Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Temporalisarterit Polymyalgia reumatika

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Temporalisarterit Polymyalgia reumatika"— Presentationens avskrift:

1 Temporalisarterit Polymyalgia reumatika
Alta November 2007

2 PATOLOGI / TA Kronisk inflammation med granulomatöst inslag(intima,media,adventitia)panarterit Flerkärniga jätteceller i media/intima Kärlet blir stenoserad pga intimahyperplasi Partiell eller komplett ischemi Vasculiten är segmentellt Endotelet är intakt/inga tromboser

3 TA

4 TA

5 symptom

6 Symptom TA Huvudvärk Tinningshv unilat/bilat Öronsmärta
Sväljningsmärtor Ömma temporalartärer Tuggsmärtor Muskelvärk Trötthet Feber Viktnedgång

7 Symptom TA Skalpömhet Aptitlöshet Smärtfri akut synnedsättning
Amaurosis fugax Dubbelseende Tia/stroke

8 PMR Rörelsemärta proximalt i armar,skulder,nacke,lår Morgonstelhet
Synovit,(22-70%)händer,knäleder Karpaltunnelsyndrom(10%) Trötthet Feber Viktnedgång Utvecklas inom några dagar till ett par veckor

9 FYND

10 FYND Inskränkt rörlighet i axlar Ömhet över muskulatur
Inga muskelatrofier Lätta svullnader i leder(händer,handleder,knäleder)

11 FYND

12 Diagnostik

13 Klassifikationskriterier för TA
ålder>50 Lokaliserad nytillkommen huvudvärk Ömhet eller minskade pulsar över temporalisartärerna SR>50mm Biopsi visar granulomatös arterit med mononukleära celler,jätteceller

14 Kriterier för PMR Smärta i nacke,skuldror,överarmar,höfter/lår
Morgonstelhet>1 timme Fullt utvecklad sjukdom inom ett par veckor Ålder>50år SR>40mm Klinik eller lab tyder inte på infektion,malign sjukdom,eller annan reumatisk sjukdom Snabb eller bestående symptomlindring på kortison

15 Dg/TA Temporalisbiopsi BT bägge armar---andra vasculiter
Ausk/us perifera pulssar---andra vasculiter,angiografi,ultralyd etc Lab

16 diff dg/PMR/TA RA—artriter,serologi Anti-CCP
Polymyosit—CK,ger muskelsvaghet-inte smärta Infektioner—lab?anamnes/status fibromyalgi Malignitet—anamnes,status,rtg/ul---inte lika bra/snabb effekt på steroider Endokrina sjukdomar—hyperpara/hypo/hypertyreos Vasculiter—hudförändringar/sår,njurpåverkan,tecken på ischemi

17 TA PMR Årlig incidens 31/100000 i Norge Median 72 år
Lägre incidens i Europa,Israel,Japan Vanligast i de skandinaviska länder Delar av norra USA(invånare av skandinavisk ursprung) Incidens ca 3xTA Göteborg 50/100000 Norge 113/100000 Italia 13/100000 Ca 4-5% har TA TA ökande incidens

18 LAB SR,CRP(påverkas inte av ålder) Ca 1% har normal SR och CRP
HB—normocrom anemi Tpk—trombocytos akutfasproteiner

19 Behandling TA Hög dos kortison (40-60mg prednisolon),pat utan ögonsymptom—temporalisbiopsi inom 4 veckor Med ögonsymptom:tex.500mg metylprednisolon iv. Var 6-12 timme inom 24 timmar från ögonsymptomen Asa(75-100mg)? (behandling kan ges innan biobsi är tagen) Dom flesta behöver behandling mellan 2-5år TA har tendens att recidivera

20 Behandling PMR Prednisolon 15-20mg/d
Kan reduceras ca 2,5mg varannan var fjärde vecka efter ca 3 veckor Efter ca 6 mån underhållsdos 5-7.5mg/d Dom flesta behöver steroider minst ett år Kalsium+D-vit Bisfosfonater?

21 Uppföjlning 1. kontroll efter 7-10 dagar-symptom,SR, sedan t.ex. SR-kontroll varje månad några ggr ,sedan glesare Om residiv:ny status—är dg rätt?—återgå till tidigare effektiv kortisondos i minst 3 mån

22 Prognos TA/PMR PMR svarar snabbt på behandling(inom 1-2 d)
TA har tendens att recidivera Pat med TA kan utveckla thoracal aorta aneurysm Prednisolon förkortar inte sjukdomsförloppet Sjukdomen påverkar inte livslängden Pat med ögonsymptom som får behandling inom 24 timmar har bättre prognos

23


Ladda ner ppt "Temporalisarterit Polymyalgia reumatika"

Liknande presentationer


Google-annonser