ett ledande tekniskt universitet ska stärkas och manifesteras i de mest relevanta rankinglistorna • Andelen studenter som tar examen ska öka väsentligt • Spjutspetsarna i KTH:s forskning ska bli fler • Samverkan med externa aktörer ska underlättas och växa i omfattning • E-lärande ska vara en självklar del av KTH:s utbildning • Andelen kvinnor i fakulteten och bland studenterna ska öka och jämställdheten förbättras

5 KTH:s Utvecklingsplan
Att förstå hur samhällets och näringslivets villkor förändras blir allt viktigare för att KTH ska kunna bidra med rätt kompetens till ett innovativt, konkurrensutsatt och uthålligt näringsliv och till den offentliga sektorn. Det behöver därför bli tydligare vad som görs för ökat kunskapsutbyte och samverkan med omvärlden. Aktiviteter inom området samverkan ska bidra till att KTH:s långsiktiga samhällsinsats stärks, att KTH:s varumärke kopplas till kompetens, ansvar och relevans, samt att KTH framstår som en attraktiv partner för studenter, forskare, näringsliv och samhälle

6 Mentorskap inom Samverkan
Mål Högskolelärare: medvetandegörs om behovet av arbetslivsanknytning i undervisning och av matchning mellan högutbildade och arbetsmarknaden fått kunskap om arbetsmarknadens villkor nätverk med kontakter från arbetsmarknaden förvärvar arbetslivserfarenhet från relevanta områden av arbetsmarknaden Ansvarig: KTH och Advantum Kompetens, Anette Bosell Kostnad 0 SEK + tid

7 Upplägg Juni 2013 2013/2014 Informationsträff 23 april
Ansökan till programmet 23 april – sista juni Arbete med att ta fram mentor 23 april - augusti Gemensam träff med deltagarna 17 juni kl Första träff med mentorn under juni – sep Första programstart v 35 Gemensam träff okt em/kväll Gemensam avslutsträff jan em/kväll Träff med mentorn 2 tim/månaden aug-dec = 10 tim Coaching av Advantum/KTH vid behov Juni 2013 2013/2014

8 Träff 1 Rollen som mentor respektive adept
Att skapa förutsättningar för givande möten Dialog och givande möten Process och struktur

9 Resultat och uppgifter
Reflektera 1. vilka krav och förväntningar som finns inom yrket, 2. vilka färdigheter och kunskaper som behövs/används inom yrket, 3. hur den kontinuerliga kompetensutvecklingen fungerar och vilka karriärvägar som finns, 4. vad de anställda har för tankar om sin egen utbildning, 5. konkreta exempel på vad anställda inom yrket arbetar med för metoder, verktyg och uppgifter m.m.

10

11 För mer information och diskussioner
Sara Nyberg, KTH/ECE/Lärande Dan Borglund, KTH/ECE/Lärande


Ladda ner ppt "Sara Nyberg, ECE/Lärande Dan Borglund, ECE/Lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser