Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riks-Stroke årsrapport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riks-Stroke årsrapport"— Presentationens avskrift:

1 Riks-Stroke årsrapport
För helåret 2008

2 Vårdtillfällen Figur 2. Antal registreringar i Riks-Stroke

3 Figur 3. Andel strokepatienter vårdade på strokeenhet, vanlig vårdavdelning respektive annan vårdavdelning

4 Jämförelse mellan landsting av andel
av strokepatienterna som någon gång under akutskedet vårdats på strokeenhet. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för landstinget Kronoberg.

5 Andel vårdade på strokeenhet
Andel av strokepatienter som i akutskedet vårdats på strokeenhet någon gång under akutskedett. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

6 Sväljförmåga undersökt
Andel strokepatienter där sväljförmågan testats i anslutning till inläggning på sjukhus. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

7 Samband mellan andel patienter med trombolyslarm och andelen patienter som behandlats med trombolys i målgruppen hjärninfarkt år. Varje symbol representerar ett landsting.

8 Andelen patienter som behandlats med trombolys i målgruppen hjärninfarkt 18-80 år. Nationell nivå.

9 Trombolys Andel av patienter i åldrarna år med hjärninfarkt som akutbehandlats med trombolys. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för landstinget Kronoberg.

10 Andel patienter med hjärninfarkt som behandlats med högdos heparin på strokeindikation i akutskedet (* tidiga år med stort bortfall)

11 Medelvårdtid (dagar) Medelvårdtid (dagar) inneliggande på akutklinik och i landstingsfinansierad eftervård. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

12 Andelen rökare som slutat röka efter 3 månader.
Andel av de patienter som vid ankomsten till sjukhus uppgivit sig vara rökare som 3 månader efter insjuknandet anger sig inte röka (dvs. rökstopp efter insjuknandet). Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

13 Jämförelse mellan landstingen av de patienter som 3 månader efter insjuknandet slutat röka av de som rökte regelbundet före strokeinsjuknandet. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för landstinget Kronoberg.

14 Trombocythämmare. Andel av patienter med hjärninfarkt som skrivs ut från sjukhus med olika typer av trombocythämmande läkemedel. Kombinationer av trombocythämmare utöver vad som redovisas i figuren är ovanliga och presenteras därför inte i figuren. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

15 Andel patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin).

16 Andel patienter 75 år eller äldre med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin).

17 Jämförelser mellan landsting av andelen patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för landstinget Kronoberg.

18 Behandling med antikoagulantia.
Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

19 Antitrombotisk behandling
Andel patienter med hjärninfarkt som skrivs från sjukhus med någon form av antitrombotisk medicinering (trombocythämmare eller warfarin) som sekundärprofylax. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

20 Andelen strokepatienter som skrivs ut från sjukhus med någon form av blodtryckssänkande medicinering. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

21 Andel patienter med lipidsänkande behandling (i huvudsak statiner) vid utskrivning från sjukhus. Nationell nivå

22 Jämförelse mellan landsting av andelen patienter med hjärninfarkt som utskrivs från sjukhus med statinbehandling som sekundärprofylax efter stroke. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för landstinget Kronoberg.

23 Jämförelse mellan sjukhus av andel patienter med lipidsänkande behandling (i huvudsak statiner) vid utskrivning från sjukhus. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

24 Jämförelse mellan landstingen av den andel patienter som i 3-månaders -enkäten svarat att de är missnöjda med den vård de fått på akutsjukhuset. ”Vet ej” svar redovisas inte. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för landstinget Kronoberg.

25 Andel patienter som i 3-månaders -enkäten svarat att de är missnöjda med den vård de fått på sjukhuset. ”Vet ej” svar redovisas inte. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

26 Jämförelse mellan landstingen av den andel patienter som i 3-månaders -enkäten svarat att de är nöjda med rehabiliteringen. ”Vet ej” svar redovisas inte. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för landstinget Kronoberg.

27 Andel av strokepatienter som vid 3-månadersuppföljningen uppgett sig ha talsvårigheter och hade haft kontakt med logoped. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för landstinget Kronoberg.

28 Andel patienter som 3 månader efter insjuknandet uppger sig ha fått uppföljande besök efter utskrivning från sjukhus. Låg täckningsgrad (<70%) ger osäkra data för sjukhusen Växjö, Norrtälje, Uddevalla/Strömstad, NÄL, Karolinska Solna och Umeå.

29 Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknandet uppger sig vara beroende av hjälp/stöd från närstående bland de som bor hemma.

30 Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknandet uppger sig vara beroende av hjälp/stöd från närstående bland de som bor i särskilt boende

31 Andel patienter som 3 månader efter insjuknandet uppger sig vara beroende av andra personer för på- och avklädning och/eller toalettbesök.

32 Utveckling av andel patienter som 3 månader efter insjuknandet uppger sig vara beroende av andra personer för på- och avklädning och/eller toalettbesök , uppdelat på kön och ålder.

33 Jämförelse mellan sjukhus av andelen ADL-beroende patienter 3 månader efter insjuknandet åren Andelen har justerats för skillnader mellan sjukhusen i medelålder, könsfördelning och andel med medvetandesänkning.

34 Boende 3 månader efter strokeinsjuknande 2001-2008.


Ladda ner ppt "Riks-Stroke årsrapport"

Liknande presentationer


Google-annonser