Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mälardalens Brand & Räddningsförbund Gatuadress, Ort Objekts nr Alarmos Skapad/Uppdaterad Upprättad av Företags logga Xx.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mälardalens Brand & Räddningsförbund Gatuadress, Ort Objekts nr Alarmos Skapad/Uppdaterad Upprättad av Företags logga Xx."— Presentationens avskrift:

1 Mälardalens Brand & Räddningsförbund Gatuadress, Ort Objekts nr Alarmos Skapad/Uppdaterad Upprättad av www.mbrf.org Företags logga Xx

2 Mälardalens Brand & Räddningsförbund PlanFlikBlad Översiktsbild1 Innehållsförteckning11 Symbolförteckning12 Objektsinformation23 Situationsplan34 Situationsplan Flygfoto35 Planritningar4 Kontor/Mäss Vagnhall PlanFlikBlad Avstängningar5 Special6 Innehållsförteckning Flik1/Blad1

3 Mälardalens Brand & Räddningsförbund Angreppsväg - Utifrån Brytpunkt Centralapparat Skydda objekt Angreppsväg - Inifrån Huvudangreppsväg Mekanisk ventilation, don för öppning Brandcellsgräns EI120 Anslutningsdon för skum Brandcellsgräns EI60 Brandpost Brandförsvarstablå Uppsamlingsplats Återsamlingsplats Brandcellsgräns EI30 Nyckelskåp Särskilda brandrisker Varning 1, 2, 3 Allmän varning Laser Högspänning Brandutrustning Inomhusbrandpost Ventil 1, 2, 3 Stigarledning uttag Koldioxid Stigarledning matning Handbrandsläckare Inert gassläckanläggning Sprinklercentral, vatten Röklucka teknisk öppning Röklucka, don för manuell/teknisk öppning Röklucka i mark Röklucka manuell öppning Ledningsplats Uppställningsplats tankfordon Uppställningsplats hävare Uppställningsplats motorspruta Uppställningsplats släckfordon Uppställningsplats stegfordon Undercentral Stigarledning Sprinklercentral, annat släckmedel Symboler Symboler med hänvisning till standard SS-2875 Klass 8, Frätande ämnen Klass 7, Radioaktiva ämnen Klass 6.2, Smittförande ämnen Klass 6.1, Giftiga ämnen, Klass 5.2, Organiska peroxider Klass 5.1, Oxiderande ämnen Klass 4.3, Utvecklar brand- farliga gaser vid kontakt vatten Klass 4.2, Självantändande ämnen Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen Klass 3, Brandfarliga vätskor Klass 2, Gaser Klass 1, Explosiva ämnen och föremål Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål Här är du Sprinklercentral Sprinkler Hinder Grind Räddningsväg/Brandväg Symbolförteckning Flik1/Blad2 Norrpil Placering Insatsplan Räddningsväg Stora värden Speciella risker

4 Mälardalens Brand & Räddningsförbund Byggnadsinformation Objektsnummer :xx Adress: xx Fastighetsbeteckning: xx Kommun:xx Byggnadsår:xx Våningsantal: xx Bärighet: xx Sektioneringar: xx Verksamhetsinformation Verksamheter: xx Personantal (dag/natt): xx Skyddsvärda objekt: xx Insatsinformation Brytpunkt: xx Risker: xx Utrymning med hjälp av räddningstjänsten:xx Avstängningar: EL:xx Gas:xx Kem:xx Ventilation:xx Vatten:xx Avlopp/dagvatten:xx Taktik: xxx Kontaktinformation Kontaktperson 1: xxxxxxx(Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): xxxxx/xxxxxx Kontaktperson 2: xxxxxxx Telefon (dag/natt): xxx/xxx Brandtekniska installationer Centralapparat Placering.xx Sprinkler: xx Brandgasventilation: xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Stigarledningar: xx Objektsinformation Flik2/Blad3

5 Mälardalens Brand & Räddningsförbund 0 m Situationsplan Flik3/Blad 4 m

6 Mälardalens Brand & Räddningsförbund 0 m Situationsplan Flygfoto Flik3/Blad 5 m

7 Mälardalens Brand & Räddningsförbund 0 m Byggnadsritningar Flik4/Blad Byggnadsinformation Byggnadsår:xx Våningsantal: xx Bärighet:xx Sektioneringar: xx Verksamhet: xx Personantal (dag/natt): xx/xx Skyddsvärda objekt:xx Risker: xx Släcksystem:xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Taktik: xx 6 m

8 Mälardalens Brand & Räddningsförbund 0 m Byggnadsritningar Flik4/Blad 7 Byggnadsinformation Byggnadsår:xx Våningsantal:xx Bärighet:xxx Sektioneringar: xx Verksamhet: xx Personantal (dag/natt): xx/xx Skyddsvärda objekt:xx Risker: xx Släcksystem:xx Styrfunktioner för räddningstjänsten: xx Taktik: xx m

9 Mälardalens Brand & Räddningsförbund Avstängningar Flik5/Blad XX

10 Mälardalens Brand & Räddningsförbund Special Flik6/Blad XX


Ladda ner ppt "Mälardalens Brand & Räddningsförbund Gatuadress, Ort Objekts nr Alarmos Skapad/Uppdaterad Upprättad av Företags logga Xx."

Liknande presentationer


Google-annonser