Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa driftsformer Åkersjön 2006-03-15. Begreppet alternativ Måste ses i relation till det ordinära, vanliga eller normala etc. Samma mål som det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa driftsformer Åkersjön 2006-03-15. Begreppet alternativ Måste ses i relation till det ordinära, vanliga eller normala etc. Samma mål som det."— Presentationens avskrift:

1 Alternativa driftsformer Åkersjön 2006-03-15

2 Begreppet alternativ Måste ses i relation till det ordinära, vanliga eller normala etc. Samma mål som det ordinära Minimum nå dessa mål Grundläggande principer för kommunal verksamhet

3 Goda och dåliga alternativ Skilja mellan goda och dåliga alternativ Vad är ett gott alternativ? Vilka är målen man talar om?

4 Vilka är de alternativ med de tjänser som föreligger i projektet och hur fungerar dessa i relation til? FaktorerOrdinära driftsformerAlternativa driftsformer Mål Som regel knyttet til vård og omsorg Ofte knyttet til aktivitet, produksjon, deltakelse OrganiseringEn del av en kommunal eller religiøs organisasjon Mer fristilt fra den øvrige kommunale organisasjon, evt. privat PersonalProfesjonsbasertOfte bruk av andre yrker som vanligvis ikke er definert som omsorgsyrker for eksempel håndverkere, lantbrukere etc. InnehållDirekte rettet mot vård og omsorgØnskverdige og normale aktiveter Utformning av tjänsterHjelp til å ivareta grunnleggende behov Vård og omsorg den vesentlige del a v tjenestene Støtte til på egen hånd å gjennomføre egne aktiveteter Vård og omsorg et biprodukt, evt. et mindre vesentlig del av tjenestene ResultatAt brukere ikke lider noen nød eller er for til stor belastning for sin familie At brukere får realisere sine muligheter og oppleve å mestre oppgaver og aktiviteter som de selv og omgivelsene synes er önskvärda

5 Uppsummering/konklusion Offentlig driftPrivat drift Offentlig finansiering 1. Egen regi, skattefinansier ing 2. Privat drift, skattefinansier ing Privat finansiering 3. Egen regi, privat finansiering 4. Privat drift, privat finansiering

6 Forskning og litteratur om alternative driftsformer Dialog- Andre driftsformer i kommunerne. Narayana Press. Gylling Privat omsorg för äldre och handikappade. Allmänna råd från socialstyrelsen 1993:4. AB Fälths Tryckeri. Värnamo 1993. Alternativa verksamhetsformer inom vård och omsorg. Socialdepartementet DS 1992:108. Nordstedts Tryckeri. Stockholm 1992 Alternativ i välfärdspolitiken. Molander, P. och Andersson, M. T. Elanders Graphic System AB, Angered, 2002 Vision blir till verklighet i Hotagsbyggden. Montán, C. Högskolan i Östersund, 1993

7 Frågeställningar Vad är alternativa driftsformer för er? VV ilka för/nackdelar ser ni med alternativa driftsformer? Det finns olika sätt att bedriva alternativa driftsformer inom social omsorg. Kooperativ kontra privat regi kan båda ses som alternativa driftsformer.Ses ni några problem kring dessa driftsformer och i så fall vilka?

8 Behöver man någon speciell kompetens för att driva alternativa driftsformer inom social omsorg? På vilket sätt kan man utveckla nya alternativa driftsformer inom social omsorg


Ladda ner ppt "Alternativa driftsformer Åkersjön 2006-03-15. Begreppet alternativ Måste ses i relation till det ordinära, vanliga eller normala etc. Samma mål som det."

Liknande presentationer


Google-annonser