Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globalisering och innovationer i skogsindustrin Seminarium 12 april 2011 Marianne Svensén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globalisering och innovationer i skogsindustrin Seminarium 12 april 2011 Marianne Svensén."— Presentationens avskrift:

1 Globalisering och innovationer i skogsindustrin Seminarium 12 april 2011 Marianne Svensén

2 Hur skall vi utnyttja denna råvara för att bidra till att lösa globala utmaningar och för tillväxt i den svenska skogsindustrin? Source: EFI (European Forest Institute)

3 Grand Challenges Ökad befolkning medför ökad konkurrens om resurser (energi, vatten, mat) Klimatförändringen och ökad användning av energi i hela världen ökar konkurrensen om våra råvaror Åldrande befolkning Nya teknologier – nya vanor – förändrad konsumtion

4 Strukturella förändringar Stagnerande eller minskad efterfrågan på papper i Europa – ”vår” huvudmarknad Stark tillväxt i Asien, främst Kina, av konsumtion av trävaror, massa, papper, returpapper Stor utbyggnad av pappersproduktion i Kina och av massaproduktion i Latinamerika Överkapacitet och nedläggning av kapacitet i ”västvärlden”, även i Sverige

5 Vägar framåt Större tyngd på hela kedjan – skog, sågverk, massa/papper, (förädlade) biprodukter Omläggning av produktion till andra kvaliteter (exempelvis tidskrifts-/bokpapper, dissolvingmassa) Bioraffinaderier, kombinat Forskning, innovationer Nya affärer

6 Skogsindustrins Vision 2035 Skogsindustrin vill tillsammans med övriga aktörer i klustret tydliggöra sin starka tilltro till en gynnsam utveckling för skogsindustriklustret, baserat på effektivitet, kunnande och kompetens, forskning, utveckling och innovationer. Skogsindustrin har därför formulerat en vision som säger att produktionen (mätt som förädlingsvärde) i det svenska skogsindustriklustret skall fördubblas till år 2035. Hälften av tillväxten skall komma från nya produkter.

7 SWOT: Skogsnäringen som bas för framtida affärer STYRKOR Långsamväxande råvara Övervägande defensiva forskningsprojekt Systemet hämmar tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt - brist på “nya” synvinklar Fokus på volymförsäljning snarare än värde Svag lönsamhet och slimmade organisationer hämmar innovationsutrymmet Finansiering av pilotprojekt Ovana vid den marknadsföring som krävs för nya produkter och affärer SVAGHETER Brukande av skog nedprioriteras till förmån för bevarande Ökad konkurrens från energisektorn Konkurrerande industrisektorer får fördelar genom lagstiftning, prisdynamik, etc. FoU för konkurrerande biomaterial för nya produkter och substitution Brist på finansiering till osäkra projekt MÖJLIGHETERHOT SW OT Miljöfokus och policies går mot förnybart och skapar efterfrågan Ökad spridning av kunskap om skogen och dess produkters positiva inverkan på klimatet: bättre positionering Högskolesamarbete för nya, tvärvetenskapliga utbildningar med fokus på förädling av skogsråvara Partnersamarbete över industrigränser breddar vision och möjligheter Food competition-debatten gagnar skogsråvarans position Affärsmässiga case lockar kapital Stark, förnybar och ofta certifierad råvara Välutvecklad infrastruktur: förmåga att effektivt hantera råvaran från skog till industri Hög kompetens och erfarenhet inom nyckelområden: skog, kretslopptänkande Erkänd och trovärdig industri i Sverige Integrerad del av stor, Europeisk marknad Förtrogenhet med Europeisk mångfald

8 Styrkor Stark, förnybar och ofta certifierad råvara Välutvecklad infrastruktur: förmåga att effektivt hantera råvaran från skog till industri Hög kompetens och erfarenhet inom nyckelområden såsom skogsproduktion/vård och kretsloppstänkande Erkänd och trovärdig industri i Sverige Integrerad del av stor, europeisk marknad Förtrogenhet med europeisk mångfald SW OT

9 Svagheter SW OT Långsamväxande råvara Övervägande defensiva forskningsprojekt Systemet hämmar tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt - brist på “nya” synvinklar Fokus på volym snarare än värde Svag lönsamhet och slimmade organisationer hämmar innovationsutrymmet Finansiering av pilotprojekt Ovana vid den marknadsföring som krävs för nya produkter och affärer

10 Hot SW OT Brukande av skog nedprioriteras till förmån för bevarande Ökad konkurrens från energisektorn Konkurrerande industrisektorer får fördelar genom lagstiftning, prisdynamik, etc. FoU för konkurrerande biomaterial för nya produkter och substitution Brist på finansiering till osäkra projekt

11 Möjligheter SW OT Miljöfokus och policies går mot förnybart och skapar efterfrågan Ökad spridning av kunskap om skogen och dess produkters positiva inverkan på klimatet: bättre positionering Högskolesamarbete för nya, tvärvetenskapliga utbildningar med fokus på förädling av skogsråvara Partnersamarbete över industrigränser breddar vision och möjligheter Food competition-debatten gagnar skogsråvarans position Affärsmässiga case lockar kapital

12 SWOT: Skogsnäringen som bas för framtida affärer STYRKOR Långsamväxande råvara Övervägande defensiva forskningsprojekt Systemet hämmar tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt - brist på “nya” synvinklar Fokus på volymförsäljning snarare än värde Svag lönsamhet och slimmade organisationer hämmar innovationsutrymmet Finansiering av pilotprojekt Ovana vid den marknadsföring som krävs för nya produkter och affärer SVAGHETER Brukande av skog nedprioriteras till förmån för bevarande Ökad konkurrens från energisektorn Konkurrerande industrisektorer får fördelar genom lagstiftning, prisdynamik, etc. FoU för konkurrerande biomaterial för nya produkter och substitution Brist på finansiering till osäkra projekt MÖJLIGHETERHOT SW OT Miljöfokus och policies går mot förnybart och skapar efterfrågan Ökad spridning av kunskap om skogen och dess produkters positiva inverkan på klimatet: bättre positionering Högskolesamarbete för nya, tvärvetenskapliga utbildningar med fokus på förädling av skogsråvara Partnersamarbete över industrigränser breddar vision och möjligheter Food competition-debatten gagnar skogsråvarans position Affärsmässiga case lockar kapital Stark, förnybar och ofta certifierad råvara Välutvecklad infrastruktur: förmåga att effektivt hantera råvaran från skog till industri Hög kompetens och erfarenhet inom nyckelområden: skog, kretslopptänkande Erkänd och trovärdig industri i Sverige Integrerad del av stor, Europeisk marknad Förtrogenhet med Europeisk mångfald

13


Ladda ner ppt "Globalisering och innovationer i skogsindustrin Seminarium 12 april 2011 Marianne Svensén."

Liknande presentationer


Google-annonser