Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interreg IV A Nord Gränslösa möjligheter Skellefteå 7 dec Pontus Albertsson, Forskare, AKMC, VLL HarshNet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interreg IV A Nord Gränslösa möjligheter Skellefteå 7 dec Pontus Albertsson, Forskare, AKMC, VLL HarshNet."— Presentationens avskrift:

1 Interreg IV A Nord Gränslösa möjligheter Skellefteå 7 dec Pontus Albertsson, Forskare, AKMC, VLL HarshNet

2 Medverkande partners –Finnish Institute of Occupational Health, Oulo (Lead partner) –Arvidsjaurs kommun –Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Umeå –NORUT, Narvik HarshNet www.harshnet.eu

3 Bakgrunden till projektet –Kunskap och teknologi om hur människan reagerar vid kyla relaterat till hälsa, transporter över långa avstånd, skydd mot kyla, samt hur material, strukturer och fordon reagerar vid kyla –Behov finns av att knyta samman partners –Ett samgående i nätverk ger konkurrensfördelar (ex större kunder eller komplexare uppdrag) HarshNet www.harshnet.eu

4 Övergripande syfte med projektet –Att skapa ett gränsöverskridande nätverk, ett s.k. Triple Helix nätverk med aktivt deltagande och samspel mellan regionala aktörer inom forskning, politik och näringsliv –Ett nätverk med aktörer verksamt med produkter och tjänster avsett för hårt och kallt klimat med långa avstånd HarshNet www.harshnet.eu

5 Aktiviteter i projektet WP 1 –Ansvarig partner FIOH Administration, ekonomisk uppföljning, rapportering till Interreg IV A Nord, projektmöten, workshops med SME:s HarshNet www.harshnet.eu

6 Aktiviteter i projektet WP 2 –Ansvarig partner Arvidsjaurs kommun Inventera potentiella partners i nätverket Invitera partners till nätverket Anordna träffar och workshops för partners Hålla samman och underhålla nätverket HarshNet www.harshnet.eu

7 Aktiviteter i projektet WP 2 –Aktörer i nätverket Arvidsjaurs kommun, FIOH, AKMC och NORUT Organisationer och myndigheter (Ex. räddningstjänster) SME’s Industrier Slutanvändare HarshNet www.harshnet.eu

8 Aktiviteter i projektet WP 3 A –Ansvarig partner FIOH Utveckling av testmetoder via ett antal projekt FIOH testar värmesäckar, värmefiltar och liggunderlag för patienter AKMC tillsammans med Arvidsjaur utvecklar testmetoder för utryckningskörning under vinterförhållanden HarshNet www.harshnet.eu

9 Aktiviteter i projektet WP 3 B –Ansvarig partner NORUT Utveckling av testmetoder via ett antal projekt NORUT genomför tester av dammar utsatta för påverkan av is, tester av nedisade ledningar och ledningsstolpar med speciell hänsyn till risker för arbetande personal HarshNet www.harshnet.eu

10 Aktiviteter i projektet WP 4 –Ansvarig partner AKMC Distribuering av information och info-spridning Webbsida, nyhetsbrev, sociala medier Utveckla utbildning för utryckningsförare Distansundervisning för utryckningsförare och andra grupper av yrkesförare HarshNet www.harshnet.eu

11 Olika nivåer av nätverk: Nivå 1 HarshNet www.harshnet.eu FIOHArvidsjaur AKMCNORUT Samtal

12 Olika nivåer av nätverk: Nivå 2 HarshNet www.harshnet.eu FIOHArvidsjaur AKMCNORUT Samverkan

13 Olika nivåer av nätverk: Nivå 3 –Fullt nätverk mellan partners, organisationer, industrier och slutanvändare HarshNet FIOH Arvidsjaur AKMCNORUT Industrier Organisationer Slutanvändare

14 Fördelar med fullt nätverk –”Added value” –Kan nå kunder och kundgrupper som tidigare ej var nåbara –Stärker konkurrenskraft –Lär av varandra i nätverket HarshNet www.harshnet.eu

15 Gränslösa möjligheter –Nya kontakter –Nya erfarenheter –Nya möjligheter HarshNet www.harshnet.eu

16 Gränslösa svårigheter –Olika kulturer –Någon annan gör –Administration Rapportering tre gånger per år är ganska mycket, två gånger skulle vara bättre? Nationell medfinansiär (åtminstone I Finland) har lite annorlunda byråkrati och praktik som Interreg –Kommunikation HarshNet www.harshnet.eu

17 Tack för uppmärksamheten! Pontus Albertsson Akut- och katastrofmedicinskt centrum Norrlands universitetssjukhus E-post: pontus.albertsson@vll.se Mobil: 070-589 0646 HarshNet www.harshnet.eu


Ladda ner ppt "Interreg IV A Nord Gränslösa möjligheter Skellefteå 7 dec Pontus Albertsson, Forskare, AKMC, VLL HarshNet."

Liknande presentationer


Google-annonser