Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Menu ARROW EZ-IO Intraosseös infart. PM/ Riktlinjer/ Guidelines IO skall övervägas tidigt vid behov av akut venaccess Vuxen: 2 PVK försök eller > 90 sek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Menu ARROW EZ-IO Intraosseös infart. PM/ Riktlinjer/ Guidelines IO skall övervägas tidigt vid behov av akut venaccess Vuxen: 2 PVK försök eller > 90 sek."— Presentationens avskrift:

1 menu ARROW EZ-IO Intraosseös infart

2 PM/ Riktlinjer/ Guidelines IO skall övervägas tidigt vid behov av akut venaccess Vuxen: 2 PVK försök eller > 90 sek. Barn : > 60 sek

3 T 464 Rev A ANATOMI &FYSIOLOGI

4 INDIKATIONER TRAUMA CHOCK ÖVRIGA BRÄNNSKADOR INTOXIKATIONER POST PARTUM BLDN. HJÄRTSTOPP ARYTMIER BRÖSTSMÄRTOR KRAMPER SKALLSKADOR STROKE ASTMA DEHYDRERING SEPSIS HYPOGLYKEMI DIALYSPATIENTER OBESITAS PRE OP? I VÄNTAN PÅ CVK ELLER Vid behov av omedelbar access!

5 KONTRAINDIKATIONER Ortopedisk kirurgi Protes Trauma Fraktur Lokal infektion I0 nål i samma ben inom 48 h. Svårighet lokalisera insticks- ställe

6 OM PLACERING I TIBIA Iaktta försiktighet vid följande tillstånd Bäckentrauma / fraktur Buktrauma Misstanke om Bukaorta Större Gynekologiska blödningar

7 SMÄRTLINDRING Dr Richard Hixson 2011 Patient som reagerar på smärta skall smärtlindras Den medicinskt ansvarige läkaren på respektive klinik bestämmer själv vilket läkemedel som ska användas samt doseringen.

8 LÄKEMEDEL OCH PROVER Läkemedel Samtliga läkemedel som är godkända för perifiert bruk kan ges I.O Dosering Är samma som för I.V. Lab Prover Rådfråga alltid LAB om vilka prover de kan analysera. I-STAT samt Hemoque utrustning kan analysera I.O blod. Övrig utrustning som ex. blodgasapparater,fråga leverantören. Använd om möjligt slutet system: 3-vägs kran, spruta samt vaccutainer

9 RÖNTGEN ÖVERTRYCKSINJEKTION Nålen klarar tryck motsvarande 325 psi. Observera att EZ connect INTE är godkänd för höga tryck. Höga tryck kan ibland ge en ökad smärta hos patienten SMÄRTLINDRA!

10 EZ IO

11 EZ IO NÅLSTORLEKAR 25 mm Över 3 kg 45 mm Över 40 kg 15 mm 3-39 kg

12 ATT VÄLJA RÄTT NÅL SER DU 5 MM MARKERINGEN ??? JA Borra! NEJ Borra INTE!

13 OBS! Distala Femur endast till Pediatriska patienter. Nålplacering bedöms efter: Tillgänglighet Ålder Behandling Kontraindikation Medvetandegrad Proximala Humerus Distala Femur Proximala Tibia Distala Tibia

14 Proximala Humerus

15 Proximal Humerus

16 45 O Anterior Plan 45 O ATT TÄNKA PÅ! Mindre smärta  lättare att smärtlindra Bättre flöde  mindre tryck Använd gul nål 45 mm, i första hand När du känner “ släppet” fortsätt att borra ytterligare 1-2 cm Fixera med Stabilizer Lyft ALDRIG upp armen över huvudet. Obs! Vid förflyttning samt röntgen!

17 EZ IO STABILIZER ANVÄND ALLTID EZ IO STABILZER

18 PROXIMALA TIBIA PATIENTER ÖVER 40 KG 2 fingrar ner! 2 fingrar in! ”L-regeln”

19 PROXIMALA TIBIA PATIENTER UPP TILL 39 KG Observera placeringen av fingrarna

20 Distala Tibia Vuxen:2 fingrar från övre kanten av malleolen. Barn: 1 finger från övre kanten av malleolen.

21 KONTROLL AV NÅLLÄGET Verifiera minst två av följande; Blod på mandrängens spets Nålen sitter stadigt Blod stiger upp mot nålöppningen Blod kan aspireras i förlängningsslangen Flush går först trögt men släpper Vätska under övertryck går u.a. Givna farmaka ger avsedd effekt

22 Observation & Dokumentation Insticksställe Läckage Perfusion av benet Extravasering Compartment syndrome Infektion Nål Sitter fast Är hel EZ IO Stabilizer Kopplingar Patient Smärtlindring EZ IO/Rosa band Flöde Övertrycksmanc hett (vuxen) Tillräckligt flöde Farmakologiska effekter 29 Glöm ej att information till övriga enheter som vårdar patienten Täck INTE över insticksstället med lakan,filt eller liknade.

23 AVLÄGSNANDE AV NÅL INOM 72 TIMMAR Skruva på en spruta med luer-lock fattning. Rotera medsols medan du drar rakt ut/upp. Håll kvar i vinkeln tills nålen är ute. Bänd inte! Låt det rosa EZ-IO bandet sitta kvar i 48 timmar efter att nålen är borttagen.

24  ACTIONCARDS i fickformat  ARROW EZ-IO, en app för nedladdning till smartphones och surfplattor  Länk till frågor och svar, instruktionsfilmer och annan info. www.medidyne.sewww.medidyne.se


Ladda ner ppt "Menu ARROW EZ-IO Intraosseös infart. PM/ Riktlinjer/ Guidelines IO skall övervägas tidigt vid behov av akut venaccess Vuxen: 2 PVK försök eller > 90 sek."

Liknande presentationer


Google-annonser