Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfonden: 2014-2020 EU-medel + nationella anslag:270 milj kr Projektens medfinansiering:161 milj kr...ett verktyg för att finansiera EU-strategin...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfonden: 2014-2020 EU-medel + nationella anslag:270 milj kr Projektens medfinansiering:161 milj kr...ett verktyg för att finansiera EU-strategin..."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska socialfonden: 2014-2020 EU-medel + nationella anslag:270 milj kr Projektens medfinansiering:161 milj kr...ett verktyg för att finansiera EU-strategin... - ”Europa 2020” för smart, hållbar och inkluderande tillväxt...med syftet att stärka tillväxten, genom att: Höja arbetskraftens kompetens Öka sysselsättningen...Mot de målsättningarna finansierar vi på Svenska ESF-rådet projekten

2 Europa 2020 – strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt Nationella programmet för Europeiska socialfonden 2014–2020 1 nationell handlingsplan och 8 regionala handlingsplaner Utlysningar varje år – vilka projekt vill vi se nu? Prioritering av Strukturfondspartnerskapet Projekt Från EU till regionala projekt

3 UTLYSNINGAR 2016

4 Totalt utlyst: 54,5 milj kronor PO1: 20 milj kr 1.1 17 2:1 17 1.2 3 PO2: 34,5 milj kr 2.3 17,5 KompetensutvecklingÖvergångar till arbete Programområden och fördelning

5 PO1: ca. 20 milj kr 1.1. Etablering & Integration Kompetensutveckling av anställda som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Projekten ska leda till att stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika skeden. Projektsyften En inkluderande utlysning – nå fler yrkesgrupper Främja branschöverskridande kompetensutveckling Öppna för idéburna, privata och offentliga ägare Bakgrund Den förändrade demografin med en högre andel utrikesfödda medför förändrade förutsättningar för flera verksamheter – utlysningen ska svara mot dessa. 1.2. Metodutveckling Målet är en förbättrad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Fokus på metodutveckling där kunskap från parterna på arbetsmarknaden, utbildningsanordnare och kompetensplattformarna tas tillvara. Projektsyften Nya metoder för matchning på arbetsmarknaden Främja nya arbetssätt på organisationsnivå Öka samordningen mellan olika branscher/aktörer Bakgrund Det finns en obalans mellan efterfrågade och befintliga kompetenser på arbetsmarknaden. Projekt som arbetar på strukturnivå med den frågan kan skapa bättre förutsättningar. 17 milj kr 3 milj kr

6 PO2: ca. 34,5 milj kronor 2.1. Rekryteringsfokus Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden i region Övre Norrland ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Särskilt fokus på projekt som involverar arbetsgivare i processen för framtida anställningar, som svarar mot den konkreta efterfrågan på regionens arbetsplatser. Projektsyften Starkt fokus på konkreta anställningar. Koppla ihop arbetssökanden och arbetsgivare. Matchning av arbetssökande mot arbetsbehov. Bakgrund Med tydligt fokus på arbetsplatsers specifika behov kan projekt öppna upp, eller förstärka, kopplingen till arbetsmarknaden hos deltagare. Utlysningen öppnar för arbetssätt som leder till direkta övergångar till arbete. 2.3. Anpassning & Ökat deltagande Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden får anställning eller närmar sig utbildning eller arbete. Arbetsgivares attityder, anpassningsförmåga och strukturer för att anställa personer med t.ex. sammansatt problematik förbättras. Projektsyften Hög grad av individanpassning för deltagare med sammansatt problematik Projektdeltagare står bättre rustade för anställning Bakgrund Psykiska, sociala, fysiska eller språkliga variationer begränsar ofta personers möjligheter på arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till projekt som arbetar med deltagare och arbetsgivare för att möta relaterade utmaningar 17 milj kr 17,5 milj kr

7 Projektplanering

8 Hjälp finansiären att lösa ett angeläget problem; ditt projekt är ett medel för att nå ett mål för någon annan, och inte ett syfte i sig själv Din ansökan kommer att utvärderas av generalister, inte specialister. Skriv din ansökan med detta i åtanke Börja i tid. En bra ansökan tar lång tid att skriva och kräver ”vila” mellan arbetscykler. Nästan alla börjar för sent Ha en tydlig problemformulering: praktisk, teoretisk, eller allra helst både-och. Många ansökningar saknar en bra problemdiskussion Följ formalia till punkt och pricka. 10-20% får avslag på rena formaliabrister Den som söker fler gånger får fler bifall Prof Johan Frishammar, LTU Generella Do´s / Dont´s - LTU

9


Ladda ner ppt "Europeiska socialfonden: 2014-2020 EU-medel + nationella anslag:270 milj kr Projektens medfinansiering:161 milj kr...ett verktyg för att finansiera EU-strategin..."

Liknande presentationer


Google-annonser