Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lex Sarah - ett verktyg för bättre kvalitet Riktar sig till dig som jobbar inom Sektor LSS, VoF, Östersunds kommun Bildspelet tar upp: - vilket ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lex Sarah - ett verktyg för bättre kvalitet Riktar sig till dig som jobbar inom Sektor LSS, VoF, Östersunds kommun Bildspelet tar upp: - vilket ansvar."— Presentationens avskrift:

1 Lex Sarah - ett verktyg för bättre kvalitet Riktar sig till dig som jobbar inom Sektor LSS, VoF, Östersunds kommun Bildspelet tar upp: - vilket ansvar du har - hur du gör en Lex Sarah rapport - vad som ska rapporteras - vad en Lex Sarah-anmälan är

2 Tillsammans kan vi bli ännu bättre Syftet med Lex Sarah är att vi ska upptäcka fel och brister och komma tillrätta med dem för att kunna förhindra att liknande missförhållanden upprepas. Lex Sarah är ett viktigt redskap i systematiskt förbättrings- arbete DU är en viktig del i arbetet Lex Sarah synliggör de åtgärder som krävs Genom att rapportera bidrar du till att omsorgen blir bättre Lex Sarah synliggör brister som finns

3 Lex Sarah, SoL, LSS Lex Sarah är namnet på de bestämmelser som finns i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som beskriver anställdas skyldigheter att rapportera missförhållanden Bestämmelserna säger också att den som driver verksamhet är skyldig att utreda och åtgärda de brister som blir kända. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

4 Lex Sarah gör missförhållanden synliga Så fort du upptäcker missförhållande eller risk för missförhållande har du en skyldighet att rapportera Den som är chef/ansvarig har skyldighet att avhjälpa eller undanröja missförhållanden/risk för missförhållanden Handläggare på staben är skyldig att utreda varje Lex Sarah- rapport

5 Så här fångar vi upp missförhållande/risk för missförhållanden Lex Sarah Klagomål och synpunkter Avvikelser Missförhållande och risk för rapporteras och utreds Allvarliga missförhållanden anmäls till IVO

6 Hur stor andel har hört talas om Lex Sarah på din arbetsplats? Ingen Alla

7 För att något ska vara ett missförhållande Krävs att handlingen eller underlåtelsen (alltså att man inte utfört handlingen) Innebär eller inneburit ett hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

8 Exempel på missförhållanden FysiskaPsykiskaBrister i bemötandeSexuellaAndra Kan handla om slag, nypningar, att personal är hårdhänt i kontakt med den enskilde Kan handla om hot eller hot om bestraffning eller utebliven omsorg. Även trakasserier och kränkande bemötande. Respektlöst tilltal, ex ”din gamla skata”, ”lilla gumman”, ”stinkbomb”. Gäller också för bristande respekt för självbestämmande. Behöver inte vara fysiska. Kan vara verbala, sexuella anspelningar, visa bilder eller blottar sig. Brister i rättssäkerhet & sekretess. Brister i utförande, kommer ej på avtalad tid, glöms på toalett. Ekonomiska övergrepp såsom stöld. Brister i fysisk miljö; larm som inte fungerar, inlåsning mm.

9 DU som varit del av, ser något eller får reda på något som orsakat/kunnat orsaka missförhållande har ett tydligt ansvar att rapportera. Det ska rapporteras SNARAST!

10 Vem är skyldig att rapportera? Diskutera i arbetsgruppen Anställd personal i förvaltningen Anhöriga Praktikanter och deltagare i arbetsmarknads- politiska program Uppdragstagare

11 Vem är skyldig att rapportera? Diskutera i arbetsgruppen Anställd personal i förvaltningen Anhöriga Praktikanter och deltagare i arbetsmarknads- politiska program Uppdragstagare

12 Följ förvaltningens rutin vid rapportering av Lex Sarah Du kan alltid kontakta: Din enhetschef vid frågor och funderingar eller vid misstanke om Lex Sarah Du kan även kontakta kvalitetsansvarig, verksamhetsutvecklare eller sektorschef Handläggarna på staben, som är de som utreder alla Lex Sarah-rapporter

13 Om du vill läsa mer om Lex Sarah följer du följande länkar : http://www.socialstyrelsen.se/lexsarah Frågor och svar: http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/lexsarah


Ladda ner ppt "Lex Sarah - ett verktyg för bättre kvalitet Riktar sig till dig som jobbar inom Sektor LSS, VoF, Östersunds kommun Bildspelet tar upp: - vilket ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser