Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Första hjälpen 2-36 Vattenvett Isvett 44-52

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Första hjälpen 2-36 Vattenvett Isvett 44-52"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Första hjälpen 2-36 Vattenvett 37-43 Isvett 44-52
Vattensäkerhet i korthet 53 Extra fördjupningsmaterial 54

2 Målet med Första hjälpen
Kontrollera medvetande andning Kunna ge Första hjälpen Skapa fri luftväg Stabilt sidoläge Mun-till-mun-andning Stopp i luftvägen Blödning Förebygga cirkulationssvikt Förflytta skadad Malin & Jonas visar er hur

3 L-ABC Innan du börjar hjälpa en annan människa ska du förvissa dig om att platsen är säker. Andning Blödning Cirkulationssvikt

4 Kontrollera medvetandet - 1
Se om den skadade reagerar Lyssna efter svar Känn om den skadade reagerar om du skakar henne/honom försiktigt

5 Kontrollera medvetandet - 2
Den skadade är vid medvetande om hon/han reagerar på tilltal eller beröring. Stanna hos personen. Tillståndet kan bli sämre. Ring vid behov 112 och larma.

6 Kontrollera andningen
Handgrepp Lägg din ena hand på den skadades panna. Placera två av andra handens fingrar under underkäken på den skadade.

7 Skapa fri luftväg Böj försiktigt den skadades huvud bakåt och lyft underkäken.

8 Kontrollera andningen
Lägg din kind nära den ska-dades näsa och mun och titta samtidigt på bröstkorgen. Se om bröstkorgen höjer sig. Lyssna efter andningsljud. Känn efter andning mot din kind.

9 Larma 112 Tala om Vad som hänt. Vilket telefonnummer du ringer från.
Var olycksplatsen ligger.

10 Stabilt sidoläge - 1 Placera dig vid sidan av personen.
Lägg den närmaste armen ut från kroppen. Lägg den andra över bröstet.

11 Stabilt sidoläge - 2 Ta tag i den skadade personens skuldra och i knävecket med den andra handen. Dra personen försiktigt mot dig.

12 Stabilt sidoläge - 3 Dra det översta benet så att det hamnar cirka 90 grader ut från kroppen.

13 Stabilt sidoläge - 4 Lägg en hand under kinden som bilden visar.
Böj försiktigt huvudet bakåt för att skapa fri luftväg.

14 Stabilt sidoläge - 5 Stanna kvar hos den skadade om det är möjligt.
Tänk på att försöka förhindra nedkylning genom att lägga något under och över den skadade.

15 Stabilt sidoläge från magläge - 1
När en medvetslös person ligger på mage är risken för kvävning inte så stor. Genom att försiktigt pressa huvudet bakåt skapas fri luftväg. Kontrollera om personen andas.

16 Stabilt sidoläge från magläge - 2
Skjut upp höften och dra det övre benet uppåt.

17 Stabilt sidoläge från magläge - 3
Pressa försiktigt huvudet bakåt för att skapa fri luftväg. Se till att personen ligger bekvämt.

18 Mun-till-mun-andning - 1
Håll huvudet bakåtsträckt. Täpp till näs borrarna med tumme och pekfinger med hjälp av handen på pannan.

19 Mun-till-mun-andning - 2
Ta ett djupt andetag och täck med din mun den skadades mun och blås långsamt in luft.

20 Mun-till-mun-andning - 3
Kontrollera att bröstkorgen höjer sig.

21 Mun-till-mun-andning - 4
Om bröstkorgen inte höjer sig försök då sträcka huvudet mer bakåt och försök igen.

22 Mun-till-mun-andning - 5
När bröstkorgen höjt kan du ta bort din mun. Ta ett nytt andetag och fortsätt inblås-ningen i samma takt som du själv andas.

23 Mun-till-mun-andning - 6
Placera den medvetslöse i stabilt sidoläge om personen börjar andas själv.

24 Stopp i luftvägen - 1 Ställ dig tätt bakom personen.
Knyt ena handen och sätt tumsidan mot magen mellan bröstbenspetsen och naveln.

25 Stopp i luftvägen - 2 Ta tag med andra handen kring handleden.
Luta personen framåt. Gör 4-5 kraftiga bukstötar inåt-uppåt.

26 Stopp i luftvägen - 3 Ställ dig vid sidan eller snett bakom personen.
Luta personen framåt. Stöd bröstkorgen med andra handen.

27 Stopp i luftvägen - 4 Ge 4-5 kraftiga slag mellan skulderbladen med öppen hand. Upprepa bukstötar och ryggslag växelvis. Larma om personen blir medvetslös.

28 Blödning - 1 Håll den skadade kroppsdelen högt.
Tryck på såret för att minska blödningen. Låt den skadade ligga plant med benen högt. Lägg ett tryckförband på såret.

29 Blödning - 2 Lägg ett förband med tryckkudden direkt på såret.
Fäst tryckkudden genom att linda flera varv med bindan. Avsluta med en knut direkt på tryckkudden.

30 Blödning - 3 Har du inte tillgång till förbandsmaterial får du improvisera som här med en halsduk.

31 Blödning - 4 Om det blöder igenom får du förstärka ovanpå det första förbandet. Lätta på förbandet om personen känner domningar, stick ningar eller vit och kall kroppsdel under förbandet.

32 Förebygg cirkulationssvikt
Låt den skadade liga med benen högt. Förhindra avkylning genom att lägga kläder över och under den skadade. Larma 112. Ge aldrig att dricka. Stanna kvar till hjälp kommer.

33 Att förflytta en skadad - 1
Ställ dig på knä vid personen huvud.

34 Att förflytta en skadad - 2
Lyft den skadades huvud och överkropp som bilden visar.

35 Att förflytta en skadad - 3
Ta ett grepp runt den skadades armar. Ställ dig på huk. Lyft den skadade försiktigt med din rygg rak.

36 Att förflytta en skadad - 4
Håll den skadade personen mot ditt lår och släpa personen till säker plats.

37 Vattenvett

38 Vattenvett - 1 Hur reagerar man om man hamnar i kallt vatten?
Blir rädd, risk att man får panik. Blir nedkyld  trött och sömnig, tänker sämre. Kan bli medvetslös  drunkning. Alkohol och droger påskyndar förloppet. Är man påverkad drunknar man snabbare.

39 Vattenvett - 2 När räknas du som simkunnig?
Om du, efter att ha fått huvudet under vatten, kan simma 200 m, varav 50 m på rygg.

40 Vattenvett - 3 Vad menas med ”den förlängda armen”?
Att du alltid skall ha något mellan dig själv och en nödställd. En livboj är det bästa, men allt som flyter kan användas.

41 Vattenvett - 4 Hur gör du för att kontrollera om en nödställd person andas? Se: om bröstkorgen höjer och sänker sig. Lyssna: med örat nära munnen, om du kan höra andningen. Känn: personens andning mot din kind.

42 Vattenvett - 5 Hur gör du för att skapa fria luftvägar?
Tippa huvudet ordentligt bakåt, med två fingrar under hakan och den andra handen på pannan.

43 Vattenvett - 6 Hur gör du mun-till-mun andning? Skapa fria luftvägar.
Täpp för näsan. Blås in med normala andetag. Titta så att bröst-korgen höjer och sänker sig. Håll på tills du får hjälp.

44 Isvett

45 Isvett - 1 Hur tjock skall isen vara för att vara säker?
Minst 10 cm vid strandkanten om det är kärn-is. Minst 20 cm vid strandkanten om det är snö på isen.

46 Isvett - 2 På vilka platser finns det risk för att isen är svag?
Nära: vass, bryggor, broar, åar, bäckar, avlopp, uddar, sund, grund och överallt där vattnet är mera strömt.

47 Isvett - 3 Vilken utrustning skall du ha med dig ut på isen?
Isdubbar, ispik, livlina och ryggsäck med torra kläder.

48 Isvett - 4 Om du ramlat i – vad skall du då göra?
Försöka ta dig upp åt samma håll som du kom från - där isen höll sist. Ropa på hjälp!!! Byt snabbt till torra kläder. Försök att komma in i värme.

49 Isvett - 5 Vad är det första du gör om du upptäcker att någon gått igenom isen? Larmar räddnings-tjänsten. Ring 112!

50 Isvett - 6 Hur skall du agera för att på ett säkert sätt hjälpa en nödställd som ligger i vattnet? Lägg dig på mage på isen, åla fram mot iskanten. Kom inte för nära den nödställde. Ha alltid något mellan dig och den nödställde – den förlängda armen. Snabbt få på den nödställde torra och varma kläder.

51 Isvett - 7 Hur reagerar kroppen om man hamnar i kallt vatten?
Snabb nedkylning. Man tappar omdömet. Risk att hjärtat stannar. Kan klara sig min i isvak. För att behålla värmen: bra med mycket kläder och att ligga stilla.

52 Isvett - 8 Fyra nyckelord för ökad säkerhet på isen!
Kunskap: om olika istyper. Utrustning: isdubbar, ispik, livlina, ryggsäck med torra kläder. Sällskap: ge dig aldrig ut ensam. Informera: om vart du ska och när du kommer tillbaka.

53 Vattensäkerhet i korthet
Cirka 135 personer drunknar varje år. Av dessa är elva under 19 år. Nio av tio som drunknar är män. Sex av tio är över 50 år. Sex av tio har alkohol i blodet. Tre av tio drunknar i samband med fritidsbåtar ofta i lugna vatten. Cirka en av tio drunknar i samband med olyckor på is.

54 Extra fördjupningsmaterial
Kallt vatten Sammanställning drunkningsolyckor Isvett - frågor och svar Frågor som ett word-dokument Frågor och svar ett word-dokument Vattenvett - frågor och svar


Ladda ner ppt "Innehåll Första hjälpen 2-36 Vattenvett Isvett 44-52"

Liknande presentationer


Google-annonser