Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar."— Presentationens avskrift:

1 GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar

2 Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier Etiska teorier

3 ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och genomarbetad Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och genomarbetad Viktig utgångspunkt för undervisningen Viktig utgångspunkt för undervisningen

4 Livsåskådningen och etiken En livsåskådning Centralt värdesysten - etik Grundhållning Uppfattningar om världen, människan

5 En gammal vetenskap Sokrates (400 fKr) Sokrates (400 fKr) Filosof och lärare Filosof och lärare Platon hans lärjunge Platon hans lärjunge Sökte efter svar på hur vi bör leva våra liv Sökte efter svar på hur vi bör leva våra liv Dygden hjälper oss Dygden hjälper oss Utmanade makten och dömdes till döden Utmanade makten och dömdes till döden

6 Olika delar av etiken Deskriptiv etik – vad tycker människor är rätt? Deskriptiv etik – vad tycker människor är rätt? Normativ etik – vad är rätt? Normativ etik – vad är rätt? Metaetik – vad menar vi när vi säger att något är rätt? Finns det något rätt? Metaetik – vad menar vi när vi säger att något är rätt? Finns det något rätt? Tillämpad etik – medicinsk etik, affärsetik Tillämpad etik – medicinsk etik, affärsetik Metaetik (teoretisk) Deskriptiv etik Tillämpad etik Normativ etik

7 Renässans för etiken? Snabb utveckling Snabb utveckling Industrisamhället Industrisamhället Informationssamhället Informationssamhället Sekularisering Sekularisering Pluralism Pluralism Mångkulturalism Mångkulturalism

8 Etikens grundfrågor? Vad är rätt och fel? Vad är rätt och fel? Vad är ont och gott? Vad är ont och gott? Hur är ett gott liv, en god människa och ett gott samhälle? Hur är ett gott liv, en god människa och ett gott samhälle? Handlar såväl om enskilda frågor och handlingar som livet i stort Handlar såväl om enskilda frågor och handlingar som livet i stort

9 Etik och moral Moral (lat.moralis = som rör sederna) – etiken i vardagen. Hur folk och grupper faktiskt lever Moral (lat.moralis = som rör sederna) – etiken i vardagen. Hur folk och grupper faktiskt lever Etik (grek. éthos = sed) – systematiskt tänkande och reflekterande över moralfrågor och moraliska problem Etik (grek. éthos = sed) – systematiskt tänkande och reflekterande över moralfrågor och moraliska problem

10 Varför etik? Sätter igång vår reflektionsförmåga Sätter igång vår reflektionsförmåga Ger oss tillåten tid till reflektion Ger oss tillåten tid till reflektion Ger oss beredskap att hantera moraliska problem Ger oss beredskap att hantera moraliska problem

11 Värden att försvara! Frihet (autonomi) Frihet (autonomi) Ansvar Ansvar Tolerans Tolerans Schyssthet (godhet) Schyssthet (godhet) Solidaritet (rättvisa) Solidaritet (rättvisa) Människovärdet Människovärdet Nytta/lycka Nytta/lycka Vad är solidaritet for dig?

12 Värdekonflikt/moraliskt dilemma Ett problem som uppstår när olika värden kommer i konflikt med varandra Ett problem som uppstår när olika värden kommer i konflikt med varandra Mellan nationer, personer eller inom en själv Mellan nationer, personer eller inom en själv Har ingen självklart enkel lösning – hur man än väljer att handla så blir det inte riktigt bra Har ingen självklart enkel lösning – hur man än väljer att handla så blir det inte riktigt bra Måste prioritera! Måste prioritera!

13

14 Barnarbete i Ericssons fabriker Värdekonflikt Värdekonflikt Rik värld – fattig värld Rik värld – fattig värld Kapitalistiska värden kontra människosrättsliga värden Kapitalistiska värden kontra människosrättsliga värden Vinstmaximering kontra barnens rättighet till ett utbildning osv Vinstmaximering kontra barnens rättighet till ett utbildning osv Vem ska prioriteras? Vilka värden ska gå först? Vem ska prioriteras? Vilka värden ska gå först? Hitta goda argument! Hitta goda argument!

15

16 Miljön och flygresorna… Värdekonflikt Värdekonflikt Globala miljön kontra individuella njutningsvärden Globala miljön kontra individuella njutningsvärden Rika världens värden – kontra den fattiga världens värden Rika världens värden – kontra den fattiga världens värden Vem ska prioriteras?/Vilka värden ska prioriteras Vem ska prioriteras?/Vilka värden ska prioriteras Hitta goda argument! Hitta goda argument! Jag vill ju så gärna unna mig den här resan…

17

18 Rondellhundarna Värdekonflikt Värdekonflikt Sekulariserad värld/religiös värld Sekulariserad värld/religiös värld Sekulariserade värden/religiösa värden Sekulariserade värden/religiösa värden Yttrandefrihet – tryckfrihet kontra respekt och helighet Yttrandefrihet – tryckfrihet kontra respekt och helighet Vad ska prioriteras? Vilka värden ska gå först? Vad ska prioriteras? Vilka värden ska gå först? Hitta goda argument! Hitta goda argument!

19

20 Burqa – heltäckande slöja Värdekonflikt Värdekonflikt Sekulariserat Sverige/strikt muslimska familjer Sekulariserat Sverige/strikt muslimska familjer Föreställning om tjejers ofrihet/tvång kontra frihet Föreställning om tjejers ofrihet/tvång kontra frihet Föreställning om konservativa könsroller – svaga, kuvad kvinnor Föreställning om konservativa könsroller – svaga, kuvad kvinnor

21 Att lösa värdekonflikter Vad är det bästa handlandet i valet mellan pest eller kolera? Vad är det bästa handlandet i valet mellan pest eller kolera? Maggropskänsla eller resonemang? Maggropskänsla eller resonemang? Normativ etik – verktyg som hjälper oss komma närmare en lösning Normativ etik – verktyg som hjälper oss komma närmare en lösning

22 Konsekvensetiska teorier Etisk egoism – endast jag! Etisk egoism – endast jag! Etisk partikularism – min grupp! Etisk partikularism – min grupp! Etisk universalism (utilitarism) – alla! Etisk universalism (utilitarism) – alla!

23 Nyttoetik - utilitarismen Den idag dominerande etiska teorin Den idag dominerande etiska teorin Fokus på resultatet av handlingen Fokus på resultatet av handlingen Största möjliga nytta till störst antal människor – (godhet, rättvisa) Största möjliga nytta till störst antal människor – (godhet, rättvisa) Torbjörn Tännsjö, Peter Singer Torbjörn Tännsjö, Peter Singer

24 Invändningar utilitarismen Svåröverblickbart – svårtillämpbart? Svåröverblickbart – svårtillämpbart? Hotar nära relationer? Hotar nära relationer? Vad ska maximeras? Vad ska maximeras? Kräver mycket av människan – människosyn? Kräver mycket av människan – människosyn?

25 Deontologisk etik Immanuel Kant – kategoriska imperativet Immanuel Kant – kategoriska imperativet Vi har plikter som bör följas. Exempel på plikter: att inte döda, att inte ljuga (människovärde) Vi har plikter som bör följas. Exempel på plikter: att inte döda, att inte ljuga (människovärde) Kontraktsteorier – Rawls (rättvisa) Kontraktsteorier – Rawls (rättvisa) Rättighetsteorier – Nozick Rättighetsteorier – Nozick (autonomi) (autonomi)

26 Invändningar pliktetiken Finns det verkligen absoluta plikter – och vem ska avgöra vilka dessa är? (Universella plikter/regler) Finns det verkligen absoluta plikter – och vem ska avgöra vilka dessa är? (Universella plikter/regler) Risk för godtycke? Risk för godtycke? Absoluta regler leder till bästa konsekvenserna? Absoluta regler leder till bästa konsekvenserna?

27 Dygdetik Aristoteles Aristoteles Fokus på människan och hennes karaktär Fokus på människan och hennes karaktär En god människa gör goda handlingar En god människa gör goda handlingar Människan blir dygdig genom träning Människan blir dygdig genom träning

28 Vad är en dygd? Karaktärsegenskap Karaktärsegenskap Förvärvad Förvärvad Diposition av leda till ett gott handlande Diposition av leda till ett gott handlande Skapar livskicklighet Skapar livskicklighet Önskvärd Önskvärd

29 Invändningar mot dygdetik Räcker inte som grund för normativ etik? Säger för lite om hur vi faktiskt bör handla Räcker inte som grund för normativ etik? Säger för lite om hur vi faktiskt bör handla Relativ (inte minst i MacIntyres version) Relativ (inte minst i MacIntyres version) och kan leda till godtycke och värdekonflikter? och kan leda till godtycke och värdekonflikter? För optimistisk människosyn? För optimistisk människosyn?

30 Hur gå tillväga? Formulera problemet – vad står på spel, vilka värden? Formulera problemet – vad står på spel, vilka värden? Informationsinventering – vad vet vi? Informationsinventering – vad vet vi? Handlingsalternativ och handlingsbedömning – vilka möjliga utgångar finns? Handlingsalternativ och handlingsbedömning – vilka möjliga utgångar finns? Värdering – jämför och försök att bedöma alternativen! Värdering – jämför och försök att bedöma alternativen! Beslut – vilket alternativ är bäst, minst dåligt? Beslut – vilket alternativ är bäst, minst dåligt? Utvärdering – vad har vi lärt oss av fallet? Utvärdering – vad har vi lärt oss av fallet?

31 Religionens funktion för etiken Budord/etiska plikter – direkt betydelse Budord/etiska plikter – direkt betydelse Tolkningsram – ger en indirekt betydelse Tolkningsram – ger en indirekt betydelse Inspirera – genom berättelser och förebilder (Muhammed, Buddha, Jesus) Inspirera – genom berättelser och förebilder (Muhammed, Buddha, Jesus)

32 Samvete, empati och engagemang ”Att människan kan känna för någon har sin grund i att hon kan känna att hon lever kroppsligen i världen. Etiken förutsätter känslan av att vara närvarande”

33 Yrkesetik En del av den tillämpade etiken En del av den tillämpade etiken Tillkommit på grund av etiska problem som uppkommit och uppmärksammats inom arbetslivet Tillkommit på grund av etiska problem som uppkommit och uppmärksammats inom arbetslivet

34 Yrkesetiska koder En del av yrkesetiken En del av yrkesetiken En varudeklaration utåt – vi har en professionell beredskap för problem i yrket En varudeklaration utåt – vi har en professionell beredskap för problem i yrket Skapa en ökad yrkesidentitet Skapa en ökad yrkesidentitet En vägledning för hur faktiska problem ska hanteras – dock inga svar, mer stöd för resonemang! En vägledning för hur faktiska problem ska hanteras – dock inga svar, mer stöd för resonemang!

35 Varför yrkesetik? Stöd för att hantera de problem som uppstår inom yrket Stöd för att hantera de problem som uppstår inom yrket Garantera och skydd för klienter Garantera och skydd för klienter Skapa förtroende för den egna yrkesutövningen Skapa förtroende för den egna yrkesutövningen Skilja det privata från det yrkesmässiga (professionalitet) Privat/offentligt Skilja det privata från det yrkesmässiga (professionalitet) Privat/offentligt Öka professionaliteten Öka professionaliteten

36 Lärares yrkesetiska kod Formulerades 2001 av LR Formulerades 2001 av LR Formulerade utifrån konkret verklighet Formulerade utifrån konkret verklighet http://www.lararesyrkesetik.se/ http://www.lararesyrkesetik.se/

37 Många lojaliteter/intressen Uppdragsgivare Kollegium Elever Jaget ?


Ladda ner ppt "GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar."

Liknande presentationer


Google-annonser