Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv region Lars Wallrup Eivor Bryngelsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv region Lars Wallrup Eivor Bryngelsson"— Presentationens avskrift:

1

2 Attraktiv region Lars Wallrup Eivor Bryngelsson www.norrbotten.se

3 Norrbotten ska vara känt som en dynamisk region Norrbotten ska präglas av en positiv självbild MålMålgrupper Nyckelpersoner Ledare i länet Unga människor

4 Vad processen INTE får handla om: Kortsiktiga marknadsföringsjippon eller isolerade informationsaktiviteter utan verksamhetssanknytning

5 NATURLIGA KRAFTER FÖRNYAR

6 Strategi – Attraktiv Region Aktivera Norrbottensscenen Få upp aktörerna på scenen Få aktörerna att agera på scenen, ibland enskilt, ibland i samspel med andra - Engagera, påverka, motivera målgrupperna/ aktörerna: nyckelpersoner, ledare i länet och unga Fas 1, 2006-2008 Skapa en bas för att arbeta med platsmarknads- föring av Norrbotten Hitta en organisatorisk struktur som involverar de viktigaste aktörerna Skapa fasta kanaler och grundlägga de viktigaste nätverken Fas 2, 2009-2011 ?

7 Norrbotten Platsmarknadsföring -scenmodellen KraftFörnyelseNaturligt

8 Våra målgrupper är också kanaler Sociala media Aktivera system Sprida gnistor Direkt påverkan, möten mm Opinionsbildare Sociala media Aktivera system Sprida gnistor Ledare i länetUnga

9 Riktade aktiviteter: Ledare i länet Politiker -Ska förstå vad platsmarknads- föring är, vilka som är aktörer, den egna rollen och hur allt hänger ihop Offentlig sektor -Ska förstå vad platsmarknads- föring är, vilka som är aktörer, den egna rollen och hur allt hänger ihop -Ska förstå samhandlings- trappan och vikten av samsyn (utifrån sin position) -Ska vara aktörer på scenen – inte statister www.norrbotten,sewww.norrbotten,se, omvärldsbevakning, informationsnätverket, nyhetsbrev, attitydundersökning, infomaterial Informationsmöten Workshops Seminarier Engagera näringslivet i olika projekt som projektgruppen AR initierar eller medverkar i, t ex Framsynen, HBT-konferensen Skapa nya konstellationer Etablera ett kommunikationsnätverk Personliga möten med nyckelpersoner Seminarier om positionering via 8-stegsmodellen Medverkan i projekt ”Näringslivets drivkrafter” Etablera samarbetsformer med ägarorganisationerna Utveckla samarbete med näringslivsansvariga i kommunerna Aktivera nyckelpersoner inom kommunikation i projekt, organisationer och bolag PR kurser/Mediaträning Näringsliv -Ska förstå vad platsmarknads- föring är, vilka som är aktörer, den egna rollen och hur allt hänger ihop -Ska engagera sig i länets utveckling

10 Riktade aktiviteter: Nyckelpersoner Ambassadörer - Inspirera dem till att prata om Norrbotten -Engagera sina egna nätverk i olika frågor för olika syften och ändamål t ex investeringar, konferenser, kongresser -Komma med inspel och idéer -Vara informations-noder, -Utveckla nya mötesplatser -Skapa tryck i sociala medier, facebook mm -Riktade nyhetsbrev -Inventera och skapa kontakt med befintliga nätverk -Utveckla samarbete med det befintliga Norrbottensnätverket i Stockholm -Öppna dialog och ta emot inspel och idéer -Studiebesök till länet Opinionsbildare - alla inom länet -Förstå Norrbottens betydelse när det gäller kultur, utbildning, turism och näringsliv mm -Inse det strategiska geografiska läget i Barents -Förstå Norrbottens potential och utvecklingsmöjligheter -PR -Inventera och samordna fakta, informations-, och marknadsföringsmaterial hos olika aktörer för att se om vi kan hitta former för kunskapsuppbyggnad/spridning -Medverka i seminarier, workshops Opinionsbildare - utom länet -Förstå Norrbottens betydelse när det gäller kultur, utbildning, turism och näringsliv mm -Inse det strategiska geografiska läget i Barents -Förstå Norrbottens potential och utvecklingsmöjligheter -Riktade nyhetsbrev -PR -Initiera framkantsprojekt för att lyfta förnyelse- dimensionen av Norrbotten -Studiebesök till länet www.norrbotten,sewww.norrbotten,se, omvärldsbevakning, informationsnätverket, nyhetsbrev, attitydundersökning, infomaterial

11 Riktade aktiviteter: Unga Engagerade organiserade –Ska inspirera andra, och varandra, att engagera sig i/för Norrbotten –Ska hitta sin egen personliga relation till Norrbotten –Ska förstå Norrbottens betydelse och potential –Ska känna att det finns en framtid i Norrbotten –Ung Framsyn –PR –Inventera och i lämpliga fall initierar koppling mellan olika projekt –Vara bollplank –Engageras i expansionen av Framsynen via sociala media Engagerade oorganiserade –Ska inspirera sina nätverk att engagera sig i/för Norrbotten –Ska uppgraderas till opinionsbildare –Ska känna att det finns en möjlighet att utveckla sin potential också i Norrbotten –Expanderade Framsynen, mobilisera via sociala media www.norrbotten,sewww.norrbotten,se, omvärldsbevakning, informationsnätverket, nyhetsbrev, attitydundersökning, infomaterial

12 Regional utveckling och tillväxt Samtal Vem vill och varför? Samsyn Vad bör göras? Samverkan Vilka behövs för att göra? Samhandling Hur ska det göras och av vilka? Samsyn Vad bör göras?

13 Strategisk position Where do I come from? Who am I? What do I do? What do I fight for? What makes me different? What do I value? What am I like as a person? Whom am I important to? Strategic ConceptThe Brand Vision

14  Kallt, kyla  Renar  Snö  Luleå  Fjäll  Vackert  Långt norrut  Vinter  Naturen  Kiruna  Norrland  Mygg (Sverige) Vad kommer du att tänka på när du hör Norrbotten?

15  Naturen  Stillheten, lägre tempo  Årstiderna, vintern, kylan, ljuset  Friluftsliv, fritidssysselsättningar  Ren miljö, ren luft  Det geografiska läget  Människorna 1% (Sverige) Vad är det bästa med att bo i Norrbotten?

16  Avståndet, långt till Stockholm och övriga viktiga centra i Europa (vanligaste svaret)  Kallt och mörkt  Jägarkultur och jantelag  Svag arbetsmarknad  Bristande entreprenörskap (Sverige) Vad är det sämsta med att bo i Norrbotten?

17  Natur, landskap  Hem, hemma  Skog  Snö  Fint, vackert  Fjäll  Kallt, kyla  Lugnt  Frihet  Frisk luft (Norrbotten)  Kallt, kyla  Renar  Snö  Luleå  Fjäll  Vackert  Långt norrut  Vinter  Naturen  Kiruna  Norrland  Mygg (Sverige) Vad kommer du att tänka på när du hör Norrbotten?

18  Avstånden, ”långt till allt”, lokalt och till övriga Sverige, världen  Kylan, kallt  För lång vinter  Bristen på arbetstillfällen  Dåliga kommunikationer, kollektivtrafik  För litet utbud av kultur och shopping  Dyrt att åka/resa bil, tåg och på semester  Dåliga vägar  Mygg (Norrbotten)  Avståndet, långt till Stockholm och övriga viktiga centra i Europa (vanligaste svaret)  Kallt och mörkt  Jägarkultur och jantelag  Svag arbetsmarknad  Bristande entreprenörskap (Sverige) Vad är det sämsta med att bo i Norrbotten?

19  Naturen närheten till vacker natur  Lugnet, ingen stress  Människorna, folket, gemenskapen  Vintern, riktig vinter med snö  Frisk luft  Ljuset, den ljusa sommaren  Friheten  Tydliga årstider  Trygghet (Norrbotten)  Naturen  Stillheten, lägre tempo  Årstiderna, vintern, kylan, ljuset  Friluftsliv, fritidssysselsättningar  Ren miljö, ren luft  Det geografiska läget  Människorna 1% (Sverige) Vad är det bästa med att bo i Norrbotten?

20 Sverige procent Norrbotten procent Norrbotten har ett rikt utbud för upplevelser och turister 8285 I Norrbotten finns tillgång till bra högskoleutbildning 70 Norrbotten har ett starkt näringsliv6471 I Norrbotten finns ett rikt utbud av musik, konst och teater 6462 I Norrbotten är människor öppna för förändring och utveckling 6362 I Norrbotten lever män och kvinnor jämställt6061 Det finns gott om arbetstillfälle i Norrbotten4456 Attraktionsfaktorer


Ladda ner ppt "Attraktiv region Lars Wallrup Eivor Bryngelsson"

Liknande presentationer


Google-annonser