Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Udvalg 51 Miljø Dagsorden for første møde i det danske udvalg: Velkomst NVF generelt Præsentationsrunde af medlemmerne (10 min. pr. person) Virksomhedsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Udvalg 51 Miljø Dagsorden for første møde i det danske udvalg: Velkomst NVF generelt Præsentationsrunde af medlemmerne (10 min. pr. person) Virksomhedsplan."— Presentationens avskrift:

1 Udvalg 51 Miljø Dagsorden for første møde i det danske udvalg: Velkomst NVF generelt Præsentationsrunde af medlemmerne (10 min. pr. person) Virksomhedsplan for denne periode (virksomhedsplanen fra forrige periode er vedlagt) Nordisk seminar i Åbo, Finland Miljønyt Næste møde Evt.

2 NVF 51 Miljø Opstartsmøde i Island 4.-5. september Dansk udvalgsmøde 15. september Nordisk seminar i Åbo, Findland 1.-2. oktober

3 Udvalg og temagrupper UtskottArbetsområde Organisering och marknadVägsektorns marknadsutveckling och organisationsförnyelse. Upphandlingsmetodik. InformationssystemAnvändning av informationssystem och informationsteknologi kopplad till väghållning, systemstyrning, datamodeller. Strategisk planeringTrafiksystemet och dess funktion, vägsektorns strategiska planering. Transport i städerStadstrafiksystemet och dess funktion. Utformning av vägar och gatorUtformning av vägar och gator med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet. Vägens konstruktionVägens undergrund, uppbyggnad och dimensionering. Ekonomi och kvalitet. BeläggningBeläggningstyper, produktion och utläggning. Ekonomi och kvalitet. TunnlarEffektiv tunneldrift. Bruk av ny tunnelteknologi. Säkerhet. BroarEffektiv brodrift. Bruk av ny broteknologi. Drift och underhållPlanering och styrning av drift och underhåll. Teknikutveckling. Fordon och transporterSamspel fordon-väg-förare. Effektiva och säkra transporter. Harmonisering. ITSIntelligenta transportsystem. System för trafikstyrning och -information. TrafiksäkerhetUtvecklande av ett säkert vägtrafiksystem. MiljöUtvecklande av ett miljövänligt vägtrafiksystem. TemagrupperArbetsområde Långsiktig kompetensförsörjningUpprätthållande och utvecklande av kompetens. Rekrytering. TillgänglighetUniversell utformning. Tillgängligt trafiksystem för alla.

4 Kongressperiodens strategiska teman är: 1. Förstärkt helhetstänkande 2. Nya roller och ny kompetens 3. Miljö 4. Trafiksäkerhet Transportsystemtänkande Mobility Management Livscykeltänkande i väghållningsprocessen Kundperspektiv och medborgarservice Städernas transportsystem Transportsektorns samhälleliga effekter Informationsförvaltning Universell utformning Beställar- och utförarkompetens Innovation och produktivitet Livscykeltänkande Globalisering – samspel – partnering Nya handlings-, finansierings- och organisationsmodeller Tillgänglighet till data Rekrytering till vägsektorn Klimat och energi Hälsa och välbefinnande Estetik och vägmiljö Bruk av naturresurser Trafiksystem – förare – fordon Särskilda trafikantgrupper Trygghet och säkerhet Strategiplan

5

6 Virksomhedsplan Udvalgenes forslag til generel virksomhedsplan for hele perioden, samt plan for første delperiode (- 12/2009) skal være i forbundssekretariets hænder senest 15. november 2008 Virksomheden skal være levende og aktuel Information og resultater spredes via seminarer og hjemmesiden fortløbende Men….. i planerne skal man også have kongressen 2012 i tankerne

7 Eksempel på virksomhedsplan

8

9 Hjemmesiden Danner rammen om arbejdet Der skulle udvalgsmedlemmer og medlemsorganisationer kunne få oplysninger om arbejdet Der skal resultater af arbejdet vises Den nye hjemmeside:

10

11 Miljønyt VVM-redegørelse for Odense-Middelfart offentliggjort Flere redegørelser på vej Støjkortlægning ifølge bekendtgørelse afleveret til Transportministeriet Bidrag til støjhandlingsplan for hovedstadsområdet afleveret i januar Bidrag til Transportministeriets støjhandlingsplan for veje og baner afleveret inden sommerferien Investeringsplan for trafikområdet under vejs.


Ladda ner ppt "Udvalg 51 Miljø Dagsorden for første møde i det danske udvalg: Velkomst NVF generelt Præsentationsrunde af medlemmerne (10 min. pr. person) Virksomhedsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser