Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet ”Telefoni 2013-2” i korthet 2016-05-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet ”Telefoni 2013-2” i korthet 2016-05-02."— Presentationens avskrift:

1

2 SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet ”Telefoni 2013-2” i korthet 2016-05-02

3 Syfte och mål ›Syftet har varit att teckna ramavtal med leverantörer (återförsäljare) som under ramavtalstiden kan tillgodose UM/UEs behov av telefonenheter, tillbehör och konfigurationstjänster. ›Målet har varit att underlätta för UM/UE vid anskaffning av telefonenheter och tillbehör.

4 Omfattning Ramavtalet omfattar telefoni fördelat på följande delområden: ›Delområde B - Enheter, tillbehör och konfigurationstjänster – Mobiltelefoner –Smart phones – Konferenstelefoner – Ruggade enheter – Telefoner anpassade för funktionshinder – Tjänster –Mobile Device Management –Utbildning –Service och support –Överföring av data och SIM-kort från befintlig telefon till ny

5 Avgränsning ›Avtalet omfattar inte surfplattor.

6 Upphandlingen ›Öppet förfarande ›Tre (3) anbud inkom ›Samtliga anbudsgivare uppfyllde upphandlingens krav ›Ramavtal med tre (3) leverantörer ›Avrop via förnyad konkurrensutsättning

7 Leverantörer 1.Atea Sverige AB 2.Elgiganten AB 3.TDC Sverige AB 4.

8 Här hittar du avtalsinformation www.sklkommentus.se På ramavtalets hemsida finns Vägledning och Avropsstöd.

9 Vad ska göras innan avrop För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE inte har parallella ramavtal samt att man följer det villkor som står i ramavtalet. Den som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet och har inloggningsuppgift kan anmäla avrop via SKI:s hemsida. 1.Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet, kan anmäla avrop via vår webbplats. För att kunna göra det måste du först logga in. 2.I vår avtalsdatabas hittar vårt ramavtal Telefoni 2013-2 som vi har upphandlat. Ramavtalen finns på http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal 3.Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra ramavtal, som SKI gjort i eget namn. Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste myndigheten/enheten på förhand ha bekräftat sin avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet.

10 Vad händer efter anmält avrop 1.Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan 2.Om ni använder Tendsign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan 3.SKI meddelar varje fredag leverantörerna att avropsanmälan är gjord så att leverantörer vet vilka som omfattas av avtalet 4.Leverantör tar påföljande måndag kontakt med Inloggningsansvarig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropet för frågor om den förnyade konkurrensutsättnigen 5.Var tydlig med när den förnyade konkurrensutsättningen ska ske och hur ni vill att leverantören fortsatt ska agera 6.Efter leveransen, boka uppföljningsmöte med leverantören 7.Får du problem med leverantören kontakta SKIs kundtjänst

11 Genomgång av avropsstöd ›Avropsstödet ska hjälpa beställaren att göra rätt från början – Allmänna villkor för tillämpning av ramavtal upphandlade av SKL Kommentus Inköpscentral – myndigheten accepterar dessa som stöd för att avrop fullföljs enligt de villkor som ramavtalet reglerar – Avropsvägledning – praktisk genomgång av hur ramavtalet ska tillämpas och hur beställning ska göras – Sammanfattande presentationsbilder för myndighetens interna införsäljning av ramavtalet – Länk till avropsstödet. http://sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/http://sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/

12 Slut…


Ladda ner ppt "SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet ”Telefoni 2013-2” i korthet 2016-05-02."

Liknande presentationer


Google-annonser