Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Första hjälpen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Första hjälpen."— Presentationens avskrift:

1 Första hjälpen

2 Första hjälpen Första hjälpen-video: Benbrott Huvudskada Vrickad vrist
Försträckt rygg Sår Ögonskada Brännskada Elolycka

3 Första hjälpen Hjälp vid trafikolycka Hjälp en medvetslös
Återupplivning Hjälp vid chock Gör en nödanmälan

4 Hjälp vid trafikolycka
Ta reda på vad som har hänt Hur allvarligt? Hur många skadade? Gör en nödanmälan till 112 Förhindra ytterligare olyckor Varna andra trafikanter Rädda dem som är i livsfara Förhindra brandrisk, stäng av bilen Kom ihåg din egen säkerhet

5 Hjälp vid trafikolycka
Ge nödförstahjälpen Se till att de skadade kan andas Stilla blödningar Stöd benbrott Lägg de skadade i rätt ställning och håll dem varma Håll de skadade under uppsikt, lugna dem och vänta på hjälp Observera förändringar i de skadades tillstånd Lugna genom att prata med den skadade, lyssna och rör vid honom/henne

6 Hjälp vid trafikolycka
Ta emot räddningspersonalen och förklara vad som hänt

7 Hjälp en medvetslös Försök väcka personen.
Om personen inte vaknar, ring 112 eller be någon i närheten ringa. Vänd den medvetslösa på rygg och kolla om andningen är normal Ta tag i hakan och böj huvudet bakåt, för pannan nedåt med andra handen. Titta om bröstkorgen rör sig Lyssna om andningen hörs Lägg kinden mot personens mun och kolla om du känner en luftström

8 Hjälp en medvetslös Om andningen är normal, vänd personen i framstupa sidoläge. Lämna inte personen, utan kolla hela tiden andningen tills hjälp kommer

9 Återupplivning Punkt 1-3 som ovan. Om andningen är onormal eller saknas, utför hjärt- och lungräddning (HLR) Tryck 30 gånger Lägg händerna på varandra mitt på bröstbenet Tryck med raka armar så att bröstkorgen sjunker 5- 6 cm Låt bröstkorgen stiga helt mellan tryckningarna Frekvensen ska vara ca 100 tryckningar/minut Räkna antalet tryckningar högt

10 Återupplivning Blås 2 gånger
Öppna luftvägarna Placera munnen tätt över patientens mun och blås lugnt in luft i lungorna (lätt blåsning räcker) Kolla att bröstkorgen rör sig när du blåser Två blåsningar ska ta ca 5 sekunder Fortsätt återuppliva enligt 30:2 tills personen vaknar, hjälp kommer eller dina krafter tar slut

11 Hjälp vid chock Chock kan uppstå vid blödning, brännskador, benbrott, dehydrering, sjukdomsattacker, elstötar Symptom på chock Huden är blek och kallsvettig Patienten fryser Munnen är torr, patienten är törstig Snabb puls, ytlig andning

12 Hjälp vid chock Placera personen på rygg, med benen höjda
Gör nödanmälan Skydda personen mot kyla med en filt, jacka el. dyl. Försök att skydda mot kyla också underifrån. Lugna personen

13 Gör en nödanmälan Gör anmälan själv, om du kan.
Berätta vad som har hänt. Ange exakt adress och kommun. Svara på frågorna. Handla enligt de instruktioner du får. Avsluta samtalet först när du får tillstånd till det.

14 Övningar i första hjälpen
Onsdag 16.11, platsen meddelas senare Ni får jobba i fem grupper (en förstahjälpkunnig per grupp) Ni får öva: Tryckförband, mitella och att förbinda en vrickad vrist Framstupa sidoläge och första hjälp vid chock Återupplivning Repetera vad man gör vid en olycksplats Bekanta er med första hjälp vid sjukdomsanfall


Ladda ner ppt "Första hjälpen."

Liknande presentationer


Google-annonser