Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KML KML är en ovanlig sjukdom Incidens 1/100.000 80 nya fall i Sverige / år Medianålder drygt 60 år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KML KML är en ovanlig sjukdom Incidens 1/100.000 80 nya fall i Sverige / år Medianålder drygt 60 år."— Presentationens avskrift:

1 KML KML är en ovanlig sjukdom Incidens 1/100.000 80 nya fall i Sverige / år Medianålder drygt 60 år

2 Känd genetisk rubbning Första tumörsjukdomen där man hittade en kromosomrubbning Q-bandningstekniken utvecklad i Stockholm T. Caspersson, L Zech Kromosomen kunde ha kallats “Stockholmskromosomen”

3 Philadelphiakromosomen Sören Lehmann Mars 2011

4 FISH

5 Perifer blodbild

6 Symtom Inga (upptäcks av en slump) Trötthet Avmagring, svettningar, feber Tyngdkänsla o/e svullnad i buken

7 Naturalförlopp Kronisk fas Accelererad fas Blastkris Blaster i blod eller benmärg 10% - 19% Basofiler i blod ≥ 20% Trombocytopeni (TPK <100) ej utlöst av behandling eller trombocytos (TPK >1000) utan svar på behandling Ökande mjältstorlek och ökande LPK utan svar på behandling Cytogenetiska hållpunkter för nytillkommen ”klonal evolution” Blaster i blod eller benmärg ≥ 20% Härdar av blastceller i benmärgen Extramedullär blastinfiltration 1/3 lymfoid. 2/3 myeloid

8 Riskscoring kronisk fas Sokal score – utvecklat 1962-1981 (Busulfan, Hydrea) – Ålder, mjältstorlek (nedom arcus), TPK, %blaster Hasford score – 1980-90-tal (Interferon) – Ålder, mjältstorlek (nedom arcus), TPK, %blaster, %eosinofila. %basofila EUTOS-score – 2000-tal (Imatinib) – Mjältstorlek, %basofila

9 Val av behandling Hydroxyurea, vätska, allopurinol Efter svar på FISH/PCR: Vid högrisk enligt EUTOS överväg 2:a generationens TKI upfront Annars Imatinib

10 Responsbedömning Komplett hematologisk respons – LPK<10, TPK<450, basofila<5%, mjälten ej palpabel Cytogenetisk respons – Partiell= <35% Ph+ metafaser/FISH – Komplett= 0% Ph+ metafaser/FISH Molekylär respons (qRT-PCR) – Major MR= <0.1% PCR+ celler enligt IS – Complete MR= ”omätbart”, oftast <10log4.5

11

12

13 KML Andel patienter utvärderade i enlighet med nationella riktlinjer efter 12 månaders TKI- behandling (målvärde 95 %), diagnosår 2011-12 Figuren visar andelen där man gjort cytogenetisk eller molekylärgenetisk utvärdering vid 12 månadersuppföljningen, för patienter i kronisk fas vid diagnos där syftet med behandlingen är CCgR/MMR.

14 KML Andel patienter med kronisk fas vid diagnos som inte progredierar till accelererad fas/blastkris inom 24 månader (målvärde 96 %), diagnosår 2010-11 Andelen som transformerat inom 24 månader är problematiskt att ta fram. Här visas samtliga patienter som faller inom någon av de tre kategorierna "Vid liv vid 24 mån och ej transformerat", "Avliden eller transformerat inom 24 mån" eller "Saknar uppföljning" (avser de patienter som saknar antingen 12- eller 24- månadersuppföljning). Vi fångar samtliga avlidna via folkbokföringen, och det är i de allra flesta fall också dessa som transformerat

15 KML Nationellt vårdprogram enligt RCC-mallen klart inom kort Bland nyheterna finns bl a en uppdatering av behandlingsrekommendationer inkluderande betydligt mer fokus på co-morbiditet/riskfaktorer. Nyskrivna kapitel finns om egenvård, psykosocialt omhändertagande och rehabilitering, understödjande vård och några speciella kliniska situationer (graviditet och stopp för TKI-behandling).

16

17 TKI-failure

18 BCR-ABL mutationer Efter frekvens >60% 25%

19

20 Senare TKI Ponatinib – täcker T315I – Vasoocklusiva biverkningar Bosutinib- ≥2:a linjens behandling

21 Allogentransplantation vid KML Tidigare den största gruppen allo-patienter Nu reserverat för BC, vissa AP och behandlingssvikt Hög känslighet för GVL RICT anses lika bra som myeloablativ konditionering

22 Bot utan allo? Preliminar analys EURO-SKI n=200, ASH 2014

23 Tack!

24 ELN behandlingsrekommendation


Ladda ner ppt "KML KML är en ovanlig sjukdom Incidens 1/100.000 80 nya fall i Sverige / år Medianålder drygt 60 år."

Liknande presentationer


Google-annonser