Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inrättande av Trafikverket 1 Info kring Trafikverkets organisation GNA 2010 02 02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inrättande av Trafikverket 1 Info kring Trafikverkets organisation GNA 2010 02 02."— Presentationens avskrift:

1 Inrättande av Trafikverket 1 Info kring Trafikverkets organisation GNA 2010 02 02

2 Inrättande av Trafikverket 2 möter kunderna som en trafikslagsövergripande myndighet, lyssnar på dem och hanterar deras behov på ett bra sätt får trafikslagen att samverka, så att den enskilde resenären kan genomföra sin resa så smidigt och säkert som möjligt väger samman våra godskunders totala transportbehov, och möjliggör effektivare transportlösningar för dem Trafikverket förenklar för kunderna

3 Inrättande av Trafikverket 3 blir en tydlig och tillgänglig samtalspartner som möter regionerna på ett likartat sätt över hela landet knyter samman den kommunala och regionala samhällsplaneringen med infrastrukturplaneringen bidrar till utveckling och tillväxt tillsammans med regioner och kommuner Trafikverket planerar med regioner och kommuner

4 Inrättande av Trafikverket 4 Verksamhetsövergång till Trafikverket All verksamhet förs över till Trafikverket Verksamhetsövergång för alla anställda Anställningen går över om man inte tackar nej Oförändrad arbetsort

5 Inrättande av Trafikverket 5 Övergripande organisationsstruktur Not:Regionerna är statlig väghållningsmyndighet. I Gemensamma uppgifter kan ingå t.ex. nationella avdelningar, verksamhetsstyrning och stödfunktioner.

6 Inrättande av Trafikverket 6 Strategiskt inköp och upphandling Internrevision Ekonomi och styrning Strategiskt inköp och upphandling Personal Strategisk utvecklingJuridik och planprövning IT KommunikationVerksamhetsstöd Styrelse Generaldirektör Samordning och stöd Strategisk upphandling Beställarrollen Inköpsstrategi och analys Strategiskt inköp och upphandling Upphandling varor och tjänster* PRELIMINÄR * Operativ upphandling av varor och tjänster. Verksövergripande samt för centrala funktioner och Samhälle

7 Inrättande av Trafikverket 7 Verksamhetsstöd Internrevision Ekonomi och styrning Strategiskt inköp och upphandling Personal Strategisk utvecklingJuridik och planprövning IT KommunikationVerksamhetsstöd Styrelse Generaldirektör PRELIMINÄR Verksamhetsstöd Mitt Verksamhetsstöd Nord Verksamhetsstöd Öst/Stockholm Verksamhetsstöd Väst Verksamhetsstöd Syd Samordning och stöd KontorsutvecklingInformationshantering Lokaler och arbetsplatser Borlänge Kontorsstöd Borlänge informationshantering Utförande avdelningar Utvecklings-/samordningsavdelningar Verksamhetsstöd

8 Inrättande av Trafikverket 8 Samhälle (1 av 2) Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm PortföljVägPortfölj Järn- väg Region Nord Region Mitt Region Öst Region Stockholm Region Väst Region Syd Verksamhetsstyrning Avdelning Samhällsbehov Avdelning Planering Samhälle Avdelning Kundnära tjänster

9 Inrättande av Trafikverket 9 Samhälle (2 av 2) Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm PortföljVägPortfölj Järn- väg Enhet Samhällsbehov Enhet Planering Enhet Samhällsutveckling Enhet Fordon Enhet Säker trafik Enhet Kund- och marknadsanalys Enhet Person- och godstransporter Enhet Miljö Enhet Kortsiktig planering Enhet Långsiktig planering Enhet Samhällsekonomi och modeller Enhet Kundtjänst Enhet Transportdispenser Enhet Trafikmiljö Samhälle Verksamhetsstyrning Avdelning Samhällsbehov Avdelning Planering Avdelning Kundnära tjänster Region

10 Inrättande av Trafikverket 10 Trafik Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm PortföljVägPortfölj Järn- väg Verksamhetsstyrning NormeringPlaneringJärnväg Trafik Upphandling Väg

11 Inrättande av Trafikverket 11 Investering Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm PortföljVägPortfölj Järn- väg Nationella projekt MittVäst Investering Syd Teknik och miljö Öst/StockholmNord Verksamhetsstyrning

12 Inrättande av Trafikverket 12 Stora projekt Förarprov Material- service Järnvägs- skolan Färja ICT VUC SweRoad Musei- verksamhet Region Öst Region Mitt Region Nord Investering Resultat- enheter Trafik Stora projekt Samhälle Region Syd Region Väst Region Sthlm PortföljVägPortfölj Järn- väg BanaVäg i Motala Norra länken/ Norra station Citybanan Hallandsås Mälarbanan VästlänkenBanaVäg i VästCitytunneln Marieholmstunneln Partihallsförb. Götalandsbanan E18 Hjulsta- Ulriksdal E4 Sundsvall Kiruna Stora projekt Förbifart Stockholm Ådalsbanan Verksamhetsstyrning

13 Inrättande av Trafikverket 13 Den 1 april 2010 startar Trafikverket, en ny myndighet med uppgift att planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. Trafikverket kommer att omfatta verksamheten vid nuvarande Banverket, Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.


Ladda ner ppt "Inrättande av Trafikverket 1 Info kring Trafikverkets organisation GNA 2010 02 02."

Liknande presentationer


Google-annonser