Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Konferens i Östersund 27.september 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Konferens i Östersund 27.september 2005"— Presentationens avskrift:

1 1 Konferens i Östersund 27.september 2005 http://www2.tisip/no/omsorg

2 2 Bakgrund för projektet •Behovet för utveckling av alternativa sätt att driva social omsorgs tjänster på. •Traditionella tankar har en tendens att undervärdera brukarnas resurser och de möjligheter som finns i den lokala miljön. Detta skapar barriärer för integrering av personer med funktionshinder. •Initiativtagare till projektet är TISIP och MICA.

3 3 Deltagare i projektet •MICA Östersunds kommun •Lofota Gruppboende •LRF – Lantbrukarnas Riksförbund •TISIP/Högskolan i Sør-Trøndelag •Melhus kommun •Stjørdal kommun •Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

4 4 Finansiering av projektet Projektet Grensesprengende omsorg är en del av EU’s interregprogram III A Sverige- Norge. Det är finanserat av EU’s regionala fond och statliga norska regionala medel samt medfinansering från deltagarna.

5 5 Varför ”grensesprengende”? Projektet ligger till grund att sammarbete, både över landsgränserna mellan Sverige och Norge, och mellan olika proffessioner och tjänster är värdefullt. Tanken har varit att skapa en arena där kommunikation, erfarenhetsutveckling samt nyskapande kan ske på ett otraditionellt och nytänkande sätt. Det grensesprengende ligger också i, att för brukarna, utveckla nya sammarbetsrelationer och sätt att organisera och utföra tjänster på, dvs etablera ”grensesprengende” tjänster.

6 6 Gränsöverskridande aktiviteter i projektet •Erfarenhetsutveckling genom dialog •Studiebesök •Nätverksträffar •Utarbetande av gemensamma doukment. •Konferenser •Rapportskriving

7 7 Vision Bidra till att utveckla verksamheter med alternativa driftsformer inom social omsorg, i Mitt-Norge och Mitt-Sverige

8 8 Ideologi Projektet skall arbeta för att: •Tillvarata människan/individens/borgarens bästa. •Hålla hög kvalite´ och variation för brukarna/borgarna både på arbete och fritid. •Att det är viktigt och värdefullt med kompetensutveckling både för personal och brukare/borgare. •Att brukarnas/borgarnas insatser skall värderas oavsett om det gäller fritid eller arbete. •Att brukarna skall få möjlighet att delta i reella meningsfulla aktiviteter och därigenom utveckla sin identitet och sina resurser.

9 9 Ideologi forts…… •Alla människor oavsett handikapp skall ha möjlighet till positiva upplevelser i natur och utemiljö, eftersom detta anses som ett viktigt mänskligt behov och är en viktig gemensamhetsaktivitet i den skandinaviska kulturen. Genom naturen kommer människor varandra närmare och utvecklar en social samhörighet. Detta är något som man använder i olika sammanhang för att skapa gemenskap och har positiv inverkan på grupper där människor med handikapp deltar.

10 10 Huvud mål Projektet ”Grensesprengende omsorg” har som mål att samla, utveckla och förmedla kompetenser om alternativa modeller och driftsformer inom social omsorg.

11 11 Mål  Bidra till ökat samarbete mellan organisationer i Tröndelag och Jämtland som utvecklar modeller för alternativa verksamhetsformer inom vård och omsorgssektorn.  Bidra till vidareutveckling av verksamheter och etablerade delprojekt med alternativa modeller och driftsformer.  Utforma åtgärder på brukarnas villkor med möjlighet till reell medverkan

12 12 Mål fort……  Genomföra utvärdering av verksamheterna och delprojekternas kvalité och brukarmedverkan.  Klarlägga behoven av kompetensutveckling för att driva omsorg i alternativa verksamhetsformer.  Planlägga och genomföra kompetenshöjande åtgärder för projektets samarbetspartners.

13 13 Problemställningar  Hur kan man etablera relevanta alternativa driftsformer inom omsorg och hur fungerar de tjänster som är etablerade i anknytning till projektet.  Vilka kunskaper är särskilt nödvändiga för att kunna erbjuda dessa alternativa tjänster. •Vilken slags kompetensuppbyggnad finns det behov av hos dessa offentliga och privata aktörer samt hos personal som arbetar inom dessa tjänster.

14 14 Faktorer som projektet fokuserar på Olika former av barriärer i anknytning till alternativa driftsformer, dvs: •Ideologiska/politiska •Juridiska •Ekonomiska •Praktiska

15 15 Organisasjonskisse

16 16 Lista över delprojekten •LOFOTA: Vidareutveckling av ett personalkooperativ i Östersunds Kommun •Vidareutveckla MICA:s verksamhet genom att starta en ny steg 2 grupp ute på ett jordbrukföretag. •Vidareutveckling av Oppigard arbetscenter, Melhus kommun. •Friluftsaktiviteter för problembelastade ungdomar, Stjördal kommun •Informationsspridning och motivering för Grön Omsorg i Jämtland, samarbete med LRF i Jämtland och Fylkesmannen i Sör-Tröndelag

17 17 TISIP og Østersund kommun Samarbeidskommuner Samarbeidsinstanser innen Interreg IIIA området Øvrige samarbeidsinstanser og samarbeidskommuner i Norge og Sverige og resten av verden Organisering av prosjektet - Nettverkskart

18 18 Grensesprengende omsorg – Tid och aktivitetsplan AktivitetTidsperiode Uppstart och kostruering av projektet15.06.0401.07.04 Registrering av situationen i delprosjekt i forbindelse med oppstart 15.06.0415.09.04 Implementering og oppstart prosjektutviklingsfase01.09.0431.12.04 Planlegging og gjennomføring av konferanser om alternative driftsformer 01.11.0430.09.05 Oppfølging og evaluering av delprosjekter01.09.0431.10.06 Rapportskriving01.09.0631.12.06


Ladda ner ppt "1 Konferens i Östersund 27.september 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser