Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bengt Gårdlund, Dpt of Infectious Diseases Huddinge Infektionsproblem på intensiven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bengt Gårdlund, Dpt of Infectious Diseases Huddinge Infektionsproblem på intensiven."— Presentationens avskrift:

1 Bengt Gårdlund, Dpt of Infectious Diseases Huddinge Infektionsproblem på intensiven

2 Nekrotiserande fasciit Initialt antibiotikaval Karolinska: Imipenem (Tienam) 1 g iv vid chock även Gensumycin 4 mg/kg x 1 vid misstanke streptokockinf även Dalacin 600 mgx3 iv

3 Immunglobuliner

4

5 RCT av IVIG vs placebo till 653 pat med svår sepsis 1991-95 Resultat: 75% chock, 70% pneumoni Ingen effekt överhuvudtaget. 28 d mort 37.3 placebo 39.3 IVIG Werdan et al, Crit Care Med 2007; 35:2693–2701

6 Retrospektiv ”kontrollerad” studie av IVIG vid STSS (Kaul et al Clin Inf Dis 1999;28:800) 21 cases & 32 controls APACHE II score 25 IVIG (mediandos 2g/kg), Klindamycin + Pc IVIG”kontroll”p 7 d överlevn19/21(90%) 16/32(50%)<0.01 30 d överlevn14/21(67%) 11/32(34%)0.02 Men: Mer klindamycin till IVIG: 20/21 vs 17/31 Till stor del historiska kontroller cases -95, contr 92-95

7 RCT av IVIG vid STSS (Darenberg et al CID 2003;37:333) N=21 Klinisk misstanke STSS IVIGkontroll 28 d överlevn9/10 (90%) 7/11(64%) Bättre OF-score i behgrp

8 Ingen plats för immunglobuliner till oselekterad sepsispopulation Tillgängliga data talar för en positiv effekt på överlevnad vid STSS. Data otillräckliga för en stark rekommendation

9 HBO ? Har en rad biologiska effekter som kan vara positiva Randomiserade studier saknas Retrospektiva kohorter med varierande resultat Visst stöd i djurförsök HBO får inte äventyra prompt kirurgi och adekvat övervakning

10 Traumaprofylax öppna frakturer Riktas mot S aureus och beta-streptokocker

11 212 pat med ISS > 20 och bakteriekolonisering 97 infekterade pat fick 5529 antibiotikadygnsdoser 115 pat utan infektion fick 1725 antibiotikadygnsdoser Antibiotikakostnad $ 1.623.818 Am J Surg 1994;168:288

12 Inget stöd för antibiotikaprofylax i mer än 24 tim vid trauma. Leder bara till sekundära nosokomiala infektioner med besvärliga bakterier Inget stöd för antibiotikaprofylax i mer än 24 tim vid trauma. Leder bara till sekundära nosokomiala infektioner med besvärliga bakterier

13 Riskfaktorer för svampsepsis på IVA Stor bukkirurgi speciellt om det förelegat anastomosinsufficiens eller reoperation Nekrotiserande pankreatit speciellt postop Akut eller kronisk njursvikt med dialysbehov Antibiotika (ju fler sorter och ju längre behandlingstid, desto högre risk) CVK, högre risk vid flerlumen Tid på intensiven > 1 vecka Neutropeni Kolonisering med Candida från minst en lokal. (luftvägar, svalg, urin, faeces, instick, drän, sår mm). Högt neg prediktivt värde.

14 Rekommendationer Läkemedelsverket Workshop 25-26/1 2005 Profylax med flukonazol kan övervägas till högriskpatienter, tex återkommande episoder av tarmläckage http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/RecommendationsPage____2653.aspx

15 Profylaxrekommendation Karolinska: Högriskpatient med flera av ovanstående riskfaktorer bör om de samtidigt är koloniserade med Candida ges profylax/preemptive behandling. Om pat är koloniserad med känslig Candidaart ges Fluconazol 400 mg/d. Intensivvård < 1 v eller negativa koloniseringsodlingar – ingen beh.

16 Kateterrelaterad sepsis, Odlingsdiagnostik Blododling Kvantitativ blododling från CVK och perifert Tid till positiv CVK-blododling vs perifer odling Med katetern kvar odling insticksställe odling med borste Uttagen kateter byte över ledare - odla semikvantitativ odling >15 cfu kvantitativ odling >1000 cfu/ml

17 Kateterrelaterad sepsis, Odlingsdiagnostik

18


Ladda ner ppt "Bengt Gårdlund, Dpt of Infectious Diseases Huddinge Infektionsproblem på intensiven."

Liknande presentationer


Google-annonser