Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Första hjälpenFörsta hjälpen 2-36 VattenvettVattenvett 37-43 IsvettIsvett 44-52 Vattensäkerhet i korthetVattensäkerhet i korthet 53 Extra fördjupningsmaterialExtra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Första hjälpenFörsta hjälpen 2-36 VattenvettVattenvett 37-43 IsvettIsvett 44-52 Vattensäkerhet i korthetVattensäkerhet i korthet 53 Extra fördjupningsmaterialExtra."— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Första hjälpenFörsta hjälpen 2-36 VattenvettVattenvett 37-43 IsvettIsvett 44-52 Vattensäkerhet i korthetVattensäkerhet i korthet 53 Extra fördjupningsmaterialExtra fördjupningsmaterial 54

2 Målet med Första hjälpen Kontrollera  medvetande  andning Kunna ge Första hjälpen  Skapa fri luftväg Skapa fri luftväg  Stabilt sidoläge Stabilt sidoläge  Mun-till-mun-andning Mun-till-mun-andning  Stopp i luftvägen Stopp i luftvägen  Blödning Blödning  Förebygga cirkulationssvikt Förebygga cirkulationssvikt  Förflytta skadad Förflytta skadad Malin & Jonas visar er hur

3 L-ABC Andning BlödningCirkulationssvikt Innan du börjar hjälpa en annan människa ska du förvissa dig om att platsen är säker.

4 Kontrollera medvetandet - 1  Se om den skadade reagerar  Lyssna efter svar  Känn om den skadade reagerar om du skakar henne/honom försiktigt

5 Kontrollera medvetandet - 2  Den skadade är vid medvetande om hon/han reagerar på tilltal eller beröring.  Stanna hos personen. Tillståndet kan bli sämre.  Ring vid behov 112 och larma.

6 Kontrollera andningen Handgrepp  Lägg din ena hand på den skadades panna. Placera två av andra handens fingrar under underkäken på den skadade.

7 Skapa fri luftväg  Böj försiktigt den skadades huvud bakåt och lyft underkäken.

8 Kontrollera andningen Se om bröstkorgen höjer sig. Lyssna efter andningsljud. Känn efter andning mot din kind.  Lägg din kind nära den ska- dades näsa och mun och titta samtidigt på bröstkorgen.

9 Larma 112 Tala om  Vad som hänt.  Vilket telefonnummer du ringer från.  Var olycksplatsen ligger.

10 Stabilt sidoläge - 1  Placera dig vid sidan av personen.  Lägg den närmaste armen ut från kroppen.  Lägg den andra över bröstet.

11 Stabilt sidoläge - 2  Ta tag i den skadade personens skuldra och i knävecket med den andra handen.  Dra personen försiktigt mot dig.

12 Stabilt sidoläge - 3  Dra det översta benet så att det hamnar cirka 90 grader ut från kroppen.

13 Stabilt sidoläge - 4  Lägg en hand under kinden som bilden visar.  Böj försiktigt huvudet bakåt för att skapa fri luftväg.

14 Stabilt sidoläge - 5  Stanna kvar hos den skadade om det är möjligt.  Tänk på att försöka förhindra nedkylning genom att lägga något under och över den skadade.

15 Stabilt sidoläge från magläge - 1  När en medvetslös person ligger på mage är risken för kvävning inte så stor. Genom att försiktigt pressa huvudet bakåt skapas fri luftväg.  Kontrollera om personen andas.

16 Stabilt sidoläge från magläge - 2  Skjut upp höften och dra det övre benet uppåt.

17 Stabilt sidoläge från magläge - 3  Pressa försiktigt huvudet bakåt för att skapa fri luftväg.  Se till att personen ligger bekvämt.

18 Mun-till-mun-andning - 1  Håll huvudet bakåtsträckt.  Täpp till näs- borrarna med tumme och pekfinger med hjälp av handen på pannan.

19 Mun-till-mun-andning - 2  Ta ett djupt andetag och täck med din mun den skadades mun och blås långsamt in luft.

20 Mun-till-mun-andning - 3  Kontrollera att bröstkorgen höjer sig.

21 Mun-till-mun-andning - 4  Om bröstkorgen inte höjer sig försök då sträcka huvudet mer bakåt och försök igen.

22 Mun-till-mun-andning - 5  När bröstkorgen höjt kan du ta bort din mun.  Ta ett nytt andetag och fortsätt inblås- ningen i samma takt som du själv andas.

23 Mun-till-mun-andning - 6  Placera den medvetslöse i stabilt sidoläge om personen börjar andas själv.

24 Stopp i luftvägen - 1  Ställ dig tätt bakom personen.  Knyt ena handen och sätt tumsidan mot magen mellan bröstbenspetsen och naveln.

25 Stopp i luftvägen - 2  Ta tag med andra handen kring handleden.  Luta personen framåt.  Gör 4-5 kraftiga bukstötar inåt-uppåt.

26 Stopp i luftvägen - 3  Ställ dig vid sidan eller snett bakom personen.  Luta personen framåt.  Stöd bröstkorgen med andra handen.

27 Stopp i luftvägen - 4  Ge 4-5 kraftiga slag mellan skulderbladen med öppen hand.  Upprepa bukstötar och ryggslag växelvis.  Larma om personen blir medvetslös.

28 Blödning - 1  Håll den skadade kroppsdelen högt.  Tryck på såret för att minska blödningen.  Låt den skadade ligga plant med benen högt.  Lägg ett tryckförband på såret.

29 Blödning - 2  Lägg ett förband med tryckkudden direkt på såret.  Fäst tryckkudden genom att linda flera varv med bindan.  Avsluta med en knut direkt på tryckkudden.

30 Blödning - 3  Har du inte tillgång till förbandsmaterial får du improvisera som här med en halsduk.

31 Blödning - 4  Om det blöder igenom får du förstärka ovanpå det första förbandet.  Lätta på förbandet om personen känner domningar, stick- ningar eller vit och kall kroppsdel under förbandet.

32 Förebygg cirkulationssvikt  Låt den skadade liga med benen högt.  Förhindra avkylning genom att lägga kläder över och under den skadade.  Larma 112.  Ge aldrig att dricka.  Stanna kvar till hjälp kommer.

33 Att förflytta en skadad - 1  Ställ dig på knä vid personen huvud.

34 Att förflytta en skadad - 2  Lyft den skadades huvud och överkropp som bilden visar.

35 Att förflytta en skadad - 3  Ta ett grepp runt den skadades armar.  Ställ dig på huk.  Lyft den skadade försiktigt med din rygg rak.

36 Att förflytta en skadad - 4  Håll den skadade personen mot ditt lår och släpa personen till säker plats.

37 Vattenvett www.sls.a.se

38 Vattenvett - 1 Hur reagerar man om man hamnar i kallt vatten?  Blir rädd, risk att man får panik.  Blir nedkyld  trött och sömnig, tänker sämre.  Kan bli medvetslös  drunkning.  Alkohol och droger påskyndar förloppet.  Är man påverkad drunknar man snabbare.

39 Vattenvett - 2 När räknas du som simkunnig?  Om du, efter att ha fått huvudet under vatten, kan simma 200 m, varav 50 m på rygg.

40 Vattenvett - 3 Vad menas med ”den förlängda armen”?  Att du alltid skall ha något mellan dig själv och en nödställd.  En livboj är det bästa, men allt som flyter kan användas.

41 Vattenvett - 4 Hur gör du för att kontrollera om en nödställd person andas?  Se: om bröstkorgen höjer och sänker sig.  Lyssna: med örat nära munnen, om du kan höra andningen.  Känn: personens andning mot din kind.

42 Vattenvett - 5 Hur gör du för att skapa fria luftvägar?  Tippa huvudet ordentligt bakåt, med två fingrar under hakan och den andra handen på pannan.

43 Vattenvett - 6 Hur gör du mun-till- mun andning?  Skapa fria luftvägar.  Täpp för näsan.  Blås in med normala andetag.  Titta så att bröst- korgen höjer och sänker sig.  Håll på tills du får hjälp.

44 Isvett www.sls.a.se

45 Isvett - 1 Hur tjock skall isen vara för att vara säker?  Minst 10 cm vid strandkanten om det är kärn-is. Minst 20 cm vid strandkanten om det är snö på isen.

46 Isvett - 2 På vilka platser finns det risk för att isen är svag?  Nära: vass, bryggor, broar, åar, bäckar, avlopp, uddar, sund, grund och överallt där vattnet är mera strömt.

47 Isvett - 3 Vilken utrustning skall du ha med dig ut på isen?  Isdubbar, ispik, livlina och ryggsäck med torra kläder.

48 Isvett - 4 Om du ramlat i – vad skall du då göra?  Försöka ta dig upp åt samma håll som du kom från - där isen höll sist. Ropa på hjälp!!!  Byt snabbt till torra kläder.  Försök att komma in i värme.

49 Isvett - 5 Vad är det första du gör om du upptäcker att någon gått igenom isen?  Larmar räddnings- tjänsten.  Ring 112!

50 Isvett - 6 Hur skall du agera för att på ett säkert sätt hjälpa en nödställd som ligger i vattnet?  Lägg dig på mage på isen, åla fram mot iskanten.  Kom inte för nära den nödställde.  Ha alltid något mellan dig och den nödställde – den förlängda armen.  Snabbt få på den nödställde torra och varma kläder.

51 Isvett - 7 Hur reagerar kroppen om man hamnar i kallt vatten?  Snabb nedkylning.  Man tappar omdömet.  Risk att hjärtat stannar.  Kan klara sig 15-30 min i isvak.  För att behålla värmen: bra med mycket kläder och att ligga stilla.

52 Isvett - 8 Fyra nyckelord för ökad säkerhet på isen!  Kunskap: om olika istyper.  Utrustning: isdubbar, ispik, livlina, ryggsäck med torra kläder.  Sällskap: ge dig aldrig ut ensam.  Informera: om vart du ska och när du kommer tillbaka.

53 Vattensäkerhet i korthet  Cirka 135 personer drunknar varje år.  Av dessa är elva under 19 år.  Nio av tio som drunknar är män.  Sex av tio är över 50 år.  Sex av tio har alkohol i blodet.  Tre av tio drunknar i samband med fritidsbåtar ofta i lugna vatten.  Cirka en av tio drunknar i samband med olyckor på is.

54 Extra fördjupningsmaterial  Kallt vatten Kallt vatten  Sammanställning drunkningsolyckor Sammanställning drunkningsolyckor  Isvett - frågor och svar Frågor som ett word-dokument Frågor och svar ett word-dokument  Vattenvett - frågor och svar Frågor som ett word-dokument Frågor och svar ett word-dokument


Ladda ner ppt "Innehåll Första hjälpenFörsta hjälpen 2-36 VattenvettVattenvett 37-43 IsvettIsvett 44-52 Vattensäkerhet i korthetVattensäkerhet i korthet 53 Extra fördjupningsmaterialExtra."

Liknande presentationer


Google-annonser