Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsala Clinical Research Center 2006 Figurer till Årsrapporten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsala Clinical Research Center 2006 Figurer till Årsrapporten."— Presentationens avskrift:

1 Uppsala Clinical Research Center 2006 Figurer till Årsrapporten

2 Uppsala Clinical Research Center 2006 Figur 1a. Deltagande sjukhus i RIKS ‑ HIA och SEPHIA i Sverige 2005.

3 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av RIKS-HIA Årsrapport 2005

4 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av Figur 2a. Andel rätt, fel ifyllt och Saknas per inmatningssida för 23 sjukhus under 2004.

5 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av Figur 3a. Andel Rätt, Fel ifyllt och Saknas per variabel för 23 sjukhus under 2004

6 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av Figur 3b. Andel Rätt, Fel ifyllt och Saknas per variabel för 23 sjukhus 2004

7 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av Figur 3c. Andel Rätt, Fel ifyllt och Saknas per variabel för 23 sjukhus under 2004.

8 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av Figur 4a. Kvalitetskontroller under 2005 på 23 sjukhus (av vårdtillfällen under 2004).

9 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av Figur 4b. Kvalitetskontroll av ca 30 vårdtillfällen per sjukhus under 2004. Jämförelse mellan 23 monitorerade sjukhus.

10 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

11 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

12 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

13 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

14 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

15 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

16 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

17 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

18 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

19 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

20 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

21 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

22 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

23 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

24 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

25 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

26 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

27 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

28 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

29 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

30 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

31 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

32 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

33 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

34 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

35 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

36 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

37 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

38 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

39 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

40 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

41 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

42 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

43 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

44 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

45 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

46 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

47 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

48 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

49 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

50 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

51 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

52 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

53 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

54 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

55 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

56 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

57 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

58 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

59 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

60 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

61 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

62 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

63 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

64 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

65 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

66 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

67 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

68 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

69 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

70 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

71 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

72 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

73 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

74 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

75 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

76 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

77 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

78 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

79 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

80 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

81 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

82 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

83 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

84 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

85 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

86 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

87 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

88 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

89 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

90 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

91 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

92 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

93 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

94 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

95 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

96 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

97 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

98 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

99 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

100 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

101 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

102 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

103 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

104 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

105 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

106 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

107 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

108 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

109 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

110 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

111 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

112 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

113 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

114 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

115 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

116 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

117 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

118 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

119 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

120 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

121 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

122 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

123 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

124 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

125 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

126 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

127 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

128 Uppsala Clinical Research Center 2006 Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av

129 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus SEPHIA Årsrapport 2005

130 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 1. Kumulativt antal deltagande sjukhus i SEPHIA.

131 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 2. Antal uppföljda patienter per center.

132 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 3. Andel (%) patienter med ST-höjningsinfarkt.

133 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus CCS IVCCS IIICCS IICCS IIngen Angina Bröstsmärta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,6% 1,6% 5,0% 12,1% 80,7% Figur 4. Andel (%) patienter med symtom av bröstsmärtor i relation till svårighetsgrad.

134 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus NYHA IVNYHA IIINYHA IINEJ / NYHA I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,3% 3,7% 12,9% 83,1% Figur 5. Andel (%) patienter med symtom av dyspne i relation till svårighetsgraden.

135 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 6. Andel (%) patienter utan bröstsmärtor eller dyspne vid uppföljning.

136 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus KvinnaMan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI p=0,26 Figur 7. Andel (%) patienter utan bröstsmärtor eller dyspne hos män respektive kvinnor.

137 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 8. EQ-VAS, medelvärde och 95% konfidensintervall per sjukhus, n=2193.

138 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 9. EQ-5Dindex, medelvärde per sjukhus.

139 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus KvinnaMan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI p<0,001 7167 Figur 10. EQ-VAS hos män respektive kvinnor.

140 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus KvinnaMan 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Error bars: 95,00% CI p<0,001 0,810,74 Figur 11. EQ-5Dindex hos män och kvinnor.

141 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Med bröstsmärta eller dyspne Utan bröstsmärta eller dyspne p<0,001 Figur 12. EQ-VAS hos patienter med respektive utan symtom av bröstsmärta eller dyspne.

142 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus p<0,001 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Error bars: 95,00% CI Med bröstsmärta eller dyspne Utan bröstsmärta eller dyspne Figur 13. EQ-5Dindex hos patienter med respektive utan symtom av bröstsmärta eller dyspne.

143 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus p<0,001 KvinnaMan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI Figur 14. Andel (%) patienter med minst måttlig oro/nedstämdhet hos män respektive kvinnor.

144 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Med bröstsmärta eller dyspne Utan bröstsmärta eller dyspne 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 p<0,001 Figur 15. Andel (%) med minst måttlig oro/nedstämdhet hos patienter med respektive utan symtom av bröstsmärta eller dyspne

145 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI Heltids- sjukskriven Ej eller deltids- sjukskriven p<0,001 Figur 16. Andel (%) patienter med minst måttlig oro/nedstämdhet hos patienter som är i arbete eller deltidsjukskrivna respektive heltidssjukskrivna.

146 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus <5 ggr/v  5 ggr/v p<0,001 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI Figur 17. EQ-VAS hos patienter med fysisk aktivitet under minst 30 min mindre än 5 ggr/v respektive 5 ggr eller mer/vecka.

147 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Fys aktiv <5 ggr/v  5 ggr/v p=0,006 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI Figur 18. Andel (%) med minst måttlig oro/ångest hos patienter med fysisk aktivitet under minst 30 min mindre än 5 ggr/v respektive 5 ggr eller mer/vecka.

148 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus p=0,1 Män JaNej Deltagande i hjärtskola efter utskrivning 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 p=0,03 Kvinnor JaNej Deltagande i hjärtskola efter utskrivning 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 19. Andel (%) patienter med minst måttlig oro/ångest hos män respektive kvinnor i relation till deltagande i hjärtskola.

149 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus JaNej Deltagande i hjärtskola efter utskrivning 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 p=0,003 Figur 20. EQ-VAS hos patienter som deltagit respektive inte deltagit i hjärtskola efter utskrivningen.

150 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 21. Andel (%) patienter med hel sjukskrivning.

151 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Med bröstsmärta eller dyspne Utan bröstsmärta eller dyspne p<0,001 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 22. Andel (%) med hel sjukskrivning hos patienter med respektive utan symtom på bröstsmärta eller dyspne.

152 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI Minst måttlig nedstämdhet/oro Ej nedstämdhet/oro p<0,001 Figur 23. Andel (%) patienter med hel sjukskrivning hos de som upplever respektive inte upplever minst måttliga besvär av nedstämdhet eller oro.

153 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI Fysisk aktivitet <5 ggr/v  5 ggr/v p=0,09 Figur 24. Andel (%) patienter med hel sjukskrivning hos de som är fysiskt aktiva minst 30 minuter mer eller mindre än 5 ggr/vecka.

154 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 25. Andel (%) patienter återinlagda p.g.a. kardiell sjukdom.

155 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 26. Andel (%) patienter återinlagda p.g.a. icke-kardiell sjukdom.

156 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus 1,1 3,5 1,6 2,8 0,2 0,6 6,2 0 1 2 3 4 5 6 7 HjärtinfarktAnginaHjärtsviktÖvrig Hj.sjdStrokeBlödningarAnnan sjd Figur 27. Genomsnitt andel (%) återinlagda patienter, uppdelat på olika diagnoser.

157 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 28. Andel (%) patienter som genomgått kranskärlsröntgen efter det initiala vårdtillfället.

158 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 29. Andel (%) patienter som genomgått PCI efter det initiala vårdtillfället

159 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 30. Andel (%) patienter som genomgått CABG efter det initiala vårdtillfället

160 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 31. Andel (%) patienter som deltagit i hjärtskola.

161 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 32. Andel (%) patienter som deltagit i fysisk träningsprogram.

162 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 33. Andel (%) patienter som deltagit i stresshanteringsprogram.

163 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 34. Andel (%) patienter som deltagit i kostprogram.

164 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 35. Andel (%) rökare som deltagit i rökavvänjningsprogram (n=674).

165 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 36. Andel (%) rökare som slutat, n=688.

166 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 37. Andel (%) patienter med systoliskt BT  140 mmHg, n=1543.

167 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 38. Andel (%) patienter med LDL-kolesterol <2,5 mmol/l (n=1372).

168 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 39. Andel (%) patienter med fysisk aktivitet >30 min 5 gånger eller mer sista veckan.

169 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus KvinnaMan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI Figur 40. Andel (%) patienter med läkemedelsbehandlad diabetes med HbA1c <6,0.

170 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus KvinnaMan 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 p=0,008 JaNej Deltagande i hjärtskola efter utskrivning 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 41. Andel (%) rökare som slutat hos män och kvinnor respektive hos de som har eller inte har deltagit i hjärtskola.

171 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus p=0,22 KvinnaMan 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Error bars: 95,00% CI Figur 42. Andel (%) patienter som deltagit i fysisk träningsprogram bland män respektive kvinnor.

172 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus p=0,005 KvinnaMan 60 50 40 30 20 10 0 Error bars: 95,00% CI Figur 43. Andel (%) patienter med fysisk aktivitet >30 min, 5 gånger eller mer sista veckan, hos män respektive hos kvinnor.

173 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Män 57,0 JaNej Deltagande i fysiskt träningsprogram efter utskriv 70 60 50 40 30 20 10 0 p=0,04 Kvinnor p=0,005 JaNej Deltagande i fysiskt träningsprogram efter utskriv 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 44. Andel (%) patienter med fysisk aktivitet >30 min 5 gånger eller mer sista veckan, bland män respektive kvinnor i relation till om de deltagit eller ej i fysiskt träningsprogram.

174 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 45. Andel (%) patienter med ASA.

175 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 46. Andel (%) patienter med betablockerare.

176 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 47. Andel (%) patienter med lipidsänkare.

177 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Ingen lipidsänkareLipidsänkare p<0,001 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 48. Andel (%) patienter som har LDL-kolesterolnivå <2,5 mmol/L hos de som har respektive inte har lipidsänkade medicinering.

178 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 49. Andel (%) patienter med trombocythämmare.

179 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 50. Andel (%) patienter med ACE/A2-blockerare i målgrupp (hjärtsvikt/nedsatt LVEF/diabetes/hypertoni, n=1408).

180 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 51. Andel (%) patienter med insulin eller perorala antidiabetika.

181 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 52. Andel (%) med perorala antidiabetika ensamt, i kombination med insulin eller enbart insulin av patienter med diabetes (N=390).

182 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Perorala antidiabetikaInsulinPerorala antidiabetika + insulin 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Figur 53. HbA1c-nivå i relation till typ av antidiabetesbehandling.

183 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 54. Andel (%) patienter som klarat 6 av 6 mål (se text för förklaring, n=1247).

184 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus p=0,69 KvinnaMan 25 20 15 10 5 0 Error bars: 95,00% CI Figur 55. Andel (%) patienter som klarat 6 av 6 mål (se text för förklaring) hos män respektive kvinnor.

185 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus MänKvinnor p=0,011 JaNej Deltagande i hjärtskola efter utskrivning 30 25 20 15 10 5 0 p=0,31 JaNej Deltagande i hjärtskola efter utskrivning 30 25 20 15 10 5 0 Figur 56. Andel (%) patienter som klarat 6 av 6 mål (se text för förklaring) hos män respektive kvinnor i relation till deltagande i hjärtskola.

186 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Figur 57. Skärmutseende vid beställning av onlinerapporter i SEPHIA.

187 Uppsala Clinical Research Center 2006 presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus Andel rökare som slutat röka vid 1:a uppföljningen Förändring över tid Patienter i grupper om 10 Uppföljning av rökarna Andel rökare som slutat röka vid 1:a uppföljningen Andel rökare vid hjärtinfarkt resp. 1:a uppföljning Figur 58. Exempel på on-linerapporter i SEPHIA.

188 Uppsala Clinical Research Center 2006


Ladda ner ppt "Uppsala Clinical Research Center 2006 Figurer till Årsrapporten."

Liknande presentationer


Google-annonser